Exempel på trivselregler

För att vi skall få ett trevligt boende finns en del saker som vi bör tänka på för oss som bor inom brf. GoaGubbar. Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans gör vi vårt boende ännu mer trivsamt. Genom att följa trivselreglerna kan såväl gammal som ung bidra till den goda gemenskapen i vår förening.

ORDNINGSREGLER FÖR BOENDE I BRF GOAGUBBAR

• Hundar skall vara kopplade till husse eller matte inom bostadsområdet!
• Det är förbjudet att skaka mattor, dukar, sängkläder eller dylikt från fönster eller balkong!
• Spiller du i trappan eller i hissen skall du torka upp efter dig! Använd aldrig annat än vatten när du gör rent efter dig!
• Det är förbjudet att röka i trappan, hissen, i källaren eller i andra gemensamma utrymmen!
• Du skall alltid göra rent efter dig i tvättstugan, t.ex. sopa och torka golv, göra rent i filter i torktumlaren och i torkskåpen!
• Det får inte stå barnvagnar, rollatorer, cyklar eller annat gods utanför era dörrar. Trappan är Er brandväg, den måste vara framkomlig!
• Paraboler är förbjudna!
• För allmän trivsel och god sämja bland alla i huset boende ska vi vara aktsam om och väl vårda föreningens egendom.
• Att inte använda lägenhet eller gemensamma utrymmen för annat än avsett ändamål eller på sätt som kan vara störande för kringboende.
• Att aldrig lämna dörr till källare eller gemensamma utrymmen olåst.
• Det måste stå klart för var och en att inte piska mattor från balkongen.
• Att inte ställa cyklar, barnvagnar eller andra transportmedel i portar och källargångar och inte heller belamra allmänna utrymmen med personliga tillhörigheter.
• Lägg inte torkmatta utanför lägenhetsdörr (utgör hinder för städning).
• Att inte uppsätta antenner eller andra arrangemang på balkongen som kan störa exteriören. (inhämta styrelsens medgivande)
• Respektera parkeringsbestämmelsen på gårdsplanen (högst 10 min.)
• Att efterleva råd och anvisningar gällande tvättstugan.
• att vara aktsam och väl vårda föreningens egendom
• att – om skada eller något annat fel uppstår – omedelbart göra felanmälan till HSB:s kontor tel ________ under kontorstid och övrig tid vid akut åtgärd jourtel. _________
• att inte ställa upp ytterdörrar och se till att dörrarna går i lås. Allt för att hindra obehöriga komma in
• att inte lämna ut portkoder till obehöriga
• att ställa cyklar på därför avsedd plats
• att källsortera sopor
• att lämna glas, grovsopor och tidningar i därför avsedda kärl. Lock till glasburkar och kapsyler tas bort
• att vid användande av tvättstugan respektera där uppsatta föreskrifter om tvättider och maskiner samt se till att tvättstugan med tvättmaskiner och torktumlare med filter är noggrant rengjorda
• att inte rasta hundar eller katter på föreningens område
• att låsa luckan till motorvärmarskåpet och inte ha strömförande kabel kvar i skåpet när bilen körts bort från bilplatsen
• att inte hyra ut sin bostad i andra hand utan styrelsens medgivandeFör vår gemensamma trivsel har vi skrivit ned några enkla regler.
Detta för att vi skall trivas tillsammans i vår förening.

Musik, party mm

Normalt skall "frid råda" både inomhus och på gården mellan 23:00 -07:00. Söndagsmorgonen som understundom kan vara en ganska tung morgon ser vi mycket gärna att friden råder längre. Om ni har planerat in en fest eller några andra trevligheter är det bra om ni innan festen informerar era grannar eller sätter en lapp i porten att ni skall ha fest. Acceptansen brukar öka markant om man har blivit informerad.

Port och trapphus

Se till att portdörren går i lås efter dig vid in- eller utpassage till huset. Detta är ett enkelt sätt att minska risken att få oinbjudna gäster.

Cyklar och barnvagnar

Cyklar, barnvagnar mm får ej förvaras i porten då den är klassad som utrymningsväg vid brand. Styrelsen kan bevilja undantag för barnvagnar men vi är ändå tacksamma om ni i möjligaste mån utnyttjar barnvagnsrummet för förvaring av barnvagnar.

Tidningar

Tidningsinsamlingen sker varje helgfri torsdagsmorgon. Tidningar får tidigast lämnas utanför porten kvällen innan. Om ni har kassarna fulla vid annan tidpunkt ber vi er att ni bär dessa till någon av återvinningsstationerna.

Vind och källare

Se till att dörren går i lås efter dig. Observera även att lampor i vinds- och källarutrymmen ej släcks med automatik. Med andra ord: Släck och lås efter dig.

Lägenhetsförråd

Till din lägenhet hör ett förråd. Detta utrymme finns antingen som ett källar- eller vindsförråd. Förrådet är märkt med ditt lägenhetsnummer. Du får absolut inte använda andra medlemmars förrådsutrymmen utan deras tillstånd.
Samma regel gäller för övriga utrymmen på vinden och i källaren, de skall vara tillgängliga för sotning och brandsyn. All förvaring av möbler, kartonger mm utanför förråden måste upphöra. Föreningen kommer att flytta bort allt som står i gemensamma utrymmen. Då du vistas på vinden tänk på att det finns medlemmar som har sina sovrum rakt under.

Våra lägenheter

Förändringar
Ibland vill man förnya och komplettera sin lägenhet. När det gäller väsentliga förändringar måste man få styrelsens godkännande. Detta gäller också om man vill sätta upp markiser och/eller glasa in balkongen.

När du skall installera tvätt- eller diskmaskin, låt en fackman göra detta.

Balkonger
Om du skall hänga tvätt på balkongen är det viktigt att det inte verkar störande och att vatten inte rinner ner på grannens balkong.

Balkonglådor hängs, av säkerhetsskäl, på insidan av balkongen.

Mattor skakas och piskas vid piskställningen, ej balkongen. Tänk på att inte mata fåglar från balkongen. Rester av fågelmat kan locka råttor till våra hus.

Låt balkongen bli uterummet där vi trivs och kopplar av!

Gården är ingen parkeringsplats
Vår gemensamma utemiljö blir ännu mer trivsam om vi använder de uppställningsplatser som är avsedda för cyklar och mopeder.

Biltrafik på gårdarna - vid flyttning, om du är rörelsehindrad eller vid transport av tunga och skrymmande laster, är det givetvis tillåtet att köra in. Glöm inte att stänga bommen efter dig! Kom dock ihåg att avlägsna bilen snarast! (kör mycket sakta)

Gårdarna
Katter skall hållas under uppsikt och hundar skall vara kopplade, så att de inte stör eller förorenar i sandlådorna, på gångvägarna och grönområdena. Apropå föroreningar så lämnar vi givetvis inte heller några cigarettfimpar på gården.

Genom att visa hänsyn och gott omdöme, kan vi alla njuta av vistelsen utomhus.

Trivsel
Tänk på att ditt golv är grannens tak. Det är därför viktigt att du t.ex inte låter TV, radio eller stereo stå på för högt. Detta är särskilt viktigt mellan kl. 22.00 och 07.00, då vi bör iaktta ”största möjliga tystnad”.

Vi vill alla ha det fint i lägenheterna. Därför är det ibland nödvändigt att borra, spika och såga. Detta görs på vardagar mellan kl. 07.00 och 20.00 samt lördagar och söndagar fram till kl. 16.00.

Gemensamma utrymmen
Tillsammans ansvarar vi för entré, trapphus, cykelrum och övriga gemensamma lokaler. Därför är det viktigt att vi förvarar våra saker i de utrymmen som har tilldelats oss och låter övriga utrymmen vara fria. Ordning och reda skapar trivsel och lokalvårdare och fastighetsskötare kan utföra sina sysslor.

För allas trevnad, rök inte i våra gemensamma utrymmen och glöm inte att släcka ljuset när du går.

Sophantering
Det är viktigt att soporna slås in ordentligt innan de slängs. Station för återvinning av tidningar, papper, plast och plåt finns på ________. Tre gånger/år finns en container uppställd för större skräp (efter jul, april/maj och september). Kylskåp, stora möbler m.m. lämnas på återvinningscentralen i ________.

Tvättstugorna
Viktigt är att vi följer anvisningarna som finns i tvättstugorna. Då går arbetet lättare och våra maskiner fungerar bra och håller längre. Om något försvinner eller går sönder blir det vår gemensamma kostnad att återställa i ursprungligt skick.

Naturligtvis gör vi rent i tvättstugan och torkrummet efter vårt tvättpass. Vi släcker också lamporna när vi är klara. Tänk på att hålla tvättiderna!

Säkerhet och ansvar

Tillsammans skall vi förhindra inbrott och skadegörelse.

Vi måste se till att alla dörrar till källare, förråd, cykelrum, garage och övriga gemensamma lokaler är ordentligt låsta.

Om det uppstår skador på våra hus eller gemensamma utrymmen, skall detta anmälas till fastighetsskötaren eller styrelsen. Genom att förebygga skadegörelse slipper vi onödiga kostnader.

Trivselreglerna är antagna av styrelsen i februari 2005. De skall ses som ett komplement till bostadrättsföreningens stadgar, allmänna ordningsregler och Miljö- och Hälsoskyddslagen.

Har du frågor eller synpunkter, ta gärna kontakt med styrelsen.


Ordningsregler

För allas trivsel visas här en del självklara regler.

Parkeringsförbud
Det är parkeringsförbud framför portarna. Endast kort tid för lastning och lossning är tillåten.

Sopor
Sopnedkasten är stängda från 2004-03-04 av skyddsombud för renhållningsarbetare. Hushållssopor lämnas tillfälligt i grovsoprum i särskilda kärl. Senare kommer separata miljöskåp utanför porten.
Storsoprummet kommer att byggas om till miljörum med källsortering. Mer information när det är klart. Två behållare för tidningsretur finns, där även gamla telefonkataloger skall läggas. Likaså kärl för elektronik.
Övriga grovsopor skall den enskilde själv transportera bort t.ex. byggrester, möbler och kylskåp som EJ får ställas i grovsoprummet. Det är den enskildes egen sak att transportera bort.

Balkonger
Tänk på de medboende. Därför är det inte tillåtet att mata fåglar, skaka mattor, aska eller fimpa från balkongerna.

Parabolantenn
Parabol får EJ monteras på balkongräck, fasad, golv, väggar eller tak.
Endast stativ som ej är monterat enligt föregående mening är tillåtet.

Entré o Trapphus
Det är förbjudet att förvara saker i trapphus och entré. Dels av brandskäl vid en ev. utrymning, dels av renhållningsskäl. Glöm t.ex. inte att lämna tillbaka kundvagnen om Du kör hem en sådan.

Husdjur
Det är inte tillåtet att rasta husdjur på föreningens mark utan att göra rent efter sitt djur.

Städning
I allmänna utrymmen som cykelrum och barnvagnsrum vill vi att alla håller snyggt. Använd krokar att hänga upp cyklar. Kasta gamla trasiga saker i stället för att bara låta ligga.
I alla allmänna utrymmen gäller att den som använder utrymmet själv svarar för städningen, vilket är en självklar och viktig trevnadsfaktor.

Rökning FÖRBJUDEN
Observera att totalt rökförbud råder inomhus i samtliga hus. Detta är utan undantag.


Gårdarna är föreningens oaser. Eftersom vi har så många små lägenheter i föreningen fungerar gårdarna för många som ett extra "vardagsrum".

Gårdarna är oerhört uppskattade. Vi ska alla kunna samsas på gårdarna och trivas tillsammans. Det är därför nödvändigt med några enkla regler som gäller för all medlemmar och andra boende i föreningen.

Skräp
Plocka ihop skräp efter dej och släng i hopknuten påse bland hushållssoporna.

Fimpar
Släck dem ordentligt och kasta dem bland dina hushållssopor. Lämna inte kvar fimpar - inte ens i askkopp eller burk.

Fester
Många lägenheter har fönster enbart mot gården. Det är samma regel vad gäller störande ljud inomhus och utomhus. Det ska alltså vara tyst efter kl 23:00.

Förbokning av möbler
Ingen förbokning av möblerna är tillåtet. Först till kvarn... gäller. Placerar Du om möblerna för fest, ställ också tillbaka dem på sina platser efteråt!

Grillning
Använd grillfolie i grillarna. Håll rent och snyggt. Släng aldrig aska eller använd engångsgrill bland soporna förrän Du är säker på att det inte längre finns glöd!


Välkommen till Brf _______!

Det är självklart att vi som bor i föreningen visar hänsyn, respekt och tolerans så att alla - unga som gamla - ska trivas i området.

I det sammanhanget vill vi nämna följande:

* Rökning är inte tillåten i portar, hissar, källare, tvättstugor, garage eller andra gemensamhetslokaler.

* Mattor och dyl skakas inte genom fönster eller på terrass. I området finns piskställningar.

* Matning av fåglar på terrasserna kan innebära nedskräpning hos granne.

* På _________ finns grillplatser som gärna får användas. Grillning - speciellt kolgrill - på terrass eller uteplats kan vara obehagligt för Dina grannar, som kanske inte uppskattar oset eller röken.

* Fyrverkeripjäser får absolut inte avskjutas från eller mot terrass.

* Speciellt mellan kl. 23.00 och 07.00 ber vi Dig undvika bullrande verksamhet såväl inom- som utomhus (t.ex. hög volym på radio/TV).

* Cyklar och barnvagnar ställs i härför avsedda utrymmen eller i det egna vindsförrådet/bostaden.

* Skor, leksaker o. dyl. får inte stå i trapphusen. Blommor, väggprydnader och liknande får gärna sättas ut, så länge framkomlighet och städning inte hindras.


För att alla skall trivas gäller det att ta hänsyn till varandra och att tänka på följande:
• Mellan 22.00 och 06.00 bör det vara tyst i huset. Undvik vattentappning, musikspelande och tänk på att det är lyhört i trapphusen.
• Placera dina dörrmattor innanför lägenhetsdörren. Utanför försvåras trappstädningen.
• Placera inga föremål i gemensamma utrymmen utan styrelsens medgivande.
• Tobaksrökning och fimpning i trapphusen samt gångar inom huset är förbjuden.
• Tänk alltid på att spara på vatten och energi.
• Vårda huset för att minska reparationskostnaderna.
• Håll rent runt om fastigheten. Grovsopor skall ej ställas utanför porten. Lägges i Container utanför port 2, hänglåset öppnas med portnyckel. Observera att hänglåset ut mot vägen endast kan öppnas av styrelsen. Glödlampor, lysrör, batterier lägges i för avsedd behållare vid cykelrum i port 20. Inga sopor skall läggas utanför containern.Visa hänsyn till grannarna

Rök inte i gemensamma lokaler och trapphus.
Borra, snickra eller för inte oväsen mellan klockan 22.00-07.00.
Rasta inte hundar och andra husdjur på de gemensamma gräsmattorna.
Skaka inte mattor och sängkläder från balkong/fönster.
Mata inte fåglar från balkongen.
Grilla inte på balkongen.
Gör rent efter dig i tvättstugan och håll tiden.
Respektera reglerna för soprummen samt återvinningsrummet.

Säkerhet

Häng inte blomlådor på balkongens utsida.
Förvara inte saker i trapphuset eller på andra fria ytor.
Se till att dörrar till vind, källare, förråd, cykelrum, återvinningsrum och övriga gemensamma lokaler är ordentligt låsta.
Var uppmärksam på skadegörelse. Genom att förebygga skadegörelse slipper vi onödiga kostnader som vi gemensamt måste betala.


Störningar/Oljud

Detta är information till dig som är/kommer att flytta till Brf ______.

Störningar
Vi är måna om att de som bor i fastigheten ska ha en lugn och trygg boendemiljö. Som i många gamla hus är det lyhört. Tänk på grannarna när du använder teve, radio, stereo o.d. och gå inte med hårda skor inomhus.
Informera gärna dina grannar om att du tänker ha fest.
Om du känner dig störd av din granne, så tala i första hand (vänligt) med grannen om det. Förmodligen har grannen inte förstått att du har blivit störd. Skulle detta inte hjälpa kan du kontakta styrelsen.

Oljud
Många störs av grannarnas tvättmaskiner på kvällar och morgnar. Speciellt vid centrifugering kan en tvättmaskin bullra väldigt mycket. För den goda grannsämjans skull, kan vi väl komma överens om att inte starta tvättmaskinen före klockan 8:00 på morgonen och se till att den kört färdigt före 22:00 (vilket innebär att vi inte startar den efter 20:00 !).
Slagborrning i väggar bör vi begränsa till 9:00 - 19:00.


Regler vid föreningens grill.

För allas trevnad så gäller dessa regler vid grillning i föreningens grill

Aska samt kolrester töms i plåthinken vid grillen efter föregående användare.

OBS! Finns det möjlighet att ta bort askan direkt efter grillning så bör detta göras för att undvika brandrisk.

Kolen ska alltid placeras i plåtbacken i grillen vid grillning för att underlätta skötsel.

Ha alltid vatten i närheten ifall det skulle komma ut glöd i gräsmattan.

Efter grillning skall grillgaller rengöras och eventuellt spill på grillen ska tas bort.

Man ska försäkra sig om att det inte finns någon risk för att elden sprider sig efter att grillningen avslutats.

Vi önskar er många trevliga grillstunder!


Skriv till media ! NU !!!


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)


Sök på denna sajt om bostadsrätter.
Relevans Datum

  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf

Riksbyggen
Se länkar ovan

Bredband / ADSL - Sanningen om Sveriges internetleverantörer !


© 2009 - Uppdaterad 2018-01-27