Skrivelser till styrelsen

Av nedanstående 30 skrivelser, sedan 2003-12-10, har styrelsen endast besvarat en skrivelse (dessutom ett obegripligt svar)!
Om man räknar med andra skrivelser styrelsen fått av mig så har styrelsen besvarat två skrivelser av ungefär 60 skrivelser under nästan två år.

Inte en enda bekräftelse från styrelsen har gått ut på mottagen skrivelse.

Jag har gett revisorerna i uppdrag att kontrollera så styrelsen har behandlat samtliga nedanstående skrivelser och fört in dessa i styrelsens protokoll.
Om styrelsen inte gjort detta utan bara helt struntat i mina skrivelser så har styrelsen begått ett mycket allvarligt brott mot lagar och regler (alltså utöver det faktum att styrelsen inte besvarat skrivelser från medlemmar)!

Jag avvaktar svar från revisorerna, som är skyldiga att på medlems begäran snarast kontrollera att styrelsen utfört sina skyldigheter som styrelse.19

2005-02-14
Lika

Till HSB-representanten Bengt Skånhamre.

Hej Bengt,
jag tror styrelsen inte är riktigt klar över lagar och regler, och ett tips är kanske att informera styrelsen om likställighetsprincipen.

När styrelsen skickar ut sina mail till medlemmar dessa dagar och medvetet undviker mig i dessa utskick så bryter styrelsen mot denna princip. Jag tror inte jag behöver påpeka allvaret i detta för dig, men ett tips är att genast ta kontakt med styrelsen och be om en förklaring till vad de håller på med, samt att du ber dem att de genast tar kontakt med mig och delger mig denna förklaring.


PS.
Jag undrar om du varit involverad i styrelsens utskick i lördags med rubriken "Det är viktigt att du går på mötet på torsdag"?
Eller detta har resten av styrelsen gjort helt på eget bevåg?
Ju mer styrelsens ledamöter försöker angripa mig (muntligen såväl som skriftligen), desto djupare gräver de sin grav, och styrelsens utskick i lördags var nog inget som kommer att vara till styrelsens fördel i slutänden... enligt vad jag tror i alla fall.
(mer info om detta hittar du på min webbsajt)

Svar från HSB-representanten

2005-02-14

Jag har fått information om utskicket i lördags och då pekat på att om styrelsen inte har adresser till alla medlemmar måste de även anslå meddelandet så att övriga medlemmar kan läsa det. Att så har skett har jag blivit upplyst av en äldre dam i föreningen som ringde mig idag på HSB och berättade om trappanslaget.

Däremot skulle det förvåna mig om du inte har fått mailet då din adress är känd för styrelsen. Jag skall kontakta dem under morgondagen och se till att du får mailet.

En annan sak, som du kan se blev ditt mail "spam-warning", varför vet jag inte. Det tråkiga är att sådan mail sorteras undan med ett filter till en annan katalog i min webb-läsare. Du kan kanske ändra på det så att dina mail inte råkar kastas i onödan.

18

2005-02-15
Antispam

Till HSB-representanten Bengt Skånhamre.

Hej Bengt,
tack för svaret.

Visst satte styrelsen upp sitt anslag på anslagstavlorna. Denna bit gjorde styrelsen rätt. Jag ville mest bara veta om du bara läst utskicket, eller om du även varit delaktig i utformningen av detta och av del två, eller om det är helt och hållet övriga styrelsens ordval. Anledningen till min undran ser du genom att läsa mina kommentarer till detta utskick på mina webbsidor om föreningen.

Jag har nu erhållit del två av utskicket (som jag nu tydligen kunde få, trots att styrelsen skrivit att de denna gång bara mejlade specifikt till bolina-adresser) , där styrelsen tackar en påstådd skara med den lösryckta texten "Vi vill dock poängtera att alla måste få komma till tals under stämman. Det är mycket viktigt att varje medlem får ha sin egen åsikt.".
Har dock fortfarande inte fått första delen (men styrelsens utskick kommer ändå till mig via andra medlemmar).

Jag kan tyvärr omöjligen ändra var detta mail landar hos dig. Detta är en inställning som du måste göra i ditt e-post-systems spam-inställningar.
Jag vet inte hur länge du haft detta anti-spam system, men en grundinställning i de flesta system är att Hotmail-adresser med automatik är spam.

Dock skulle jag rekommendera att inte ändra inställningen att alla hotmail-adresser med automatik är spam. Det är en rätt bra inställning, men du måste alltid kolla i din box med utsorterad spam vilka mail som sorterats bort som spam. Det finns tyvärr inget hundraprocentigt anti-spam system ännu. Det finns bara mer eller mindre bra system.

Du kan i mitt fall säkra att mina mail inte landar i din "spam-korg" genom att i ditt anitspam-system ange min e-post adress som säker avsändare. Då kommer mina mail alltid att hamna i din inkorg, utan att bli bortsorterade.

Svar från styrelsen: INGET !


17

2005-02-18
Efter stämman...

Till HSB-representanten Bengt Skånhamre.

Hej Bengt,
har försökt nå dig, men jag förstod att du tog sovmorgon efter gårdagens "prövningar".

Stämman igår gick väl ungefär så som vi hade räknat med, så det var inga större överraskningar. Kanske då att jag faktiskt fick lite mer svar på olika frågor än vad jag hade räknat med, vilket utan tvekan är positivt, inte minst eftersom jag då kunnat se att de flesta konstigheterna i årsredovisningen hade sin naturliga förklaring. Dock är det ett par saker som för mig är oacceptabelt. Det är då dels Bo Jönssons lögner som han fick sprida oemotsagd, och sedan är det Doris Thulins lögnaktiga angrepp mot mig och revisorer som Leif Cruse läse upp å Doris vägnar, utan att det ens hörde till sammanhanget.

Jag är lite trött på att bli anklagad för trakasserier för det jag tagit upp på mina sidor, och för att det ska bli ett slut på det här är jag nu villig att låta det prövas rättsligt om jag har yttrandefrihet eller ej, där mina webbsidor helt enkelt undersöks ord för ord av en domstol. I detta sammanhang ska då också Leif Cruses agerande prövas rättsligt. Jag sitter här och filar på en stämning mot HSB, när jag började fundera på om det kanske finns en smidigare lösning som vi skulle kunna komma fram till. Jag tänkte därför att om HSB/styrelsen till samtliga medlemmar går ut med en skriftlig ursäkt och dementi för Bo Jönssons, Doris Thulins och Leif Cruses anklagelser om trakasserier så skulle jag kunna vara villig att släppa min stämning mot HSB.

Tacksam om du kollar din spamkorg, och hör av dig til mig snarast i detta ärende.

Svar från HSB-representanten:

2005-02-18

Tack för igår. Jag har läst ditt meddelande och Leifs uppläsning av Doris brev minns jag däremot har jagi nget minne av Bo Jönsson. Kan du uppdatera mig lite på den punkten så återkommer jag igen till dig.16

2005-02-19
NIX SPAM - Efter stämman...

Till HSB-representanten Bengt Skånhamre.

Hej Bengt,
angående Bo Jönsson så var det han som bl.a. vid flera tillfällen hävdade att det var så synd om Malin för att vi hade trakasserat henne, etc. Han riktade ett antal falska anklagelser mot oss på stämman, och det finner vi oacceptabelt. Det riktigt allvarliga här är att HSB/Leif Cruse tillåter detta. Och t.o..m. understödjer detta beteende!!! Det finns i detta sammanhang faktiskt ett antal brott (vissa dessutom mycket, mycket allvarliga, som jag ser det) mot föreningslagen i HSB:s sätt att agera, som jag anser bör prövas rättsligt.

Jag förväntar mig ett oerhört snabbt agerande från HSB/styrelsen där som sagt allt Doris och Bo anklagat oss för kraftigt dementeras med en mycket klar och tydlig ursäkt från HSB/styrelsen för vad som hänt (och hur det hänt), och där ett yttrande från oss som särbehandlats på ett så illa sätt medföljer.

Svar från styrelsen: INGET !


15

2005-02-27
INGET SVAR?

Till HSB-representanten Bengt Skånhamre.

Hej Bengt.
Att du inte svarat på mina tidigare mail, trots att du t.o.m. utlovat svar, kan jag nu inte tolka på annat sätt än att du inte har för avsikt att gå ut med en ursäkt för de falska anklagelser och personangrepp som riktades mot oss på stämman..

Svar från HSB-representanten:

2005-02-27

Jag är tillbaka i tjänst imorgon. Ditt mail kommer att behandlas på styrelsemöte när styrelsen träffas nu i veckan. Jag har utgått ifrån att du skrivit till styrelsen och inte till mig enskilt. Jag tycker det är viktigt att den nya styrelsen får ta ställning till ditt mail och frågeställningen. Det är min förhoppning att du får svar efter mötet, men det är en fråga som styrelsen avgör.14

2005-02-28
STYRELSEMÖTE?

Till HSB-representanten Bengt Skånhamre.

Ok Bengt,
jag avvaktar svar, men följande är viktigt;

Jag har inte skrivit till styrelsen i föreningen, inte minst eftersom vi inte har eller har haft någon styrelse (förrän den 2 mars).

Ett annat skäl till att jag inte skrivit till styrelsen är följande;
Du säger att det är en fråga styrelsen avgör, men styrelsen är inte den jag riktar kritiken mot.
Det är HSB.
Visst kan du gärna diskutera denna fråga med styrelsen, men det går inte att lasta över varken något arbete eller någon skuld på den nya styrelsen.

Får vi inte en offentlig ursäkt så är det ju inte den nya styrelsen som jag kommer att stämma. Hur skulle det gå tlll? Det kan ju bara vara HSB (med Leif Cruse i spetsen) som jag kan rikta kritiken mot, dels för brotten mot föreningslagen på stämman och dels för det förtal som riktades mot bl.a. mig, där vi inte gavs en chans att bemöta de oriktiga påståendena.

Svar från HSB-representanten:

2005-02-28

Det finns en styrelse. Den blev vald på stämman, däremot har den ännu inte konstituerat sig. Då det är styrelsen som bjuder in de som skall vara närvarande på stämman är det rimligt att styrelsen får ta del av ditt brev/meddelande. Sedan är det medlemmarna som har valt Leif Cruse till ordförande för stämman inte HSB.

Du skrev så här till mig: ”Jag tänkte därför att om HSB/styrelsen till samtliga medlemmar”, har jag utgått ifrån att du vänder dig både till HSB och styrelsen och HSB i detta fall är lika med Leif Cruse.

13

2005-04-05
Protokoll

Hej nya styrelsen!

Jag önskar en kopia av det protokoll som skrivits för årsmötet 2005.

Ä ven om det på årsmötet bara sades att alla som så önskade skulle få en kopia av protokollet så är ett förslag att ni gör som många andra föreningar och lägger ut protokollet på föreningens webbsajt. Det skulle spara tid för styrelsen (och även lite pengar för föreningen) och underlätta för medlemmarna. Alltså enbart positivt :-) !

Svar från styrelsen: INGET !


12

2005-04-11
VAD HÄNDER?

Till HSB-representanten Bengt Skånhamre.

Hej Bengt,
jag måste erkänna att jag är förvånad över att jag fortfarande inte hört från dig avseende att vi skulle få upprättelse för de lögnaktiga påståenden som framställdes på stämman.

Det hade varit så enkelt att slippa problem för alla parter, men det verkar inte finnas något intresse för detta, så jag (vi) får väl gå vidare på annat sätt.

Jag vill därför nu be dig om om adress & tel.nr till Leif Cruse, och jag hoppas på ett snabbt svar.

Svar från HSB-representanten:

2005-04-11

Det är märkligt, jag skickade efter styrelsemötet den 10 mars ett svar till dig. Som jag lovade tog vi upp ditt mail i styrelsen och styrelsen beslutade följande:

”Styrelsen ser ingen anledning till att besvara medlemmens skrivelser då de inte rör föreningen primärt. Medlemmen tillställs ett svar om att han skall vända sig till de berörda personerna.”

Du når Leif Cruse via vår växel på 040-357700.

Med vänlig hälsning
Bengt Skånhamre

Informationschef
____________________________________________

HSB Malmö
Föreningsgatan 15 | Postadress: Box 17057 | 200 10 MALMÖ
Tfn 040-35 78 52 | Fax 040-35 78 53 | Mobil 070-870 55 35
E-post: bengt.skanhamre@malmo.hsb.se

11

2005-04-12
Svar

Till HSB-representanten Bengt Skånhamre.

Hej Bengt,
om du skickat mig ett mail efter styrelsemötet den 10 mars, så har det i alla fall inte landat i min brevlåda, men ok, tack för svaret nu i alla fall.

Jag hoppas innerligt att styrelsen med sitt svar inte menar vad de skrivit.
Styrelsen fortsätter otroligt nog på samma sätt som tidigare och struntar i att besvara skrivelser (jag har skickat en annan fråga till styrelsen som de inte tycks vilja besvara, trots att detta kunde gjorts så enkelt och snabbt), men du får gärna informera övriga delar av styrelsen om deras SKYLDIGHET att besvara skrivelser. De kanske inte känner till denna skyldighet... men jag hoppas du gör det.

Styrelsen ska alltså alltid besvara mina (såväl som andra medlemmars) skrivelser (som, för övrigt, alla rör föreningen primärt, inte minst i det aktuella ärendet), men sedan kanske jag (och andra) inte får det svar som jag (vi) önskat.

Naturligtvis är dagens styrelse inte ansvarig för vad som hänt tidigare eller vad som hände på årsmötet, men ibland kan man med lite god vilja lösa saker väldigt enkelt.
Emellertid, finns det ingen vilja att lösa saker enkelt så får jag (vi) nu överväga att lämna över ärendet till allmän åklagare för att göra en bedömning av vad allt som hänt (däribland punkten att stämman - som du naturligtvis vet - inte följde reglerna för hur en stämma ska hållas). Eftersom tiden för att kunna göra detta snart går ut (pga att jag avvaktat svar från dig) så får jag agera snabbt nu..

Svar från HSB: INGET !


10

2005-04-13
???

jag har inte fått något svar från styrelsen angående min önskan om att erhålla en kopia av protokollet så jag vill härmed påminna styrelsen om min önskan..

Svar från styrelsen: INGET !


9

2005-04-14

Som delar av styrelsen känner till så är min ventil redan tätad.
Installationsteamet behöver alltså inte göra sig besvär med att besöka mig.

Svar från styrelsen: INGET !


8

2005-07-13
Balkonginglasning

Eftersom styrelsen har skrivit att de som önskar glasa in balkongen måste ta kontakt med styrelsen så gör jag detta nu.

Vad är skälet till att styrelsen stoppat inglasning av balkonger?

Vad krävs nu för att få glasa in balkongen och när kan man börja glasa in balkongen?

Svar från styrelsen

2005-07-27
Om du skall glasa in din balkong så får vi titta på det.

Styrelsen7

2005-07-28
Balkonginglasning

Tack för svaret.
Japp, jag funderar på att glasa in min balkong, men vad är det som behöver tittas på?
Behövs något specielt tillstånd, eller är det någon speciell avgift förenad med detta?
Det kan ju vara bra om jag vet förutsättningarna innan jag drar igång arbetet.

Svar från styrelsen: INGET !


6

2005-07-28
Borevision

En viktig punkt som jag kom att tänka på.

Jag har ju pratat med Hans-Åke om detta tidigare, så jag vill bara påminna om vad jag tog upp då.

Det är viktigt att styrelsen lämnar in en anmälan avseende Borevisions uschliga arbete.

Inte minst med tanke på den rysliga årsredovisning som presterades för 2003-2004.

Som jag ser det har styrelsen inget val här, med tanke på att ni ska göra en årsredovisning baserad på fg årsredovisning.
Skulle ni då använda er av de felaktiga siffrorna från fg årsredovisning (ni känner säker minst lika väl som jag till att denna är full av fel) så presenteras bara ännu en felaktig årsredovisning. Ett tips för er att slippa dras med i denna härva är då att snabbt se till att få fram en korrekt årsredovisning för 2003-2004 i stället.

Å rsredovisningen 2003-2004 måste således göras om helt och hållet.
Detta måste naturligtvis göras av en riktig revisionsbyrå (bekostad av HSB/Borevision).

PS.
Naturligtvis måste medlemmarna få en korrekt årsredovisning så snart denna är klar (så att detta inte blir i samband med utdelningen av nästa årsredovisning).

Svar från styrelsen: INGET !


5

2005-08-05
Balkonginglasning

undrar om styrelsen har något svar till mig angående balkonginglasningen?

Tacksam för snabbt svar så jag vet om jag behöver göra ngt speciellt.

Svar från styrelsen: INGET !


4

2005-08-05
M-L

Jag finner det ytterst anmärkningsvärt att styrelsen understödjer anonyma personliga påhopp, som det undertecknat "M-L", i källarna.

Jag förstår att det är styrelsen som skrivit av det handskrivna meddelandet från "M-L" och sedan satt upp kopior i källarna.
Inte precis något man förväntar sig av vuxna människor att hålla på med.

Jag vill understryka att detta på intet sätt stoppar mig från att uttrycka mina åsikter och säga sanningen, så om styrelsen tror sig kunna vinna något på detta så tror jag styrelsen bör tänka om. Dylikt beteende kommer bara att få motsatt effekt. Och endast lättlurade, oinitierade medlemmar - utan intresse/förståelse för föreningens bästa - kommer att hålla med.

Likväl som styrelsen är ansvarig för att personliga påhopp inte görs på styrelsens elektroniska anslagstavla så är styrelsen precis lika ansvarig för att detta inte sker på anslagstavlorna i källarna. Jag borde inte behöva upplysa styrelsen om något så elementärt. Kritik kan riktas mot styrelsen i dess utövande, dock inte mot enskilda medlemmar, och denna simpla sak tycker jag är något som styrelsen borde förstå.

Även om det nu bara är en enda person som satt upp detta personliga påhopp på sandlådenivå, så är det allvarligt nog.
- Det som är farligt för styrelsen här är inte bara att styrelsen understödjer personliga påhopp,
- det är också otroligt att detta får ske anonymt.
- Det är också mycket illa att detta får ske utan att motparten ges en chans att uttala sig!
- Och det blir inte bättre av att det inte är en sakfråga som diskuteras. M-L:s kritik går bara ut på att medlemmar inte får ha åsikter och uttrycka dessa.
Med andra ord "personligt påhopp" i dess absolut rätta bemärkelse. Ett angrepp mot åsiktsfriheten! Genom styrelsen !!!

Styrelsen riskerar därmed att bli polisanmälda, så om jag hade varit er hade jag nog illa kvickt sett till att M-L:s inlägg plockas bort.

Om styrelsen är osäker på vad som gäller lagmässigt i dessa frågor så är styrelsen välkommen att höra av sig till mig så kan jag upplysa er om detta.

Styrelsen har nu två alternativ.
Antingen;
1) Omedelbart ge mig nyckel till övriga källare så att jag kan besvara de anonyma personliga påhopp som sätts upp av styrelse och ett fåtal oinitierade medlemmar som inte begriper bättre.
Eller;
2) Omedelbart informera medlemmarna om att personliga påhopp ej är tillåtet på anslagstavlorna (och se till att hålla dem rena från dessa, om det nu skulle behövas efter denna information). Styrelsen måste göra detta tillsammans med en offentlig ursäkt för att styrelsen understött det personliga påhoppet från den anonyma personen.

I annat fall kommer jag att vidtaga nödvändiga åtgärder.

Jag kan ge svar på tal till vem som helst som har något att säga, men styrelsens strategi att tillåta fega personliga påhopp i forum där jag inte ges en chans att besvara de personliga påhoppen ser jag som mycket allvarligt.

Slutligen lite tips till styrelsen. Besvara skrivelser och besvara kritik. Det vinner inte bara styrelsen på, även föreningen har mycket att vinna på detta.
Styrelsen borde inte vara så rädd för att svara på frågor/synpunkter på styrelsens anslagstavla. Andra, mer öppna, styrelser gör detta, och det fungerar utmärkt.
Samarbeta med medlemmarna (de som bryr sig) i stället för att se sig som en allsmäktig styrelse (där kritik ska tystas i stället för att bemötas).

Svar från styrelsen: INGET !


3

2005-08-07
Polisanmälan

Styrelsen bryter nu även mot uppsatta regler när styrelsen dessutom tillåter personliga påhopp på styrelsens elektroniska anslagstavla.

Styrelsen har satt ribban via styrelsens usla sätt att sköta anslagstavlorna i källarna och det utnyttjar personer som Paul, m.fl.
De har noterat att de har styrelsens stöd när det gäller personliga påhopp mot mig.

Detta är oacceptabelt, och ser jag inte att Paul m.fl. omedelbart får en officiell och kraftfull reprimand tillsammans med att att regler för källarnas anslagstavlor sätts upp och att alla personliga påhopp (och endast dessa) mot mig genast tas bort, så kommer jag att polisanmäla styrelsen !

Svar från styrelsen: INGET !


2

2005-09-22
Träd

Angående nedsågning av träden så vet jag inte vad styrelsen tänkt sig där, men det låter lite drastiskt att såga ner alla träd, om detta är vad styrelsen tänkt sig.

Jag förstår att de almar som har almsjuka måste ner, men resten...?

Tacksam om ni vill vara så vänliga och förklara vad ni menar här.

Vill dessutom påminna styrelsen om att enligt brl ska medlemmarna involveras i denna fråga, så jag hoppas verkligen att styrelsen inte har för avsikt att köra över medlemmarna.

Svar från styrelsen: INGET !


1

2005-09-26

Kjell, när jag var på styrelsens öppettid senast så utlovade du att jag skulle få svar på de få/korta frågor jag ställt sedan årets början.

Nu börjar jag bli riktigt irriterad över styrelsens arrogans gentemot medlemmarna.

Idag är mina frågor till hela styrelsen;

* Vad händer?
* Varför får jag inga svar?

* Jag vill t.ex. ha svar på min fråga om cyklarna !

* Jag vill också ha svar på min fråga om balkonginglasning som jag gång på gång frågat om !

* Vad är styrelsens plan avseende återöppnandet av medlemmarnas forum på styrelsens webbsajt.
När får medlemmarna tillbaka sitt forum?
Eller ni tycker det är bra att medlemmarna inte längre får uttala sig och diskutera olika frågor?
Har ni tillrättavisat de som framförde upprepade personangrepp?

* Jag vill ha svar på min fråga om träden.
Exakt vad har styrelsen planerat i denna fråga och när, samt varför?
Vilka planteringar ska göras om och varför?
Till vilken kostnad?
Varför vill ni inte informera och involvera medlemmarna?

* Kommer ni att göra om den felaktiga årsredovisningen från förra året?
Om ni använder er av de felaktiga siffrorna från förra året, trots att ni känner till att de är felaktiga, så är även dagens styrelse delaktig i att framföra lögnaktig/förfalskad information till medlemmarna. Jag förutsätter att ni är medvetna om att lagen inte ser milt på felaktiga årsredovisningar!

* Hur blir det med att följa stämmans beslut att anställa vicevärd?
Har ni för avsikt att följa detta beslut?
Ä r ni medvetna om att det är ett lagbrott att inte följa stämmans beslut (som till råga på allt bekräftats i årsredovisning)?
Ni påstod att det inte fanns något beslut på detta.
Då tycker jag det är dags att styrelsen börjar engagera sig lite i sina uppgifter och gör två saker;
- Läs tidigare protokoll (vilket inte skulle behövas om styrelsen hade gått på stämmor tidigare)
- Läs årsredovisningarna (något man kanske tycker att en styrelse borde ha gjort redan).

* Vad är det för extrastämma som ni informerat valberedningen om, utan att informera övriga medlemmar?
Ä r det om stadgar? Eller är det om något av det andra som utlovades på årsstämman (som utelämnades från stämmoprotokollet, med justerarnas goda minne)?
Tycker ni det är bra att valberedningen delar ut styrelseinformation?
Ä r det meningen att valberedningen ska vara ett verktyg för styrelsen?

PS.
Kjell och Roger, ni önskade referenser till lag angående parkeringsfrågan.
Detta har jag lagt in, så att ni läsa i mitt forum.


Svar från styrelsen: INGET !
Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)


Sök på denna sajt om bostadsrätter.
Relevans Datum

  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf

Riksbyggen
Se länkar ovan

Bredband / ADSL - Sanningen om Sveriges internetleverantörer !