Motion
Stadgeändring med krav på att HSB besvarar skrivelser

FÖRSLAG:
Eftersom HSB Malmö vägrar att svara på frågor, samt till och med att bekräfta mottagandet av skrivelser, så krävs det att medlemmarna ställer krav på att följande införs i stadgarna;

HSB Malmö är skyldig att utan fördröjning omedelbart bekräfta alla skrivelser som kommer in till HSB Malmö.

HSB Malmö, och framför allt styrelsen för HSB Malmö, är skyldig att efter bästa förmåga och skyndsamt svara på frågor från medlemmarna.

Alla frågor från medlemmar som inte besvaras fullt ut är HSB Malmö skyldig att löpande offentliggöra på HSB Malmös webbsajt, och att årligen beta av dessa frågor på stämma under en speciell punkt för detta i dagordningen (före val av ledamöter, om detta är på en årsstämma) med förklaring till varför HSB ej besvarat frågorna. HSB:s svar/motiveringar inför stämman ska också i sin helhet läggas ut i förväg på HSB Malmös webbsajt.

Möjlighet att ställa frågorna igen på stämman ska då finnas för medlemmarna.BAKGRUND:
Anledningen till detta är att det visat sig att HSB Malmös styrelse på ett ytterst nonchalant sätt gentemot medlemmarna underlåter att svara på skrivelser från medlemmar. HSB Malmö bekräftar inte heller inkomna skrivelser, inte ens när medlemmen särskilt begär detta.

Den exakta formuleringen av det tillägg till stadgarna som ska göras kan diskuteras på stämman.

Det är extremt viktigt ur demokratisynpunkt att detta tillägg till stadgarna görs.

HSB Malmö kommer naturligtvis att göra allt för att stoppa denna motion från att gå igenom, men om inte fullmäktigeledamöterna här ser till medlemmarnas bästa så kommer detta bara att slå tillbaka på dessa ledamöter.

Se webbsidan http://hotpot.se/bo.htm med tillhörande sidor för mer information om demokratifrågor och massor med tips på demokratiproblem som måste lösas.

Tipsa en vän
  Pusha

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Hur fungerar det med motioner i din förening?

Om du har förslag på motioner, dela gärna med dig av dessa.

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)

  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf

Riksbyggen
Se länkar ovan