Motion - Tillsättande av demokratiråd

FÖRSLAG 1:
Jag föreslår att ett demokratiråd tillsätts för HSB Malmö. Medlemmar till detta demokratiråd ska företrädesvis bestå av engagerade medlemmar, med intresse för området, som inte väljs med utgångspunkt från i första hand fullmäktigeledamöter. Det ska i stället bestå av medlemmar inom HSB Malmö där samtliga, eller i alla fall majoriteten, ej innehar någon förtroendepost i någon förening. Vad ska demokratirådet syssla med? Sammanfattningsvis med alla frågor som berör demokrati inom HSB Malmö och inom HSB Malmös bostadsrättsföreningar. Demokratirådet ska arbeta under hela året och ta in tips och förslag från medlemmarna. Demokratirådet bereder förslag på förbättringar för behandling av styrelse och HSB Malmö. HSB Malmö ansvarar för att demokratirådets existens inte bara blir känd inom hela HSB utan dessutom att medlemmarna löpande påminns om detta råds existens. Demokratirådet ska ha en egen del för information till HSB Malmös medlemmar (t.ex. på HSB Malmös webbplats), med tillhörande forum. De som ingår i demokratrådet arvoderas enligt en på stämman fastställd nivå, och ska ges de resurser som behövs för att rådet ska kunna arbeta på ett effektivt sätt. Demokratirådet ska tillsättas snarast, men senast inom två månader från årsstämman.

FÖRSLAG 2:
HSB går skriftligen ut till alla föreningar med en förfrågan om vilka som vill ingå styrelser med en allmän rekommendation om att styrelsen ska se till så att alla medlemmar kan ta del av protokollen på ett enkelt (och kostnadsfritt) sätt.


BAKGRUND:
Det finns det ett stort behov av att förbättra demokratin inom såväl HSB Malmö som i åtskilliga bostadsrättsföreningar.


Se webbsidan http://hotpot.se/bo.htm med tillhörande sidor för mer information om demokratifrågor och massor med tips på demokratiproblem som måste lösas.

Tipsa en vän
  Pusha

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Hur fungerar det med motioner i din förening?

Om du har förslag på motioner, dela gärna med dig av dessa.

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)
  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf

Riksbyggen
Se länkar ovan