HSB Malmös styrelse, VD och bolag (2011-2012)

HSB Malmös VD och ledningsgrupp 2012, kontaktuppgifter


HSB Malmös styrelse 2012, kontaktuppgifter
Claes Caroli epost:claes.caroli@malmo.hsb.se HSB Brf Näset
Birgitta Nilsson epost: birgitta.nilsson@malmo.hsb.se HSB Brf Lindeborg
Maj-Britt Thulin epost: maj-britt.thulin@malmo.hsb.se HSB Brf Bollebygd
Marianne Falck epost: marianne.falck@malmo.hsb.se HSB Brf Kraften
Björn Andersson epost: bjorn.andersson@malmo.hsb.se HSB Brf Valby
Izet Omanovic epost: izet.omanovic@malmo.hsb.se HSB Brf Eriksfält
Jonas Henriksson epost: jonas.henriksson@malmo.hsb.se HSB Brf Astern

Jörgen Åkesson epost: jorgen.akesson@malmo.hsb.se Unionen
Peter Frank epost: peter.frank@malmo.hsb.se Fastighetsanställdas förbund
Tommy Lind epost: tommy.lind@malmo.hsb.se Fastighetsanställdas förbund

Claes Caroli
Antal bolagsengagemang: 8 st
1. HSB Malmö ek för (746000-4836), Styrelseledamot
2. HSB Sundsfastigheter AB (556060-9835), Styrelseledamot, Ordförande
3. HSB Boservice i Malmö AB (556640-8901), Styrelseledamot, Ordförande
4. Skånekompaniet Fastighetsförvaltning AB (556726-1234), Styrelseledamot, Ordförande
5. AB Peterstorp-Vargen (556518-6227), Styrelseledamot, Ordförande
6. HSB:s Bostadsrättsförening Näset i Höllviken (769606-8969), Styrelseledamot
7. Skadeanmälningsregister (GSR) AB (556585-5409), Styrelsesuppleant
8. Larmtjänst Aktiebolag (556084-4382), Styrelsesuppleant


Maj-Britt Thulin
Antal bolagsengagemang: 7 st
1. HSB Malmö ek för (746000-4836), Styrelseledamot
2. HSB Sundsfastigheter AB (556060-9835), Styrelseledamot
3. HSB Boservice i Malmö AB (556640-8901), Styrelseledamot
4. Skånekompaniet Fastighetsförvaltning AB (556726-1234), Styrelseledamot
5. AB Peterstorp-Vargen (556518-6227), Styrelseledamot
6. HSB Bostadsrättsförening Bollebygd i Malmö (746000-5114), Styrelseledamot
7. HSB Bostadsrättsförening Lutan i Malmö (716407-1057), Styrelseledamot/HSB-ledamot


Marianne Falck

HSB Brf Kraften
Adress: Slättängsgatan 29 A, 234 36 Lomma. Epost: kraften@live.se.
Vi finns på Slättängsgatan 23-31 i Lomma. Föreningen har 192 lägenheter i 5 hus. Det finns 22 ettor, 42 tvåor, 104 treor och 24 fyror.

Styrelsen
Enligt våra stadgar skall styrelsen bestå av lägst 3, högst 11 ledamöter med högst 4 suppleanter. 1 ledamot utses av HSB Malmö. Samtliga ledamöter väljs på en period av 2 år.

Vid ordinarie föreningsstämma den 27 januari 2011 valdes nya medlemmar in i styrelsen. Styrelsens sammansättning är nu:
Ordförande: Marianne Falck
Vice ordförande: Ingrid Fridolf
Sekreterare: Emma Köster
Ledamot: Charlotte Pedersen
Ledamot: Linda Haraldsson
Studieorganisatör: Marianne Falck
HSB Ledamot: Bengt Rosberg
Suppleant: Claes-Göran Karlsson
Suppleant: Barbro Andersson

Valberedningen
Enligt våra stadgar skall föreningsstämman utse valberedningen. Ledamöter väljs fram till nästa ordinarie föreningsstämma dvs. 1 år.
Vid ordinarie föreningsstämma den 27 januari 2011 valdes följande medlemmar:

Sammankallande: Jörgen Hansen
Ledamot: Anne-Beate Hansen

Valberedningens ansvar
Valberedningen skall vara objektiv och se till föreningens bästa och skall bortse från egna och andras särintressen.

Valberedningen skall
■föreslå kandidater till de uppdrag som skall väljas på stämman
■sammanställa förslaget
■informera styrelsen
■offentliggöra förslaget till alla medlemmar
■föredra valberedningens förslag på stämman
Nedan kan du läsa lite mer detaljerad information om vad det innebär.
 
Utvärdering av existerande styrelse
Det är viktigt att få fram information om hur den existerande styrelsen fungerar. Det är själva utgånsgpunkten för Valberedningens arbete.
Utvärderingen av styrelsen sker i samråd med ordföranden och gärna på dennes initativ. Valberedningen intervjuar också alla ledamöterna i styrelsen.
Medlemmar som har såväl positiva som negativa synpunkter på styrelsen eller enskilda medlemmar i styrelsen skall höra av sig till Valberedningen.
 
Förslag på kandiater
För att hjälpa Valberedningen att få fram kandiater till de olika förtroendeuppdragen är det jättebra att du som medlem hör av dig till Valberedningen i god tid så att Valberedningen hinner bilda sig en uppfattning om personens lämplighet.
 
Vem kan föreslås som kandidat?
Den föreslagna personen ska
■vara medlem i Brf. Kraften
■vara intresserad av att bidra på ett positivt sätt till Brf. Kraftens utveckling
■ha tid för uppdraget (oftast kvällstid)
Det behövs ingen specialistkompetens eller högre utbildning, men viljan att göra en insats och kunna samarbeta värderas högt.
 
Utbildning
Utbildning i styrelsearbete anordnas i regi av HSB.
 
Presentation av kandidater
I god tid inför föreningsstämman presenterar Valberedningen de medlemmar som är nominerade till olika förtroende posterna.
Detta görs på föreningens anslagstavla och här på hemsidan.
 
Arvoden
Valberedningen föreslår också arvode och andra ekonomiska ersättningar till förtroendevalda
 
På stämman
Det är lämpligt att alla kandidater är närvarande på stämman och presenterar sig så att alla vet vem man röstar på. Detta gäller naturligtvis "de gamla" i styrelsen. Vi får inte glöamma att det ständigt kommer nya medlemmar som kanske inte hunnit lära känna alla i föreningen.
Valberedningen bör motivera varför de föreslår omval resp. nyval.
Det är bra om vi kan undvika val av typen "någon ropar upp någon", som har övertalats att ställa upp. Om "någon känner någon" är det bättre att kontakta Valberedningen så får vi lite bättre ordning på det hela.
 
Efter valet
Efter några månader kontaktar Valberedningen de nyvalda styrelseledmöterna för att höra hur arbetet går, att samarebete fungerar och hur de ser på sina uppdrag inom styrelsen.
Jonas Henriksson

HSB Brf Astern
Adress: Asterngatan 2, 233 34 Svedala. Epost: brf.astern@bolina.hsb.se.
Föreningen består av 86 bostadsrätter i olika storlekar från 2 rok till 6 rok.

Styrelse
Förtroendevalda
Genom att ha en kompetent styrelse med olika åldrar, kön och kunskaper uppnår man ett optimalt styrande organ för en förening. Dessa personer väljs vid föreningsstämman och det är därför extra viktigt att du som bostadsrättsinnehavare tar dig tiden och kommer på denna stämma.
Din ägandedel i föreningen (nästan alltid över miljonen) kommer förvaltas av dessa personer minst ett år framåt. Negligera inte detta utan gå ner och möt styrelsen, dina grannar och vänner på föreningsstämman.

Följande personer har fått förtroendet vid senaste föreningsstämma.
Ordförande
Namn: Jonas Henriksson
E-post: jonas.henriksson@kuusakoski.com
Vice Ordförande
Namn: Keyvan Diamondo
E-post: keyvan.diamondo@yahoo.com
Sekreterare
Namn: Jonas Ekenroth
E-post: Jonas@viruz.se
Ledamot
Namn: Bertil Nilstad
E-post: Nilstad@comhem.se

HSB Representant
Namn: Lena Nilsson
E-post: lena.nilsson@malmo.hsb.se

Valberedning är Ann-Margreth Nilsson Helene Backman epost irishcoffe2@hotmail.com

Revísor är Marie Gullberg samt revisor från Borevision AB, vilken är utsedd av HSB Riksförbund

Suppleant
Namn: Cristian Passero
E-post: passero@telia.com
Suppleant
Namn: Jörgen Persson
E-post: ostkrook@live.se
Suppleant
Namn: Ilona Györffy
E-post: ilona.györffy@live.seBirgitta Nilsson
Antal bolagsengagemang: 9 st
1. HSB Malmö ek för (746000-4836), Styrelseledamot
2. HSB Sundsfastigheter AB (556060-9835), Styrelseledamot
3. HSB Boservice i Malmö AB (556640-8901), Styrelseledamot
4. Skånekompaniet Fastighetsförvaltning AB (556726-1234), Styrelseledamot
5. AB Peterstorp-Vargen (556518-6227), Styrelseledamot
6. KPA Pension Aktiebolag (publ) (556526-8694), Styrelseledamot
7. Prokrami Kvinnobehandling Aktiebolag (556535-7232), Styrelseledamot, Ordförande
8. Rönneholm Utbildningscentrum Aktiebolag (556558-8935), Styrelseledamot
9. SÖDERTORPSGÅRDEN, IDEELL FÖRENING (846001-0682-00001), Styrelseledamot


Izet Omanovic

HSB Brf Eriksfält
Adress: Per Albin Hanssons väg 52, 214 63 Malmö. Epost: vicevard.brferiksfalt@bolina.hsb.se. Förtroendevalda i styrelsen
Izet Omanovic
Styrelseordförande
Anders Tell
Viceordförande
Christina Jahn
Sekreterare
Asko Päiviö
Styrelseledamot

Gun Kjellström
Styrelseledamot
Kajsa Axelsson
Styrelseledamot

Barbro Molin
Ledamot utsedd av HSB Malmö

Kontakt med styrelsen kan ske via e-post styrelsen.brferiksfalt@bolina.hsb.se


Björn Andersson
Antal bolagsengagemang: 6 st
1. HSB Malmö ek för (746000-4836), Styrelsesuppleant
2. HSB Sundsfastigheter AB (556060-9835), Styrelsesuppleant
3. HSB Boservice i Malmö AB (556640-8901), Styrelsesuppleant
4. Skånekompaniet Fastighetsförvaltning AB (556726-1234), Styrelsesuppleant
5. AB Peterstorp-Vargen (556518-6227), Styrelsesuppleant
6. HSB Bostadsrättsförening Valby i Malmö (746000-4802), StyrelseledamotBrf Valby
Styrelse består av:  
■ordförande Björn Andersson
■sekreterare Christina Ellerström
■ledamot Jörgen Möller 
■ledamot Ingela Hulthén
■suppleant Kristina Holmkvist
■suppleant Mustafa Vranjkovina
■Revisor Mats Oredsson
■Revisor Birgitta Gaetani
Adress: Kronborgsvägen 13 A, 217 42 Malmö
Epost: brf.valby@bolina.hsb.sePeter Frank
Antal bolagsengagemang: 5 st
1. HSB Malmö ek för (746000-4836), Styrelseledamot, Ej registrerad som arbetstagarrepresentant
2. HSB Sundsfastigheter AB (556060-9835) , Styrelseledamot, Arbetstagarrepresentant
3. HSB Boservice i Malmö AB (556640-8901) , Styrelseledamot, Arbetstagarrepresentant
4. Skånekompaniet Fastighetsförvaltning AB (556726-1234), Styrelseledamot
5. AB Peterstorp-Vargen (556518-6227) , Styrelseledamot, Arbetstagarrepresentant


Jörgen Åkesson
Tommy Lind
Antal bolagsengagemang: 6 st
1. HSB Malmö ek för (746000-4836), Styrelsesuppleant
2. HSB Sundsfastigheter AB (556060-9835) , Styrelsesuppleant
3. HSB Boservice i Malmö AB (556640-8901) , Styrelsesuppleant
4. Skånekompaniet Fastighetsförvaltning AB (556726-1234), Styrelsesuppleant
5. AB Peterstorp-Vargen (556518-6227) , Styrelsesuppleant
6. SWEDEN IMPORT (580923-XXXX-00001), Innehavare
Import och försäljning av torkade blommor


Michael Carlsson

Antal bolagsengagemang: 11 st
1. HSB Malmö ek för (746000-4836), Extern VD
2. HSB Sundsfastigheter AB (556060-9835), Extern VD
3. HSB Boservice i Malmö AB (556640-8901), Extern VD
4. Skånekompaniet Fastighetsförvaltning AB (556726-1234), Extern VD
5. AB Peterstorp-Vargen (556518-6227), Extern VD
6. HSB Bostadsrättsförening Skogsmården i Malmö (746000-6187), Styrelsesuppleant
7. Fastighetsaktiebolaget Fredrikshus (556062-9577), Styrelseledamot
8. Fastighets Aktiebolaget Orion i Malmö (556599-6112), Styrelseledamot
9. Malmö Slussen 7 Holding AB (556646-5687), Styrelseledamot
10. Malmökompaniet Syd AB (556648-1304), Styrelseledamot
11. HSB Betladan Exploatering Handelsbolag (969717-2584), Prokurist
Bolaget ska äga, förvalta och exploatera fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.


Uppdaterat 2012-03-16 Michael Carlsson har på kort tid gått från 11 till 29 bolagsengagemang

Michael Karl Peter Carlsson

1. HSB Malmö ek för Malmö
Org.nummer: 746000-4836
Verksamhet: Fastighetsförvaltning på uppdrag

2. HSB Sundsfastigheter AB Malmö
Org.nummer: 556060-9835
Verksamhet: Uthyrning & Förvaltning av Fastigheter

3. HSB BoService i Malmö AB Malmö
Org.nummer: 556640-8901

4. HSB Bostadsrättsförening Skogsmården i Malmö Limhamn
Org.nummer: 746000-6187
Verksamhet: Förvaltning i Bostadsrättsföreningar

5. HSB Månstenen på Limhamn ek. för. Stockholm
Org.nummer: 769621-5388

6. HSB Grafiten på Limhamn ek. för. Stockholm
Org.nummer: 769621-5396

7. HSB Bostadsrättsförening Tre gudor i Viken Helsingborg
Org.nummer: 769605-7293
Verksamhet: Förvaltning i Bostadsrättsföreningar

8. Fastighets AB Lekatten 4 Malmö
Org.nummer: 556836-4631
Verksamhet: Uthyrning & Förvaltning av Fastigheter

9. HSB Projekt i Malmö nr 1 AB Malmö
Org.nummer: 556788-3276

10. HSB Projekt i Malmö nr 2 AB Malmö
Org.nummer: 556788-3284

11. HSB Projekt Holding i Malmö AB Malmö
Org.nummer: 556788-3268

12. HSB Projekt i Malmö Handelsbolag Malmö
Org.nummer: 969744-3183
Verksamhet: Teknisk konsult inom Bygg- & Anläggningsteknik

13. HSB Tjänsteutveckling AB Malmö
Org.nummer: 556848-8455
Verksamhet: Dataprogrammering

14. Coompanion Kooperativ Utveckling Skåne ek. för. Malmö
Org.nummer: 716407-4325
Verksamhet: Konsultverksamhet avseende företags org.

15. HSB Projekt Mark Exploatering i Malmö AB Stockholm
Org.nummer: 556788-3292
Verksamhet: Uthyrning & Förvaltning av Fastigheter

16. HSB Riksförbund ekonomisk förening Stockholm
Org.nummer: 769606-4760
Verksamhet: Fastighetsförvaltning på uppdrag

17. HSB ProjektPartner AB Stockholm
Org.nummer: 556501-4148
Verksamhet: Uthyrning & Förvaltning av Fastigheter

18. HSB Betladan Exploatering Handelsbolag Stockholm
Org.nummer: 969717-2584
Verksamhet: Byggverksamhet

19. HSB Projekt Exploatering i Malmö AB Stockholm
Org.nummer: 556788-3250

20. HSB Mark Corcovado nr 1 i Malmö AB Stockholm
Org.nummer: 556788-3334

21. HSB Mark Corcovado nr 2 i Malmö AB Stockholm
Org.nummer: 556788-3342

22. HSB Mark Corcovado nr 3 i Malmö AB Stockholm
Org.nummer: 556788-3359

23. HSB Projekt Corcovado nr 1 i Malmö AB Stockholm
Org.nummer: 556788-3227

24. HSB Projekt Corcovado nr 2 i Malmö AB Stockholm
Org.nummer: 556788-3235

25. HSB Projekt Corcovado nr 3 i Malmö AB Stockholm
Org.nummer: 556788-3243

26. HSB Projekt Corcovado nr 4 i Malmö AB Stockholm
Org.nummer: 556805-5577

27. HSB Projekt Corcovado nr 5 i Malmö AB Stockholm
Org.nummer: 556805-5676

28. HSB Projekt Corcovado nr 6 i Malmö AB Stockholm
Org.nummer: 556805-5650

29. HSB Projekt Corcovado nr 7 i Malmö AB Stockholm
Org.nummer: 556805-5627


Namn: Skånekompaniet Fastighetsförvaltning AB
Orgnummer: 556726-1234
Adress: LILLA VARVSGATAN 14
Postnummer: 211 15
Postort: MALMÖ

Registeruppgifter
Bolagsform: Aktiebolag
Registreringsdatum: 2008-11-13
Status: Bolages är aktivt
Moderbolag: -
Koncernmoder: -
F-skatt status: Registrerad för F-skatt
Moms status: Aktiv i momsregistret
Arbetsgivare status: Ej registrerad som arbetsgivare

Verksamhet/Ändamål
Bolaget ska bedriva fastighetsförvaltning samt äga och förvalta övrig fast och lös egendom samt handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.

Svensk Näringsgrensindelning SNI
87301 - Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer
96090 - Övriga konsumenttjänster

Funktioner/befattningar
Extern VD: Carlsson, Michael
Caroli, Claes , Styrelseledamot, Ordförande
Thulin, Maj-Britt , Styrelseledamot
Styrelse: Nilsson, Jenny Birgitta, Styrelseledamot
Andersson, Björn, Styrelsesuppleant
Izet Omanovic
Jonas Henriksson
Marianne Falck
Frank, Rolf Peter, Styrelseledamot
Lind, Tommy, Styrelsesuppleant
Firmatecknare: Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av Carlsson, Michael Caroli, Claes Nilsson, Jenny Birgitta Thulin, Maj-Britt
m.fl

Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Revisor: Sjöberg, Jan Axel Peter, Revisor
Gunnarsson, Lars Johan Peter, Revisorssuppleant


Namn: HSB Betladan Exploatering Handelsbolag
Orgnummer: 969717-2584
Adress: BOX 8310
Postnummer: 104 20
Postort: STOCKHOLM

Registeruppgifter
Bolagsform: Handelsbolag
Registreringsdatum: 2006-09-15
Status: Bolages är aktivt
Moderbolag: -
Koncernmoder: -
F-skatt status: Ej registrerad för F-skatt
Moms status: Aktiv i momsregistret
Arbetsgivare status: Ej registrerad som arbetsgivare

Verksamhet/Ändamål
Bolaget ska äga, förvalta och exploatera fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.

Svensk Näringsgrensindelning SNI
41200 - Byggande av bostadshus och andra byggnader

Funktioner/befattningar
Styrelse: HSB Produktion Aktiebolag, Bolagsman
HSB Malmö ek för, Bolagsman
Carlsson, Michael, Prokurist
Knutsson, Magnus, Prokurist
Mellgren, Lars Erik, Prokurist
Wennberg, Jan Gunnar Torbjörn, Prokurist
Firmatecknare: Firman tecknas gemensamt av bolagsmännen


1. Namn: Malmö Slussen 7 Holding AB
Orgnummer: 556646-5687
Adress: (HSB)
Postnummer: 211 15
Postort: MALMÖ

Registeruppgifter
Bolagsform: Aktiebolag
Registreringsdatum: 2004-02-16
Status: Bolages är aktivt
Moderbolag: -
Koncernmoder: -
F-skatt status: Avregistrerad för F-skatt
Moms status: Ej aktiv i momsregistret
Arbetsgivare status: Ej registrerad som arbetsgivare

Verksamhet/Ändamål
Bolaget skall bedriva förvaltning av fast egendom ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Svensk Näringsgrensindelning SNI
00000 - Verksamhetsbeskrivning saknas

Funktioner/befattningar
Styrelse:
Danielsson, Lars , Styrelseledamot, Ordförande
Carlsson, Michael , Styrelseledamot
Johansson, Paul Ola Magnus, Styrelseledamot
Firmatecknare: Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas av en av Carlsson, Michael Johansson, Paul Ola Magnus i förening med Danielsson, Lars
Revisor: Sjöberg, Jan Axel Peter, Revisor
Gunnarsson, Lars Johan Peter, Revisorssuppleant


2. Namn: Malmökompaniet Syd AB
Orgnummer: 556648-1304
Adress: (HSB)
Postnummer: 211 15
Postort: MALMÖ

Registeruppgifter
Bolagsform: Aktiebolag
Registreringsdatum: 2004-02-04
Status: Bolages är aktivt
Moderbolag: -
Koncernmoder: -
F-skatt status: Uppgift saknas
Moms status: Uppgift saknas
Arbetsgivare status: Uppgift saknas

Verksamhet/Ändamål
Föremålet för bolagets verksamhet är att förvalta aktier och andelar samt idka därmed förenlig verksamhet.

Svensk Näringsgrensindelning SNI
00000 - Verksamhetsbeskrivning saknas

Funktioner/befattningar
Styrelse:
Danielsson, Lars , Styrelseledamot, Ordförande
Carlsson, Michael , Styrelseledamot
Johansson, Paul Ola Magnus, Styrelseledamot
Firmatecknare: Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas av Danielsson, Lars i förening med en av Carlsson, Michael Johansson, Paul Ola Magnus
Revisor: Sjöberg, Jan Axel Peter, Revisor
Gunnarsson, Lars Johan Peter, Revisorssuppleant


3. Namn: Fastighets Aktiebolaget Orion i Malmö
Orgnummer: 556599-6112
Adress: HSB TURNING TORSO
Postnummer: 211 15
Postort: MALMÖ

Registeruppgifter
Bolagsform: Aktiebolag
Registreringsdatum: 2003-04-25
Status: Bolages är aktivt
Moderbolag: -
Koncernmoder: -
F-skatt status: Avregistrerad för F-skatt
Moms status: Ej aktiv i momsregistret
Arbetsgivare status: Ej registrerad som arbetsgivare

Verksamhet/Ändamål
Bolaget skall driva handel med, äga och förvalta fast egendom samt värdepapper ävensom idka därmed förenllig verksamhet.

Svensk Näringsgrensindelning SNI
00000 - Verksamhetsbeskrivning saknas

Funktioner/befattningar
Styrelse:
Danielsson, Lars , Styrelseledamot, Ordförande
Carlsson, Michael , Styrelseledamot
Johansson, Paul Ola Magnus, Styrelseledamot
Firmatecknare: Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas av en av Carlsson, Michael Johansson, Paul Ola Magnus i förening med Danielsson, Lars
Revisor: Sjöberg, Jan Axel Peter, Revisor
Gunnarsson, Lars Johan Peter, Revisorssuppleant


4. Namn: Fastighetsaktiebolaget Fredrikshus
Orgnummer: 556062-9577
Adress: (HSB)
Postnummer: 211 15
Postort: MALMÖ

Registeruppgifter
Bolagsform: Aktiebolag
Registreringsdatum: 1956-04-23
Status: Bolages är aktivt
Moderbolag: -
Koncernmoder: -
F-skatt status: Ej registrerad för F-skatt
Moms status: Ej aktiv i momsregistret
Arbetsgivare status: Ej registrerad som arbetsgivare

Verksamhet/Ändamål
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter.

Svensk Näringsgrensindelning SNI
00000 - Verksamhetsbeskrivning saknas

Funktioner/befattningar
Styrelse:
Danielsson, Lars , Styrelseledamot, Ordförande
Carlsson, Michael , Styrelseledamot
Johansson, Paul Ola Magnus, Styrelseledamot
Firmatecknare: Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas av en av Carlsson, Michael Johansson, Paul Ola Magnus i förening med Danielsson, Lars
Revisor: Sjöberg, Jan Axel Peter, Revisor
Gunnarsson, Lars Johan Peter, Revisorssuppleant


Revisorer;
Sjöberg, Jan Axel Peter, Revisor
Gunnarsson, Lars Johan Peter, Revisorssuppleant

- HSB Malmö ek för
- HSB Sundsfastigheter AB
- HSB Boservice i Malmö AB
- Skånekompaniet Fastighetsförvaltning AB
- AB Peterstorp-Vargen
- Malmökompaniet Syd AB
- Fastighetsaktiebolaget Fredrikshus
- Fastighets Aktiebolaget Orion i Malmö
- Malmö Slussen 7 Holding AB


Michael Carlsson:
Antal bolagsengagemang: 11 st
1. HSB Malmö ek för (746000-4836), Extern VD
2. HSB Sundsfastigheter AB (556060-9835), Extern VD
3. HSB Boservice i Malmö AB (556640-8901), Extern VD
Svar: Sundsfastigheter är vårt hyresbestånd och Boservice vår fastighetsskötsel.

4. Skånekompaniet Fastighetsförvaltning AB (556726-1234), Extern VD
Svar: Vilande bolag

5. AB Peterstorp-Vargen (556518-6227), Extern VD
Svar: Avvecklat
 
6. HSB Bostadsrättsförening Skogsmården i Malmö (746000-6187), Styrelsesuppleant
Svar: brf där Michael bor och är av medlemmarna invald suppleant.

7. Fastighetsaktiebolaget Fredrikshus (556062-9577), Styrelseledamot
8. Fastighets Aktiebolaget Orion i Malmö (556599-6112), Styrelseledamot
9. Malmö Slussen 7 Holding AB (556646-5687), Styrelseledamot
10. Malmökompaniet Syd AB (556648-1304), Styrelseledamot
Svar: 7, 8, 9 och 10 är avvecklade

11. HSB Betladan Exploatering Handelsbolag (969717-2584), Prokurist
Svar: Detta är ett intressebolag som vi äger tillsammans med HSB produktion och avser utveckling av Hököpinge


Mina följdfrågor;
4. Skånekompaniet Fastighetsförvaltning AB (556726-1234), Extern VD
• Du säger att detta bolag är vilande.
Dels är det ett splitternytt bolag, och dels så är det högst aktivt enligt vad jag kan se, samt aktivt i momsregistret.
• Vem har startat upp detta bolag (där hela styrelsen ingår, även suppleanten, som här är ledamot)?
Ditt givna svar är styrelsen, så vi kan hoppa över den frågan och jag undrar i stället varför?
• Vad är syftet?
Räcker det inte med HSB Malmö och HSB Sundsfastigheter... vad ska annars detta nya bolag tillföra i dessa kristider?
• Kommer det informeras om detta bolag i årsredovisningen?

Bengt Skånhamres "omfattande" svar på ovanstående frågor (mars 2009);
4, ja. Tidigare omsorgsverksamhet, se delårsrapport.

5. AB Peterstorp-Vargen (556518-6227), Extern VD
Japp, jag ser att det avvecklades den 4/12 förra året.
Kommer det informeras om detta bolag i årsredovisningen?

Bengt Skånhamres svar på ovanstående fråga;
5, ja


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)
  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf

Riksbyggen
Se länkar ovan