Enkätundersökning av HSB Malmö

    1 2 3 4
1 Fastighetsskötseln i vårt område fungerar bra     X  
2 Säkerheten mot inbrott i lägenheten är god X      
3 Styrelsen i vår förening sköter ekonomin i vår förening till min belåtenhet       X
4 Säkerheten mot inbrott i förrådsutrymmen är god   X    
5 Det känns tryggt att bo i vårt område   X    
6 Jag känner förtroende för HSB Malmö       X
7 Den del av underhållet av min lägenhet som föreningen ska stå för sköts bra       X
8 Det finns tillräckligt med ytterbelysning i vårt område   X    
9 Jag trivs med mina grannar     X  
10 Vi har en skälig årsavgift i vår förening     X  
11 Det är snyggt och välordnat utomhus   X    
12 Jag upplever HSB som en demokratisk organisation       X
13 Jag upplever HSB som en partipolitisk obunden organisation     X  
14 Jag har förtroende för vår förenings styrelse       X
15 Vi har en bra vicevärd       X
16 Jag tycker att vi får bra information av vår styrelse       X
17 Jag skulle vilja engagera mig i styrelsearbetet i vår förening       X
18 Jag läser med intresse HSB Malmös tidning     X  
19 Jag känner mig trygg när jag är ute i vårt område på kvällen/natten X      
20 Styrelsen i vår förening förankrar sina beslut hos oss medlemmar       X
21 HSB syns och hörs i den bostadspolitiska debatten     X  
22 Det är sällan jag blir störd av mina grannar eller andra närboende     X  
23 Jag känner förtroende för HSB Riksförbund       X
24 Jag tycker att Vår bostad/Hemma i HSB är en bra tidning       X
25 Det är lätt att få kontakt med vicevärden       X
26 I vår förening respekterar man medlemmarnas åsikter       X
27 Jag tror att allt fler människor i framtiden kommer att vilja bo i lgh:er de själv äger   X    
28 Jag är nöjd med standarden i min lägenhet     X  
29 Underhållet av vårt hus sköts på ett bra sätt       X
30 I gemensamma utrymmen är det snyggt och välstädat X      
31 Medlemmarna lämnar tvättstugan ren och snygg efter sig X      
32 Tillsynen av tvättstuga sköts på ett bra sätt   X    
33 Jag trivs i min lägenhet        

1 = instämmer
2 = tveksam, närmare Ja än Nej
3 = tveksam, närmare Nej än Ja
4 = instämmer ej

Ovanstående frågor ställdes till alla HSB Malmös medlemmar 1999.
OBS! I enkäten stod att den var anonym. Den kod som var på varje enkät förklarades med att det var för att kunna sortera in enkäten under rätt brf, och att koden var varje medlems nummer i den tillhörande tävlingen. Alltså informerade denna kod på varje frågeformulär om exakt vem som svarat på enkäten.
Resultatet av undersökningen informerades aldrig om!

År 2007 gör HSB Malmö ännu en undersökning.
HSB Malmö skriver;
"Attitydundersökning
Vi på HSB Malmö genomför just nu en attitydundersökning bland våra medlemmar, förtroendevalda, hyresgäster i Sundsfastigheter och våra Bosparare. Syftet är att ta reda på hur du upplever HSB Malmö och våra tjänster. Det görs ett slumpmässigt urval av respondenter och om just du är utvald får du ett brev i din brevlåda med instruktioner på hur du går till väga för att fylla i undersökningen. Hjälp oss att fylla i undersökningen så att vi kan erbjuda dig en ännu bättre service framöver!
2007-10-24
"

Medlemsundersökningen går denna gång endast ut till ett urval av medlemmar. Jag vet inte om frågorna är samma som förra gången, men troligen är de så (för att kunna göra en jämförelse med tidigare undersökning).
Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)
  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf

Riksbyggen
Se länkar ovan


© 2009 - Uppdaterad 2013-01-13