Till: Malmö Tingsrätt, Box 265, 201 22 Malmö 2008-09-06

Komplettering av klander i mål nr T 6829-08 (enhet 11)Bilaga 3.

Den diskriminering jag utsattes för startade redan i styrelsens svar på mina motioner där styrelsen rekommenderat stämman att bifalla endast en enda av 178 väl genomtänkta motioner. Motionerna hade inte behandlats seriöst och de svar styrelsen gav skriftligt var närmast helt otroliga. De flesta svaren hade inte ens med repsektive motion att göra. De flesta yrkanden från styrelsen var bara avslag eller att "anse motionen besvarad" (vilket inte hade någon relevans eftersom styrelsen inte givit något svar). Dessutom hade HSB redan tidigare själv gått ut med att det inte gick att svara "anse motionen besvarad" till mina motioner.

Motionerna har inte på något sätt behandlats seriöst, korrekt eller med den minsta respekt.
- Motionerna har "behandlats" av endast en enda person, i stället för en arbetsgrupp.
- Inte en enda fråga har besvarats av styrelsen, varken i svaren till motionerna eller på stämman.
- Styrelsen har för 136 av 178 motioner svarat "Anse besvarad", helt i strid med HSB Riksförbunds rekommendationer på när denna formulering kan användas.
- 41 motioner har styrelsen rekommenderat avslag på utan att kunna motivera varför.
- I princip inte ett enda svar som styrelsen gett har med yrkandena att göra.
- Styrelsen har vägrat att diskutera motionerna med motionärerna för att därigenom skapa ett bättre underlag för stämman och undvika missförstånd.
- Många av styrelsens svar är kopierade rakt av mellan motioner som inte har det minsta med varandra att göra.
- Många av styrelsens svar är bara referenser till andra meningslösa och/eller till ämnet ej hörande svar (vilket gör det ännu svårare att veta vad styrelsen egentligen svarat).
- Inte en enda motion har utretts. Det är bara en massa personligt tyckande från en person som nu röstats bort från styrelsen.
- Etc.

I HSB:s kod för föreningsstyrning som HSB Malmö i såväl årsredovisning som på HSB Malmös webbplats förbundit sig att följa redan från den 1 januari 2008 så står följande;
"3.3.2 Styrelseledamot ska självständigt bedöma de ärenden styrelsen har att behandla och
föra fram de uppfattningar och göra de ställningstaganden detta föranleder. Styrelseledamot
ska begära den kompletterande information som ledamoten anser nödvändig
för att styrelsen ska kunna fatta väl underbyggda beslut
". Bevisligen bröt HSB Malmös styrelse mot denna kod för föreningsstyrning i behandlingen av mina motioner, och utan att förjklara varför.
Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)

  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf

Riksbyggen
Se länkar ovan