Gratis kurser för HSB Malmö - 2007-2008

HSB Malmö skriver på sin webbplats att kunskap är makt, och HSB vill ge styrelserna mera makt (med gratiskurser), men inte medlemmarna (som verkligen är i ett stort behov att lära sig mer). Det finns inte en enda kurs för en vanlig dödlig medlem i HSB Malmös kursutbud, än mindre någon utbildning som är gratis.

v. 38 Tisdag, 18 september

Ekonomisk grundkurs för icke-ekonomer, steg 1 (4/11 -08)

v. 38

Onsdag, 19 september

Stadgeenlig besiktning (borttagen 2008-2009)

v. 38

Onsdag, 19 september Valberedningskurs, Svedala (24/9 -08)

v. 39

Onsdag, 26 september

Valberedningskurs (13/5 -09)

v. 40

Tisdag, 2 oktober

Energi- och miljökurs
(7/10 -08 del 1
23/10 -08 del 2
11/2 -09 del 3
25/2 -09 del 4
)

v. 40

Onsdag, 3 oktober

Introduktionskurs (1/10 -08)

v. 40

Lördag, 6 oktober

Datorutbildning för nybörjare (21/10 -08)

v. 41

Tisdag, 9 oktober

Ekonomisk grundkurs för icke-ekonomer, steg 2 (18/11 -08)

v. 41

Lördag, 13 oktober

Aktivt styrelsearbete – grundkurs för styrelser och styrelseledamöter (18/10 -08 och 9/5 -09)

v. 42

Tisdag, 16 oktober

Revisionskurs, steg 1 (23/9 -08, 1 200 kr inkl. moms, 2008-2009)

v. 42

Onsdag, 17 oktober

Studieorganisatörskurs (borttagen 2008-2009)

v. 43

Onsdag, 24 oktober

Introduktionskurs, Svedala (22/4 -09)

v. 44

Måndag, 29 oktober

Att skriva protokoll, Lomma (borttagen 2008-2009)

v. 44

Tisdag, 30 oktober

Revisionskurs, steg 2 (30/9 -08, 1 200 kr inkl. moms, 2008-2009)

v. 45

Måndag, 5 november

Introduktionskurs, Lomma (Nedbantad till 2 ggr under 2008-2009)

v. 45

Tisdag, 6 november

Ekonomiska rutiner och rapporter (borttagen 2008-2009)
v. 46 Onsdag, 14 november Medlemskommunikation (29/10 -08)
v. 47 Tisdag, 20 november Styrelsejuridik (31/3 -09)
v. 47 Onsdag, 21 november Bostadsrättsjuridik (1/4 -09)

Introduktionskurs - för dig som är nybliven förtroendevald

Syfte
Kursen ger insikt i styrelsearbetarens villkor och om hur du som förtroendevald bör agera.
Är det något som du eller din förening specifikt vill ha belyst är ni också välkomna med de frågeställningarna. E-posta gärna dessa i förväg.

Innehåll
* Idén med HSB - vår organisation för ett attraktivt boende
* Styrelsens roll och uppgift i verksamheten
* Så här arbetar en aktiv styrelse
* Ditt ansvar som ledamot
* Styrelsens dialog med medlemmarna

Plats HSB Turning Torso. Lokal Lomma, Svedala och Trelleborg meddelas senare.
Kursledare Alf Gustavsson, Börje Nilsson
Pris Kursen ingår som förmån i medlemskapet i HSB Malmö

Startdatum
2007-10-03 Kl 18-21
2007-10-24 Kl 18-21
2007-11-07 Kl 18-21
2008-02-26 Kl 18-21
2008-05-07 Kl 18-21

Turning Torso
HSB Malmös högkvarter
Byggt av medlemmarnas pengar
hotpot.se/forum

Aktivt styrelsearbete - grundkurs för styrelser och styrelseledamöter

Syfte
Kursen ger ledamöterna fördjupande kunskaper om hur man bedriver ett aktivt styrelsearbete och visar på betydelsen av den enskilde ledamotens insats och agerande för föreningen. Specifikt förmedlas kunskap om hur styrelsen bör arbeta samt vilka arbetsmetoder den bör använda

För att få ut mesta möjliga av kursen rekommenderar vi att du har gått "Introduktionskursen - för dig som är nybliven förtroendevald" eller motsvarande.

Innehåll
* Generella trender i styrelsearbetet
* Föreningens organisation
* Föreningsorganens roller och uppgifter
* Problem och möjligheter i styrelsearbetet
* Styrelsens huvuduppgifter och beslutsprocessen
* Styrdokument i verksamheten
* Styrelsens arbetsformer

Plats HSB Turning Torso
Kursledare Göran Sjöholm, Styrelseakademin
Pris Kursen ingår som förmån i medlemskapet i HSB Malmö

Startdatum
2007-10-13 Kl 09.30-14.00
2008-05-17 Kl 09.30-14.00

Att skriva protokoll

Syfte
Kursen klargör sekreterarens uppdrag, bland annat att skriva konkreta protokoll.

Innehåll
* Styrelseprotokoll
* Stämmoprotokoll
* Praktisk tillämpningsövning

Plats HSB MedlemsCenter, Föreningsgatan 15. Lokal Lomma, Svedala, Trelleborg meddelas senare.
Kursledare Lena Nilsson, Bengt Skånhamre, HSB Malmö
Pris Kursen ingår som förmån i medlemskapet i HSB Malmö, det tillkommer kostnad för CD-rom med protokollmallar, 500 kr inkl. moms

Startdatum
2007-10-29 Meddelas senare
2008-02-05 Meddelas senare
2008-02-12 Meddelas senare
2008-04-09 Meddelas senare

Ekonomisk grundkurs för icke-ekonomer (två steg)

Syfte
Kursen ger dig kunskap om ekonomiska begrepp kopplat till den egna bostadsrättsföreningen. Att förstå hur balans- och resultaträkningen hänger ihop. Bokföring och enklare bokningar med hjälp av T-konto. Förstå hur kontoplanen är uppbyggd. Få vetskap om de lagar och regler som styr redovisningen

Innehåll
* Bostadsrättsföreningens ekonomi/privat ekonomi (skillnad - likhet)
* Ekonomiska begrepp
* Dubbel bokföring i teori och praktik
* Kontoplan
* Hur kan jag påverka budgetprocessen?
* Hur kan jag påverka underhållsplanen?
* Webbinfo (i mån av tid)
* Bokföring med hjälp av T-konto
* Analys av den egna bostadsrättsföreningens bokslut

Plats HSB Turning Torso
Kursledare Marianne Strandberg och Lars Svensson, HSB Malmö
Pris Kursen ingår som förmån i medlemskapet i HSB Malmö

Startdatum
2007-09-18 Kl 18-21

Ekonomiska rutiner och rapporter

Syfte
Kursen ger en förståelse för och insikt i de administrativa rutinerna i samarbetet mellan HSB Malmö och bostadsrättsföreningen.

Innehåll
* Hur läser man årsredovisning?
* Hur läser man HSB Malmös rapporter?
* Fakturans väg
* Attest
* Överlåtelserutiner
* Pantförskrivningar
* Inventarieförteckning

Plats HSB MedlemsCenter, Föreningsgatan 15
Kursledare Personal från administrativ förvaltning och Inga-Lill Tillgren, HSB Malmö
Pris Kursen ingår som förmån i medlemskapet i HSB Malmö

Startdatum
2007-11-06 Kl 18-21
2008-05-28 Kl 18-21

Valberedningskurs

Syfte
Kursen tydliggör valberedningens funktion och uppdrag i en bostadsrättsförening samt lämpliga arbetssätt.

Innehåll
* Vilka är valberedningsuppgifter?
* Hur skall valberedningen arbeta?
* Hur skall valberedningen förhålla sig till styrelsen och medlemmarna?
* Hur lockar man medlemmar till förtroendeuppdrag?

Plats HSB MedlemsCenter, Föreningsgatan 15. Lokal i Svedala meddelas senare
Kursledare Börje Nilsson, HSB Malmö
Pris Kursen ingår som förmån i medlemskapet i HSB Malmö

Startdatum
2007-09-19 Kl 18-21
2007-09-26 Kl 18-21

Aspirantkurs - bli HSB-ledamot

Syfte
Kursen ger dig grundläggande kunskap om uppdraget som HSB-ledamot och det ansvar som följer detta.

Vi garanterar inte att du blir HSB-ledamot efter genomförd kurs, då det också vägs in bedömning av personlig lämplighet, innan någon blir utsedd.

Innehåll

Plats HSB MedlemsCenter, Föreningsgatan 15
Kursledare Börje Nilsson, Lena Nilsson, HSB Malmö
Pris Kostnadsfri

Startdatum
2008-03-04 Kl 18-21 (24/2 -09)

Nyhet! Studieorganisatörskurs

Syfte
Kursen klargör studieorganisatörens roll och erbjuder erfarenhetsutbyute med andra bostadsrättsföreningar

Innehåll
* Vilket ansvar har en studieorganisatör?
* Vilka är förväntningarna?
* Var innebär funktionen?
* Hur kan HSB Malmö hjälpa dig i ditt arbete?
* Hur har du uppfattat din roll?

Plats HSB Turning Torso
Kursledare Lena Nilsson, HSB Malmö och Agneta Persson, ABF
Pris Kostnadsfri

Startdatum
2007-10-17 Kl 18-21
2008-03-12 Kl 18-21


NYTT 2008!

Sekreterarkurs

Syfte
Kursen vänder sig såväl till dig som är nyvald som till dig som har vana av rollen som sekreterare i din bostadsrättsförening.
Kursen är praktiskt inriktad. Du får tips i form av mallar och exempel på protokoll och kallelser. Vi diskuterar språket i protokollen och vilka arbetsuppgifter som kan vara lämpliga för sekreteraren, expempelvis att skriva kallelser och dagordningar samt ge information till medlemmarna.

Kursinnehåll
• Mötesteknik och din roll som protokollförare
• Protokollinnehåll och bevakning av ärenden
• Kallelse, dagordning och information

Datum/Plats 17/9 -08 och 4/2 -09 HSB MedlemsCenter, Föreningsgatan 15
Tid Kl. 18–21
Kursansvarig Lena Nilsson, HSB Malmö
Pris Kursen ingår som förmån i medlemskapet i HSB Malmö, det tillkommer kostnad för CD-rom med protokollmallar, 500 kr inkl. moms

NYTT 2008!

Nytt upplägg! Ekonomisk styrning och uppföljning (två steg)

Syfte
Underlätta uppföljning av föreningens ekonomi. Kunna hantera
och förstå rapporter från HSBs hyres- och ekonomisystem. Förstå
digitala rapporter.

Kursinnehåll
Steg 1
• Överlåtelse
• Panter
• Hyror - Avgifter
• Webbinfo (hyresdelen)
• Vicevärdsrapport
• Förvaltarrapport

Steg 2
• Fakturans väg
• Basware (digital fakturahantering)
• Attest (manuellt eller digitalt)
• Ekonomiska rapporter
• Årsredovisning (innehåll, förståelse)
• Webbinfo (ekonomidelen)Seminarier

Under studieåret 2007-2008 arrangerar HSB Malmö ett antal fristående seminarier som är informations- och diskussionsbaserade. Information om seminarierna förmedlas fortlöpande via nyhetsblad till samtliga förtroendevalda.

Har du egna idéer till semniarier i aktuella ämnen så hör gärna av dig till Lena Nilsson, tfn: 040-35 78 19 eller maila till: lena.nilsson@malmo.hsb.se


EJ GRATIS:

Nyhet! Medlemskommunikation

Syfte
Kursen hjälper styrelsen att förbättra kommunikationen med medlemmarna.

Innehåll
* Hur skapar vi bra kommunikation med våra medlemmar?
* Hur får vi engagerade medlemmar?
* Hur skapar vi nya former för boendeinflytande?

Plats HSB MedlemsCenter, Föreningsgatan 15
Kursledare Bengt Skånhamre, HSB Malmö samt extern gästföreläsare
Kursmaterial
Pris 1050 kr inkl. moms

Startdatum
2007-11-14 Kl 18-21

Nytt upplägg 2008-2009 (men med samma tre punkter som tidigare, bara dyrare)!

Kommunicera som förtroendevald
– tänk igenom för att nå fram och engagera dina medlemmar

Syfte
I dag är nyckeln till framgång för förtroendevalda konsten att
tydligt och övertygande kunna kommunicera med medlemmarna.
På den här kursen får du lära dig hur du mer effektivt kan använda
din kommunikation inom din roll som förtroendevald.
Känner du att du informerar hela tiden, samtidigt som medlemmarna
efterlyser mer information? Upplever du att du inte lyckas
kommunicera din egen övertygelse med den kraft som behövs
för att du ska få beslut för det du och styrelsen vill genomföra?
Förmår du inte att inspirera medlemmarna som du önskar?
Din kommunikation avgör din förmåga att skapa förtroende,
motivera, ange riktning, genomföra förändringar och engagera
medlemmarna. Genom att höja kunskapsnivån och öva på din
kommunikation ökar förutsättningarna för att lyckas bättre som
förtroendevald och styrelseledamot, och du utvecklar ditt
självförtroende.
Målet med kursen är att du ska få större genomslagskraft i din
kommunikation och därmed engagerade medlemmar.
Vi varvar föreläsningar med presentationsövningar, diskussioner
och improviserade exempel kopplat till rollen.
Erfarenhetsutbyte mellan deltagarna är en viktig del i kursen.

Kursinnehåll
• Hur skapar vi bra kommunikation med våra medlemmar?
• Hur får vi engagerade medlemmar?
• Hur skapar vi nya former för boendeinflytande?

Plats HSB MedlemsCenter, Föreningsgatan 15
Datum 29/10 -08
Tid Kl. 18–21
Kursansvarig Bengt Skånhamre, HSB Malmö
Pris 1 200 kr inkl. moms

Nytt upplägg 2008-2009!

Juridik för bostadsrättsföreningar (två steg)

Syfte
Kursen behandlar den juridik som är aktuell för styrelsen i en
bostadsrättsförening. Vi går igenom grunderna för föreningens
organisation, vilka regler som styr styrelsens arbete och de vanligaste
ärendena som förekommer i styrelsearbetet. Under kursen
bekantar vi oss med normalstadgarna. Vi går igenom reglerna
kring överlåtelse av bostadsrätt, föreningens respektive bostadsrättshavarens
rättigheter och skyldigheter, vad som gäller för inre
underhåll och vid skada i lägenheten m.m.
Kursen syftar till att ge styrelseledamöter kunskaper för att känna
sig trygga i sina roller som ledamöter. Under kursen kommer vi ha
praktiska övningar och tid för diskussion.

Plats HSB Turning Torso
Datum 31/3 -09 steg 1
1/4 -09 steg 2
Tid Kl. 18–21
Kursledare Blanka Kruljac, juridisk expert på
bostadsfrågor, Advokatbyrån Steinmann
Pris 2 900 kr inkl. moms (2 steg)

Budget och långtidskalkyl (två steg)

Syfte
Kursen ger grundläggande kunskaper i budgetering och
ekonomisk planering och visar betydelsen av budgetering
för det långsiktiga fastighetsägandet.
Kursinnehåll
• Varför budget?
• 10-årskalkylen
• Likviditetsbudget

• Hur budgeterar man?
• Samspelet mellan 10-års-kalkylen och underhållsplanen

Nyhet 2009!
Datorutbildning påbyggnadskurs

Syfte
Kursen ger en grundläggande utbildning för dig med viss datorvana.
Observera att kursen numera använder sig av Offi ce 2007, vilket är
Microsofts senaste version av Offi ceprogrammet.

Kursinnehåll
• Datorkunskap
1. Microsoft Windows
1. Kontrollpanelen, genomgång av viktiga funktioner och inställningar
2. Uppdateringar, genomgång av alternativ och inställningar
3. Inbyggda brandväggen, genomgång av alternativ och inställningar
4. Antivirus, att tänka på, program och alternativa funktioner
5. Backup, att tänka på, program och alternativa funktioner
2. MS Offi ce 2007 (Word, Excel, Outlook)
1. Sökningar i Offi ce program, Outlook, Word, Excel enklare
2. Excel : Beräkningar, summeringar, diagram enklare
3. Word: Sidhuvud, sidfot, formateringar, innehållsregister, layout
4. Outlook: Inställningar, signatur, regler, spam

• Internet
1. Inställningar webbläsare

Plats HSB Turning Torso
Datum 5/2 -09
Tid Kl. 18-21
Kursansvarig Jonas Örbäck, HSB Malmö
Pris 1 200 kr inkl. moms


Nyhet 2009!
Seminarier med energi & miljö som ledord (fyra delar)

Syfte
Vid dessa fyra seminarietillfällen tar vi upp nyttigt vetande kring olika
lösningar som kan vara en hjälp för att spara energi och därmed även miljön.
Du kan anmäla dig till enstaka seminarier eller till alla fyra. Vid varje
tillfälle kommer endast ett ämne att belysas – detta för att vi ska kunna
fördjupa oss och vara så konkreta som möjligt. För dig som tilltalas
av alla ämnena har vi ett förmånligt paketpris.
På varje seminarium går experter på respektive område igenom vilka förutsättningar
som kan vara fördelaktiga respektive begränsande. De presenterar
också kostnader, eventuella myndighetskrav och annat man i en bostadsrättsförening
bör tänka på. Det kommer fi nnas tid för frågor så att de fl esta kan få
sina frågetecken uträtade innan kvällen är slut. Möjligtvis begär vi in dessa
frågor en tid innan seminarierna för att kunna förbereda svaren bättre.
Kursinnehåll
• 1. Individuell mätning
• 2. Solenergi
• 3. Belysning
• 4. Värmepumpar

Plats HSB Turning Torso
Datum 7/10 -08 del 1
23/10 -08 del 2
11/2 -09 del 3
25/2 -09 del 4
Tid Kl. 18–21
Kursansvarig Annika Nilsson, energirådgivare, HSB Malmö
Pris 1 200 kr inkl. moms per tillfälle eller
2 900 kr inkl. moms för hela paketet


Nyhet 2009!
Polopoly - administration av hemsidor

HSB Malmö erbjuder verktyget Polopoly för enkel administration av
bostadsrättföreningarnas hemsidor. Nu har din förening möjlighet att få
anpassade utbildningar i den nya och uppdaterade versionen av Polopoly.
Målet med utbildningen är att ni ska bli bättre på att hålla föreningens
hemsida uppdaterad och på att presentera aktuell information till medlemmarna
på ett strukturerat sätt. Vi specialanpassar alla utbildningar efter
just era behov och förkunskaper.

Tillsammans kommer vi överens om tid och plats för varje utbildningstillfälle.
Ring Saeed Sarvioskouey (040-35 78 26) eller Sandra Leth
(040-35 78 88) för mer information och anmälan till utbildningen i Polopoly.Nyhet!
Styrelsens ansvar som fastighetsägare
(tre steg)
• Löpande förvaltning; stadgar, lagar och förordningar som reglerar
verksamheten.
• Planerade åtgärder och upphandling; underhållsarbeten, entreprenader
och skötsel.
• Arbetsmiljöansvar; styrelsens ansvar som arbetsgivare, uppdragsgivare.
Syfte
Kursen ger inblick i och skapar förståelse för styrelsens ansvar som verksamhetsutövare
och fastighetsägare, dels i den löpande dagliga förvaltningen,
dels i den långsiktigt planerade förvaltningen samt dels i arbetsgivarrollen,
beroende på vald förvaltningsmodell.
Kursen syftar även till att ge vägledning i hur arbetet kan bedrivas
och planeras för att säkerställa den långsiktiga verksamheten.

Kursinnehåll
• Styrelsens årliga besiktning
• Innehåll och syfte
• Vad innebär styrelseansvaret enligt stadgar och lagstiftning?

• Genomgång av relevanta lagar och förordningar
• Vad förväntas i fastighetsförvaltning?

• Underhållsplanering
• Vikten av att ha en underhållsplan
• Långsiktig ekonomisk planering

• Entreprenadupphandling
• Upphandlingsprocessen
• Avtalstecknande

• Skötseltjänster och mindre reparationer, underhåll
• Upphandling och beställning
• Avtal

• Arbetsgivarrollen
• Arbetsgivaransvar
• Arbetsmiljöansvar
• Rehabiliteringsansvar

Plats HSB Turning Torso
Datum 21/1 -09 steg 1
28/1 -09 steg 2
4/2 -09 steg 3
Tid Kl. 18–21
Kursansvarig Benny Ahnelöv
Steg 1 Göran Sjöholm - Benny Ahnelöv
Steg 2 Bengt Hansson - Benny Ahnelöv
Steg 3 Nils-Lennart Gustafson - Linda Hasselgren
Pris 2 600 kr inkl. moms


Revisionskurs (två steg)

Syfte
Kursen ger kunskap om vilken roll den förtroendevalda revisorn har i en
bostadsrättsförening och hur han/hon på bästa sätt ska sköta sitt uppdrag.

Kursinnehåll
Teoretisk del; denna del leds av extern revisor från BoRevision AB.
• Vad är revision och för vem görs den?
• Vem kan vara revisor?
• Arbetsfördelning mellan yrkesrevisor och förtroendevald revisor
• Lagar och regler som en bostadsrättsförening styrs av
• Granskningsprogram

Praktisk del; detta kurstillfälle leds av personal från HSB Malmö.
Kurstillfället inleds med en kort sammanfattning av den teoretiska delen. Revisorerna
får därefter tillfälle att granska sin egen förenings protokoll och verifi kationer. De bostadsrättsföreningar
som scannar in sina fakturor kommer att få möjlighet att granska sina
fakturor på datorer. Dock fi nns det ett begränsat antal datorer tillgängliga.

Plats HSB Turning Torso
Datum 23/9 -08 steg 1 30/9 -08 steg 2
Tid Kl. 18–21
Kursansvarig Ingalill Johansson, HSB Malmö,
och extern yrkesrevisor
Pris 1 200 kr inkl. moms


Nytt upplägg 2009!

Ny som ordförande (två steg)

Syfte
Kursen är upplagd i två steg där det första är främst för dig som är ny i rollen
som ordförande medan steg två är tänkt för dig som haft ordförandeuppdraget
något/några år. Syftet är att du i din ordföranderoll skall få en fördjupad
kunskap och kännedom om vilket ansvar du har, hur du kan förbereda och
leda styrelsemöten på ett bra sätt, vilken roll du som ordförande har utanför
styrelserummet.

Kursinnehåll
• Styrelsens ansvar i generella termer • Före, under och efter styrelsemötet
• Ledarskapet av bostadsrättsföreningen • Arbetsfördelning/metoder
• Ordförandens roll och ansvar i styrelsearbetet

Plats HSB MedlemsCenter, Föreningsgatan 15
Datum 4/3 -09 steg 1 11/3 -09 steg 2
Tid Kl. 18–21
Kursansvarig Börje Nilsson, HSB Malmö
Pris 1 200 kr inkl. moms


SBC har fler gratiskurser än vad HSB har.
Exempel på avgiftsfria kurser:

1. Du och din förening
2. Bli en bättre ordförande
3. Att läsa en årsredovisning
4. "Fastigheten i fokus"
Info 1. Vattenskador och bostadsrätt
Info 2. Att bygga balkonger
Info 3. Att sälja råvinden
Info 4. Fastighetsägarens ansvar för olyckor i eller omkring fastigheten
Info 5. Stambyte - hur går det till i praktiken?
Info 6. Underhållsplan och flerårsbudget
Info 7. Effektivare styrelsearbeteFORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)
Tipsa en vän


  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf

Riksbyggen
Se länkar ovan