2008-08-28

Klander av HSB Malmös årsstämma 2008

Se;
Pressmeddelande från HSB Malmö pga klander av HSB Malmös årsstämma

Klander av HSB Malmös årsstämma pga olikabehandling

Hur HSB Malmö ser på klander och demokrati


2007-08-18
HSB angriper brf Misteln offentligt !
Om du läser vad jag skrev för några dagar sedan i foruminlägg 2803 så ser du där hur jag beskriver att HSB kommer att bemöta klandret genom att skuldbelasta brf Misteln. Jag vet att HSB läst detta. Ändå så går HSB ut 2007-08-16 och skriver exakt så som jag sagt att de skulle skriva för att försöka skylla ifrån sig;

"Bostadsrättsföreningen Misteln stämmer HSB Malmö

HSB Malmö har idag från Malmö tingsrätt erhållit de handlingar som bostadsrättsföreningen Misteln i Malmö ingett i sin stämningsansökan vid Malmö tingsrätt med begäran om att årsstämman av den 26 april skall göras om.

Bostadsrättsföreningen vill att HSB Malmös årsmöte den 26 april skall göras om då de anser att ett antal felaktigheter har begåtts, bland annat att stämman var öppen för andra än fullmäktigeledamöterna.

HSB Malmös styrelse kommer nu att gå igenom handlingarna och inge sina kommentarer till Malmö Tingsrätt.

– Det är för tidigt att uttala sig om när en eventuell förhandling i Malmö Tingsrätt kommer att äga rum säger ordförande i HSB Malmö Alf Gustavsson.

Det är vår förhoppning att ärendet får en snar lösning och jag vidhåller min åsikt att det är tråkigt att bostadsrättsföreningen har valt att frågorna skall avgöras vid Malmö tingsrätt, avslutar Alf Gustavsson.

För mer information, kontakta:
Alf Gustavsson, styrelsens ordförande, HSB Malmö, 0705-454353
Bengt Skånhamre, informationschef, HSB Malmö, 0708-705535

Bengt Skånhamre 2007-08-16"


Ingen ånger här inte för att HSB misskött stämman så som de gjort!

HSB ljuger dessutom medlemmarna rakt upp i ansiktet. Det står nämligen ingenstans i klandret att brf Misteln klandrat att stämman är öppen för andra än fullmäktigeledamöterna !!!

Det går inte ens att göra denna tolkning av det som står i klandret med tillhörande komplettering. Jag tror inte ens det går att "klippa och klistra" ihop olika ord från olika ställen i klandret för att få det till vad HSB Malmö hävdar.

Det är helt uppenbart en uttänkt strategi från HSB Malmö för att försöka vända medlemmarna mot brf Misteln så att medlemmarna ska tro att brf Misteln önskar minskad öppenhet, helt i motsats till vad brf Misteln egentligen säger.

Tror Alf Gustavsson att han vet bättre vad som klandrats än de som klandrat årsstämman?

Trots att Brf Misteln dementerat Alf Gustavssons falska uppgifter på nätet så vill Alf Gustavsson inte ändra texten.
Han bekräftar därmed själv att syftet med det påhittade klandret enbart är för att försöka skada Brf Misteln, och själv ta poäng.

Det finns liksom inte något skäl för HSB att just nu gå ut och kommentera att de tagit emot en komplettering av klandret. Denna formulering är värdelös i sig själv, utan det viktiga för HSB har här enbart varit att försöka vända medlemmar inom HSB Malmö mot brf Misteln på exakt samma sätt som HSB skriftligen till en hel förening smutskastat och kränkt mig personligen.

Tänk om HSB Malmö i stället tagit ansvar för sina handlingar, varit ärliga och uppriktiga och erkänt att de begått allvarliga misstag. Om styrelsen lagt ner lika mycket energi på att komma till rätta med sina felaktigt genomförda stämmor som de lagt ner på att försöka rädda sitt eget skinn och skjuta skulden på helt oskyldiga medlemmar! Då hade det kanske kunnat uppnås förbättringar och framsteg!

Finns det verkligen inte en enda styrelseledamot i denna styrelse, eller tjänsteman på HSB, som vågar komma fram och säga att han eller hon inte ställer upp på de lögner som framförts av HSB Malmös styrelse?
Det går inte att i efterskott komma med att man inte kände till detta. Det är en ledamots skyldighet att känna till !!!

HSB är uppenbarligen så säkra på att kunna bete sig precis hur som helst och komma undan med precis vad som helst att de inte ens bryr sig om att jag avslöjar allt här. Är detta inte riktigt, riktigt, riktigt skrämmande... mest skrämmande av allt?

En något mer sanningsenlig version skrev HSB Malmö 2007-06-19;
"Brf Misteln klandrar HSB Malmös årsstämma

Bostadsrättsföreningen Misteln klandrar HSB Malmös årsstämma och kräver att den skall göras om

HSB Bostadsrättsföreningen Misteln i Malmö har via ordföranden Bo Linde och sekreteraren Fredrik Löfvall ingett stämningsansökan vid Malmö tingsrätt den 18 juni med begäran om att årsstämman av den 26 april skall göras om.

Bostadsrättsföreningen anför i sin ansökan bland annat att mötet inte kunde fatta beslut om att vara öppet för andra personer än de som anges i stadgarna samt att ordföranden Alf Gustavsson inte valdes in i styrelsen. Vidare skriver bostadsrättsföreningen i sin ansökan att en sluten omröstning i anslutning till en av motionerna avstyrdes.
Ansökan om klander innefattar 13 sidor.

Det är naturligtvis oerhört tråkigt att bostadsrättsföreningen har valt denna väg säger Alf Gustavsson, ordförande i en direkt kommentar. Många av de frågor Misteln har tagit upp tror jag vi kan lösa vid ett personligt möte. Frågan blir nu om bostadsrättsföreningen hellre ser att detta skall ske vid Malmö tingsrätt, avslutar Alf Gustavsson.

HSB Malmö kommer nu att informera sina bostadsrättsföreningar om den uppkomna situationen och inväntar den förhandling som torde bli resultatet av bostadsrättsföreningen Mistelns ansökan vid Malmö tingsrätt."


Senast den 15 september måste HSB Malmö ha svarat Tingsrätten på klandret.
Från vad vi sett så här långt så kan vi nog se fram emot ett svar från styrelsen som inte har någon koppling till verkligheten;
- där styrelsen försöker ta fokus från kärnfrågorna
- där styrelsen huvudsakligen försöker försvara sig själv och skylla ifrån sig
- där styrelsen svarar så luddigt som möjligt på de flesta punkter (eftersom de är så fega och oärliga att de inte ens kan erkänna sin fel, brister och misstag).


Sex exempel på fel begångna av valberedningen/HSB Malmö på HSB Malmös årsstämma

I HSB Malmös stadgar står det att HSB tillsätter en revisor. Den revisorssuppleant som HSB tillsatt här är ej tillsatt enligt regelverket, även om valberedningen inte känner till detta.

Valberedningen har under sitt förslag lagt in Peter Sjöberg (revisor) och Peter G. (revisorssuppleant), men dessa personer från Ernst & Young har utsetts av HSB, och valberedningen såväl som fullmäktige har ingen rätt att ta något beslut om dessa.
En revisor utses av "HSB Riksförbund" (men i praktiken HSB Malmö) enligt stadgarna.
Det framgår inte att dessa två personer inte är valberedningens förslag.

Enligt HSB Malmös stadgar ska en revisor utses av HSB Riksförbund.
* HSB Malmös stadgar, §29: "Revisorerna ska vara lägst två och högst fyra, med lägst en och högst tre suppleanter. En revisor utses av HSBs Riksförbund. Övriga revisorer och suppleanter väljs av ordinarie fullmäktigesammanträde för tiden intill dess nästa ordinarie fullmäktigesammanträde hållits".
* Punkt 20 i protokollet: Beslut om antal revisorer.
Valberedningens föredragande, Ingela Persson, föreslår att antalet revisorer skall vara tre ordinarie med två suppleanter.
Beslut: Fullmäktigesammanträdet beslutar enligt förslaget.
* Punkt 21 i protokollet: Val av revisorer för 1 år
Valberedningens föredragande, Ingela Persson, föreslår omval av Lena Andersson HSB:s brf Henriksdal och Berth Rasmusson HSB:s brf Ida.
Beslut: Fullmäktigesammanträdet beslutar enligt förslaget.
Därutöver tillsätter fullmäktigesammanträdet även Peter Sjöberg från Ernst & Young.
* Punkt 22 i protokollet: Val av revisorssuppleant för 1 år
Valberedningens föredragande, Ingela Persson, föreslår omval av Bengt Göransson HSB:s brf. Roxen.
Beslut: Fullmäktigesammanträdet beslutar enligt förslaget.
Därutöver tillsätter fullmäktigesammanträdet även Peter Gunnarsson från Ernst & Young.

Men fullmäktigesammanträdet beslutade enligt förslaget (precis som det står i protokollet) och tillsatte inte alls varken Peter Sjöberg som revisor (det kan bara HSB göra) eller Peter Gunnarsson som revisorssupleant. Dessa två är alltså tillsatta av HSB Malmö, trots att HSB Malmö enligt sina egna stadgar (§29) bara får tillsätta en revisor.

Valberedningen har missat 1 post i förslaget till ersättare för ombud till HSB Riksförbund.
För antalet ersättare till HSB Riksförbund så har valberedningen inte ens lyckats få rätt på detta antal. Sju stycken ska väljas, men valberedningen tog bara fram sex förslag, och endast sex valdes således på stämman. Alltså ännu ett fel, förutom att ersättarna valdes för fel år enligt protokollet.

Valberedningen har föreslagit 1 suppleant extra till Arne Axrups stipendiefond i strid med dagordningen.

Sammankallande för valberedning ska enligt policy utses på stämman, men inget förslag på sammankallande nämndes före stämman av valberedningen, inget togs upp på stämman, inget skrevs i protokollet och ingen information i efterhand någonstans!

En jävig styrelse i HSB Malmö föreslår dubblerat arvode till valberedning
På stämman så är det HSB Malmös styrelseordförande som föreslår en dubblering av valberedningens arvode. Alf Gustavsson är jävig i denna fråga, och självfallet så är HSB Malmös styrelse den absolut sista som ska lämna något som helst förslag på arvode till valberedningen. En ordförande måste begripa bättre!
En styrelse som föreslår ökat arvode som tack till valberedningen som föreslagit dem är fel!
Det sades inget på stämman vilken typ av basbelopp som arvodena skulle utbetalas i.
Trots detta så står det i stämmoprotokollet att arvodena är i "inkomstbasbelopp" á 45.900 kr. Alltså den dyrare varianten jämfört med prisbasbelopp á 40.300 kr.


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)


  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf

Riksbyggen
Se länkar ovan