Innehållsförteckning för inlägg i forum om bostadsrätter

Allt om bostadsrätt


Till sida 1
Till sida 2

Bredband
IP-telefoni
Bredbandsbolaget
HSB BoLina

Upphandling
Ta in anbud
Upphandlingskrav
Offerter
Entreprenörer
Upphandling förvaltning
Anlita HSB

Revisorer
Revision
BoRevision
Revision tilläggstjänster

Insyn
Öppenhet
Offentlighet
Öppna styrelseprotokoll
Stämmoprotokoll - till alla
Korrekta stämmoprotokoll
Sekretess
Censur
HSB vill/vågar ej bemöta kritik

Tystnadsplikt
Vårdplikt
Lydnadsplikt / Lojalitetsplikt

Informationsplikt
Plan för bättre info/engagemang
Frågor/skrivelser till styrelsen
Medlemsinformation
Information på Internet
Webbsidor för brf:ar
Kontakt styrelse <-> medlemmar

Demokrati
Demokrati - Årsstämma
Demokrati - Ansvarsfrihet
Medlemsinflytande

Medlemmarnas rättigheter
Styrelse mot medlem
Medlem mot styrelse
Advokat mot medlem

Medlemsorganisation

Tillsynsmyndighet för brf

Stadgar - för vem?
Nya stadgar
Förslag på stadgar
Ändring av stadgar
Exempel på stadgar
Inre fond
Ifrågasätta styrelsens arbete
Stämma styrelsen

Granskning och granskningsman

Bostadsrättslagen
LEF - Lagen om ekonomiska föreningar

Hyresnämnden
HSB:s juridiska rådgivning
Svenskt rättsystem
Likhetsprincipen
Likabehandlingsprincipen

Jäv
Jäv på stämma
Jäv i styrelsen
Jäv - HSB-representant
Jäv - Mötesordförande
Jäv - Revisorer

HSB-representant/HSB-ledamot
Riksbyggen representant

Årsredovisningen
Läsa/tolka årsredovisning
Underhållsfond
Inventarielistor
Kapitalplacering
Avgäld/Afgäld

Stämma
Årsstämma
Extrastämma
Mötesordförande
Dagordning
Ansvarsfrihet
Votering
Omedelbart justerat
Motioner
Utdelning av motioner
Proposition

Avgiftsutveckling
Medlemsavgifter

Klander av stämma
Ogiltigförklaring av stämma

Rösträtt
Röstningsordning
Fullmakt
Röstlängd
Medlemsförteckning

Valberedning
Vicevärd

Lekmannastyrelse
Konstituering
Vem kan ingå i styrelsen?
Hur länge kan ledamöter sitta?
Ordförandes ansvar
Ledamöters ansvar
Studieorganisatör
Sekreterare i brf
Reservationer
Arvode
Styrelsemöten
Anställda i föreningen
Fullmäktige

Ledamöter som handlar i egenintresse
Maktmissbruk av styrelsen
Tillvarata/främja medlemmarnas ekonomiska intressen
Kooperation/kooperativt tänkande

Arbetsordning för styrelse
Vårdnadsplikt
Styrelseprotokoll

Förvaltning
Underhållsplan / Budget / Planering Administration/Underhållsadministration
Driftskostnader
Kontering av fakturor

HSB-skandalen

HSB:s strategi
Prioritering för HSB
Hur HSB lurar medlemmarna
HSB ska bistå brf:ar genom...

Certifiering

Bospara

ROT-avdrag
Skattereduktion

Skattemyndigheten
Skattskyldighet för uthyrd parkering

P-plats/P-platser/Parkering

Elpriser
Elleverantör

Fjärrvärme
Värmekostnader

Värmeproblem
Kall lgh
Hyresnämnden
Stöd till bostadsrättshavare
Vad gör hyresnämnden för mig?
hotpot.se/forum

Här kommer att fyllas på med länkar efterhand som forumet växer.


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf

Riksbyggen
Se länkar ovan