Diskussionsunderlag - Utdrag ur SDS 1/14-22/4 2007


HSB Malmö har till förtroendevalda (men det tycks tyvärr finnas vissa brister i HSB:s register över förtroendevalda) skickat ut ett diskussionsunderlag.

Detta diskussionsunderlag består av allt som skrivits i SDS, under en period av 3 månader, om HSB och bostadsrättsproblem!

Bra av HSB Malmö!

I detta diskussionsunderlag (för länkar till dessa artiklar se SDS) ingår;
 1. "Amatörerna tar över" (krönika, Karl G Jönsson)
 2. En sida som inte har med HSB/bostadsrätter att göra
 3. "Skrämmande interiörer" (krönika, Karl G Jönsson)
 4. Läsarbrev som svar på "Byt ut betonghäckarna";
  * Ta ditt ansvar och var med och påverka!
  * Hotas av vräkning om jag uttalar mig
  * Varför så negativ om bostadsrätt?
 5. En sida som inte har med HSB/bostadsrätter att göra
 6. "Vilka bostadsrättsrysare!" (krönika, Karl G Jönsson)
 7. Läsarbrev;
  * Våga lyfta ut makthungriga ur styrelsen
  * Bostadsrättslagen är förlegad
 8. 10 procents stöd gäller om särskild granskare/medrevisor
 9. Fler klagomål mot styrelser
  Länsstyrelsens bostadsrättsärenden ökade med 30 % det senaste året
 10. Jantelagen styr föreningarna (krönika, Karl G Jönsson)
 11. Läsarbrev;
  * Styrelsen behandlar sina medlemmar som hyresgäster
  * HSB stöttar inte sina medlemmar
  * Vem har tid med styrelsearbete?
  * Varför låna ut pengar vi behöver själva?
  * Man måste skaffa sig majoritet
 12. En sida som inte har med HSB/bostadsrätter att göra
 13. Riksbyggen kuppade igenom övertagande av stor förening
 14. En tumme i ögat på styrelsen (om mig & denna webbplats)
 15. "Passar det inte så kan du flytta" (krönika, K. G J.)
 16. Styrelsen måste kalla till extra stämma
 17. Många skäl för och emot när Malmgården ligger i vågskålen
  Omvandling till bostadsrätt eller ej
 18. Rena gubbväldet (krönika, Karl G Jönsson)
 19. Bostadsrättsstyrelsen i fokus!, debatt
 20. En sida som inte har med HSB/bostadsrätter att göra
 21. Bristen på demokrati (krönika, Karl G Jönsson)
 22. Två sidor som inte har med HSB/bostadsrätter att göra
 23. Styrelsen skulle nominera sig själv
 24. Läsarbrev;
  "Det finns massor med kompetenta personer"
 25. Läsarbrev (av mig) ;
  "HSB är en del av problemet"
 26. "Vem står upp för bostadsrättsägaren?" (krönika, K. G J.)
 27. Hyresgästföreningen söker nya klienter
  Juridisk hjälp kan erbjudas bostadsrättsägare
 28. En sida som inte har med HSB/bostadsrätter att göra
 29. Läsarstorm om problemen i bostadsrätter
 30. En sida som inte har med HSB/bostadsrätter att göra
 31. "Äger hellre än hyr?" (krönika, Karl G Jönsson)
 32. Svårt för invandrare att köpa bostad
 33. "Bra jobbat, HSB!" (krönika, Karl G Jönsson)
 34. Starkare valberedning ska stärka demokratin
 35. En sida som inte har med HSB/bostadsrätter att göra
 36. "Stämma i bäcken" (krönika, Karl G Jönsson)
 37. En sida som inte har med HSB/bostadsrätter att göra
 38. Läsarbrev;
  "Återupprätta anseendet för bostadsrättsföreningarna"
 39. Bostäder till alla men på olika sätt
Bostadsrättslagen
Juridik och lagar för brf:ar - Brl
Allt du behöver veta om lag & rätt
hotpot.se/forum

Detta utskick från HSB är det första tecknet jag sett någonsin på att HSB tar problemen på allvar och att HSB faktiskt är villig att försöka göra något åt problemen (att HSB lagt med 10 sidor som är irrelevanta förtar effekten en del och indikerar att HSB inte ens själv läst igenom materialet).

I det digra materialet finns inget med om allt som skrivits i media som berör brf. Misteln. T.ex.;
Frågvis förening kan bli utesluten (11 maj 2007)
och SDS:s uppföljare om HSB;
"Makthavarnas maktfullkomlighet är skrämmande".

Börje Nilsson ("Medlem och information") på HSB skriver;
"Det bjuds i denna tid också stunder till eftertanke då vardagen kanske inte rusar iväg lika hektiskt. När man läser det som skrivits i Sydsvenskan artiklar behöver man kanske fundera över om det finns saker att utveckla för att HSB skall uppfattas som den trygga, demokratiska organisation vi är. Det är också vår förhoppning att ni kan ägna en stund på kommande styrelsemöte kring det ni läser i HSB Malmö Nytt och Sydsvenskan artiklarna och även i styrelserummet tillsammans fundera över utvecklingsmöjligheter/behov".
Bra, Börje... förutom den lilla felskrivningen att "den trygga, demokratiska organisation vi är" borde ha varit "den trygga, demokratiska organisation vi önskar vara", om det ska vara mer nära sanningen. Anledningen till medlemmarnas reaktioner och det som skrivits i SDS är ju just pga att HSB inte är den trygga och demokratiska organisation som den borde vara. HSB säger emot sig själv med detta påstående (HSB erkänner problemet samtidigt som HSB förnekar det). Det känns verkligen onödigt att här försöka förvränga sanningen om man är seriös med att vilja komma till skott med förändringar och förbättringar.

Börje Nilsson skriver vidare;
"Som vi har berättat många gånger handlar det om hur vi förmedlar oss med vår omvärld. All effektiv kommunikation bygger på relationer. Våra åsikter, attityder och beteenden påverkas av dem som vi känner och som vi har förtroende för...
- Och bra relationer i en bostadsrättsförening får den styrelse som ser till att sina medlemmar är välinformerade. Öppenhet och demokrati, båda honnörsord som också behöver prägla och genomsyra vår verksamhet
".
Tack för detta, Börje !!! Kunde inte sagt det bättre själv!

Börje avslutar med;
"Återkom gärna med dina funderingar via e-post: eller brev till oss".
Jag hoppas att HSB själv visar den öppenhet HSB proklamerar för, och redovisar vilket gensvar det blev på detta utskick. Med tanke på hur många okunniga och handlingsförlamade nickedockor det sitter i styrelserna (kom till nästa årsstämma i HSB Malmö så kan du själv få detta bekräftat!) så är det väl inte alltför troligt att det blir någon storm av förslag och tips till Börje. Men ett hett tips till HSB Malmö är att hämta tips och förslag från denna webbsajt. Här finns det en nästan outsinlig ström med extremt användbara tips från såväl mig som från andra. Varför inte dra nytta av detta? Varför inte tillsätta en projektgrupp som bara arbetar med dylika frågor? Jag har erbjudit mig att vara med i/leda en sådan projektgrupp.

Man kan emellertid fråga sig varför det bara är förtroendevalda som får detta utskick? De styrelser som fungerar kommer förmodligen att använda sig av detta diskussionsunderlag, men de styrelser som inte fungerar kommer bara att slänga detta dokument rakt ner i papperskorgen.

Samtliga medlemmar borde få detta utskick. Varför informeras inte ens medlemmarna om att de förtroendevalda fått detta utskick? Påverkan måste ske "underifrån"!
Varför lägger inte HSB ut detta material på sin webbplats?
Varför gick det i samband med utskicket inte ut en förfrågan om vilka som vill vara med i en projektgrupp för att uppnå förbättringar inom HSB-föreningar?

HSB kan med detta utskick inte frigöra sig från sitt ansvar och sedan hävda att HSB försökt skapa fungerande föreningar. Detta är en löpande process som måste pågå under många år, där HSB konstant måste arbeta hårt för att få bort betonghäckarna, och se till att få in styrelser som arbetar för medlemmarna och för föreningen.

Till ovanstående utskick bifogades "HSB Malmö nytt".
Rubriken är "Demokrati, insyn och engagemang. Viktiga pusselbitar i en väl fungerande HSB bostadsrättsförening."
Innehåll;
 • Ledare av Lars Danielsson, Verkställande Direktör
 • Utbildning, information & inspiration!
 • Valberedningen skapar styrelsen
 • "Passar det inte så flytta!"
 • Individuell introduktion för alla
 • Nya idéer får bättre förberedda ledamöter
 • Vicevärden är hjärtat i föreningen
 • Svårt skapa engagemang i liten förening
 • Demokratisk och social tradition
 • Information ger inflytande
 • Kommunicera, informera mera och bättre
 • HSB ledamoten är styrelseledamot i bostadsrättsföreningens styrelse
VD Lars Danielsson skriver;
"Det demokratiska arbetssättet skall vara styrande i en bostadsrättsförening. Brist på demokrati och missbruk av demokratin uppmärksammas med rätta alltid av pressen och har så gjorts även på senare tid. Vi tar kritiken på allvar och arbetar med att skapa klarare riktlinjer för
hur vi vill att valberedningen ska fungera,
hur vi vill att styrelsen i bostadsrättsföreningarna ska fungera
och inte minst hur vi vill att medlemmarna ska få relevant information
liksom hur deras möjlighet att påverka och framföra synpunkter skall stärkas
.
Demokrati och att makten utgår från medlemmarna - det vill säga ägarna - i bostadsrättsföreningarna skall vara en självklarhet i vår organisation. Styrelsen utses av medlemmarna och arbetar på deras uppdrag. Det får aldrig bli så att medlemmarna upplever sig som gisslan i sin egen bostadsrättsförening. Att vara medlem i en bostadsrättsförening innebär att man har inflytande över sitt boende. Det är oacceptabelt att styrelsen behandlar medlemmarna som om de vore hyresgäster och själva uppträder som fastighetsägare. Faktum är att medlemmarna också är ägarna och den som agerar på det sättet har missuppfattat sin roll i styrelsen och inte till fullo insett vad en bostadsrättsförening är.
"
Väl talat, Lars Danielsson. Nu är det upp till bevis, avseende vilka tydliga och konkreta åtgärder som HSB kommer att vidtaga framöver. Och jag hoppas att aldrig mer få höra kränkande uttalanden från styrelsen om att jag bara är ute efter att förstöra för HSB (vilket jag ännu inte ens fått en ursäkt för)!
Hoppas även att HSB Malmö visar sin ändrade inställning genom att nu börja besvara frågor som ställs av medlemmar och styrelser, i stället för att försöka hota, skrämma och svärta ner frågeställare på stämmor eller i övrigt.
HSB ber styrelserna visa öppenhet och insyn, men ej heller här lever HSB själv upp till dessa krav. Vi har sett hur HSB t.o.m. försökt dölja så viktiga och grundläggande dokument som årsmöteshandlingarna, och HSB spärrar offentliga dokument, som de tvingats lägga ut på sin webbplats, från utskrift. Exemplen är oändliga.
Inte förrän detta förändras kan demokratin börja fungera inom HSB och inom föreningarna.

Man kan med säkerhet säga att aldrig i HSB:s historia har någon HSB-region skrivit så här mycket om de problem som finns i brf:ar!
Synd att ej heller "HSB Malmö nytt" läggs ut på HSB:s webbsajt.
Det finns väldigt mycket oerhört intressant och givande information från HSB som aldrig kommer medlemmarna till del, trots att denna information skulle kunnat resultera i revolutionerande förbättringar inom HSB.
HSB vill att styrelserna ska bli bättre på att informera, men om inte HSB behärskar denna teknik, hur kan HSB då begära att styrelserna ska göra detta?

Vad gör man i andra HSB-regioner?

Vad gör man inom Riksbyggen och SBC?

Jag kommer snart i forumet att avslöja en hemlighet om HSB som varit väl bevarad under nästan 100 år, där förmodligen inte ens de få inblandade fullt ut känner till denna hemlighet!

OBS! Onsdagen den 15:e augusti kommer jag m.fl. att ha ett möte som Kent-Olof Stigh fått till stånd (efter påstötningar från mig och brf. Misteln) med HSB Malmös styrelse, VD Lars Danielsson samt mötesledare Kent-Olof Stigh (HSB Riksförbunds ordförande).
Rapport från detta möte kommer att redovisas här! Missa inte detta!

Senare kommer även rapport från det klander som är inlämnat mot HSB Malmös årsstämma.
Jag vill inte gå händelserna i förväg, men med tanke på omständigheterna kan jag säga att om inte årsstämman 2007 får göras om så är det helt fritt fram att bryta mot precis vilka lagar som helst!

När årsstämman görs om, hur tror du HSB kommer att utannonsera denna stämma (även i inledningstal på stämman)? Kommer HSB att lägga ut alla dokument i klandret på sin webbplats, inklusive Tingsrättens dom, och berätta sanningen;
1. "Tingsrätten har tagit beslutet att stämman måste göras om pga de många lag- och stadgebrott som vi begått på stämman inkl. allvarliga brister i HSB:s hantering av årsmöteshandlingar, som t.ex. röstlängden. Samt pga att HSB misskött protokollförandet från stämman, där av stämman valda justerare sedan kraftigt försummat sina uppgifter att korrigera alla felaktigheterna i protokollet.
Förlåt oss för att vi begått dessa många & mycket allvarliga misstag så att årsstämman måste göras om pga vår klantighet, okunskap och bristande respekt för regelverket.
Vi informerades i god tid i förväg av brf Misteln, och av andra, om de fel som begåtts på stämman, men tyvärr reagerade vi då inte på detta. Vi bemötte inte ens de invändningar som förekom mot stämman. Självklart skulle vi tagit tag i detta så fort det kommit till vår kännedom och vi borde själva tagit initiativ till att göra om stämman. Vi beklagar att HSB orsakat medlemmarna denna helt onödiga extrakostnad och den tid detta upptar för alla medlemmar. Vi har tagit lärdom av våra misstag och vi ska verkligen göra allt som står i vår makt för att från och med nu följa lagar och stadgar och inte missbruka varken medlemmarnas förtroende eller pengar. Vi ska inte längre särbehandla och diskriminera enskilda medlemmar eller styrelser. Vi ska börja värna om demokratin. Vi ska i samråd med alla medlemmar införa tydliga och klara regler i stadgarna för stämmor och sedan genomföra alla våra stämmor på ett fullständigt klanderfritt sätt (och utan att smutskasta enskilda medlemmar eller styrelser som inte ens ges möjlighet att försvara sig).
Vi är brf. Misteln djupt tacksamma för att brf Misteln engagerat sig, lagt ner så mycket tid på detta utan egen personlig vinning, uppmärksammat bristerna, och på ett så förtjänstfullt sätt sett till så att våra rutiner förbättras för att uppnå en mer demokratisk och medlemsinriktad organisation. Bosse och Fredrik är hjältar! Vi önskar bara att det fanns många fler som på detta sätt vill driva utvecklingen framåt mot ett tryggare och mer demokratiskt HSB, och vi hoppas att alla är lika tacksamma som HSB för brf. Mistelns mycket värdefulla insats för oss såväl som för hela HSB-organisationen
".
Eller kommer HSB att skjuta sin skuld ifrån sig och i stället försöka skuldbelägga de som uppmärksammat felaktigheterna, och ej sanningsenligt säga;
2. "Pga att att brf. Misteln klandrat vår årsstämma måste vi tyvärr göra om denna stämma, även om det kommer att kosta medlemmarna stora pengar. Vi har försökt förhandla med brf. Misteln, men vi har tyvärr inte kommit någon vart i denna diskussion, och därför befinner vi oss i detta trista läge idag".

OBS!!! För dig som bor i Malmö regionen. Missa inte HSB Malmö brf-mässa den 19–20 oktober (mer info än så finns inte idag)!Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)

  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf

Riksbyggen
Se länkar ovan