Budget 2005 för Brf Klintbacken
INTÄKTER KOSTNADER
Intäkter årsavgifter Driftkostnader
Årsvgifter bostäder 6 458 592 Förbrukningsmtrl -13 000
Årsvgifter lokaler 1 072 932 Snörenhållning -105 000
Summa årsavgifter 7 531 524 Avtal fastigh.skötsel -81 466
Summa fastighetsskötsel -199 466
Hyresintäkter Reparationer
Bostäder 141 120 Diverse reparationer -200 000
Hyra garage 5 000 Summa reparationer -200 000
Hyra p-platser 32 400
Summa hyresintäkter 178 520 Taxebundna kostnader
Elavgifter kraft & belysning -681 312
Övriga intäkter Fjärrvärme -646 520
El 439 400 Vatten -326 900
Överlåtelseavgifter 6 000 Sophämtning -250 000
Övriga intäkter 2 000 Summa taxebundna kostnader -1 904 732
Summa övriga intäkter 447 400
Förvaltningskostnader
Bortfall Revisorsarvoden -10 800
Hyresbortfall p-platser -10 000 Adm. Förvaltning Extra -154 188
Avsättning medlemmars repfond -272 000 Adm. Förvaltning Grundavtal -2 000
Summa bortfall -282 000 Summa bortfall -166 988
Ränteintäkter Driftskostnader
Kortfristiga placeringar 50 000 Fastighetsförsäkringar -100 344
Kabel TV -108 900
Förbrukningsinventarier -5 000
Representation -3 000
Kontoprsmaterial -4 000
Telefon -7 000
Mobiltelefon -10 000
datakommunikation -6 831
Medelmsavgifter HSB -44 672
Summa driftkostnader -289 747
Personalkostnader
Löner anställda -66 429
Löner/arvoden förtroendevalda -55 300
Revisorsarvode -3 000
Vicevärdsarvode -50 000
Arbetsgivaravgifter -60 602
Premier AMF-försäkringar -1 000
Medlemsaktiviteter -1 000
Summa personalkostnader -237 331
Underhåll/skatter/avskrivningar
Huskropp utvändigt -700 000
Fastighetsskatt -265 288
Avskrivningar -411 400
Summa -1 376 688
Ränte- övriga kostnader
Föreningsavgäld -113 250
Räntor lån -3 126 253
Summa -3 239 503
Årets överskott Årets överskott -310989
Summa intäkter 7 925 444 Summa kostnader -7 925 444


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf,
om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC)
eller frågor om att bo i bostadsrätt,
dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)

  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf

Riksbyggen
Se länkar ovan