Ansökan om medling
2010-06-10
Till:
Hyresnämnden i Malmö
Box 4287
203 14 Malmö

Ansökan

Sökande
Admin (Bostadsrättshavare i Brf Tomteverkstaden)
Tomtegatan 3 b
123 45 Malmö
E-post: brf-havare@hotmail.com

Motpart
HSB:s brf Tomteverkstaden i Malmö
Att. Styrelsen (källarplan)
Tomteg. 5 b, 123 45 Malmö
Org.nr. 746000-1234
  - Brf Tomteverkstadens styrelse, brf.tomteverkstaden@telia.com;
    - Hulth, Hans-Åke, 5 A, tfn 040-12 12 12, Ordinarie ledamot/ordförande
    - Svensson, Kjell, 3 B, tfn 040-13 13 13, Ordinarie ledamot/vice ordförande
    - Karlsson, Tage, 3 A, tfn 040-14 14 14, Ordinarie ledamot/sekreterare
    - Häggkvist, Carola, 7 A, tfn 040-15 15 15, Ordinarie ledamot
    - Skånhamre, Bengt, Anders, HSB Malmö, tfn 070-870 55 35, Ordinarie ledamot

Yrkande: Medling önskas av hyresnämnden angående att styrelsen vägrar följa stämmans beslut.

Bakgrund:

I min förening har stämman tagit beslutet att varje medlem som begär en kopia av stämmoprotokollet ska erhålla detta.

Det har fungerat under tidigare år och jag har efter begäran erhållit kopia av stämmoprotokollet.

Trots upprepade påminnelser från mig till styrelsen om min önskan att erhålla en kopia av stämmoprotokollet för årsstämman 2010 så vägrar styrelsen denna gång att följa stämmans beslut.

Den 12 maj 2010 skriver jag till brf-styrelsen;
Till styrelsen för Brf Tomteverkstaden

Jag önskar härmed en kopia av det justerade stämmoprotokollet från årsstämman den 28 april 2010.

Jag vill alltså ha en skriftlig kopia - enligt stämmobeslut - av hela stämmoprotokollet (inte av styrelsen utvalda delar).

Jag förväntar mig att denna kopia lämnas till mig senast den 20 maj.
Ingen respons från styrelsen.

Den 21 maj 2010 skriver jag till brf-styrelsen;
Till styrelsen för Brf Tomteverkstaden, inkl. HSB-ledamot Bengt Skånhamre, HSB Malmö

Det är nu den 21 maj 2010 och jag har fortfarande inte erhållit en kopia av stämmoprotokollet från årsstämman 2010 !!!

Jag har inte ens fått bekräftelse på min begäran.

Vad är anledningen till detta ???
Ingen respons från styrelsen.

Först den 8 juni (efter nästan en hel månad och efter åtskilliga påtryckningar mot HSB Malmö att ta ansvar för sin HSB-representant i styrelsen) svarar styrelsen kort (i vanlig ordning utan att underteckna med namn);
Finns att kopiera på F-kontoret vid öppet hus.

Styrelsen

Samma dag, den 8 juni, svarar jag;
Till styrelsen för brf Tomteverkstaden inkl. HSB-ledamot Bengt Skånhamre

Jag förstår inte.

Menar styrelsen att jag ska komma ner till styrelserummet för att själv kopiera stämmoprotokollet?
Dvs det stämmoprotokoll som jag, enligt min tidigare begäran, skulle ha erhållit senast för snart tre veckor sedan (den 21 maj 2010)!
Ska jag ta med mig en egen kopiator då?

Och styrelsen ger mig denna möjlighet till en kopia av stämmoprotokollet först den 1:e september, dvs drygt tre månader efter stämman!
Styrelsens försök att klara sig undan ett klander av av den sensationellt regelvidrigt genomförda stämman tar sig absurda uttryck, och jag är övertygad om att detta sätt att förhala och dölja inte kommer att vara till styrelsens fördel i tingsrätten.

Varför vill styrelsen inte göra som tidigare, och med vilken rätt har styrelsen ändrat stämmans beslut här?
Är styrelsen införstådd med att detta inte var det beslut som stämman tog, utan styrelsen skulle ge den medlem som så önskar en kopia av stämmoprotokollet?

Jag önskar denna kopia utan vidare fördröjning, i enlighet med stämmans beslut.

Till Bengt Skånhamre: Instämmer du i styrelsens sätt att i denna fråga förhala, dölja samt bryta mot stämmans beslut?

Och där står vi nu.

Om styrelsen överhuvudtaget bryr sig om att någon gång svara på ovanstående skrivelse så kan man förutsätta att styrelsen fortsätter på sin linje att ge meningslösa svar.

Föreningens styrelse arbetar i precis varje fråga för att göra all information i föreningen så svåråtkomlig som möjligt för medlemmarna.

Styrelsen har även under föregående år brutit mot stämmans beslut. Styrelsen har undanhållit justeringen (med ett stort antal felaktigheter i det stämmoprotokoll som skrevs av Bengt Skånhamre) för de medlemmar som begärt kopia av stämmoprotokollet.

Styrelsen har sagt att styrelsen inte besvarar skrivelser från specifikt mig, men om andra medlemmar skickar skrivelser så besvarar styrelsen dessa. Särbehandling!

Trots att jag påtalat styrelsens lagbrott här för såväl HSB-ledamot Bengt Skånhamre som lekmannarevisorer och huvudrevisor samt HSB Malmö (i egenskap av ansvarig för HSB-representantens handlingar) så får jag inget svar från något håll ens på varför styrelsen inte vill följa beslutet från föreningens högsta beslutande organ.

Jag misstänker att styrelsens agerande, där styrelsen försöker förhala så mycket de kan, är för att med alla medel försvåra klander av den årsstämma där medlemmarna inte fick ställa frågor i laga ordning - pga att styrelsens försvarsadvokat, Mats Engstrand, hindrade medlemmarna från att ifrågasätta styrelse samt redovisning - och där styrelsen uttryckligen vägrade att besvara alla frågor som styrelsen upplevde som känsliga för dem personligen (frågor avgörande för punkten om styrelsens ansvarsfrihet).

Jag önskar därför att hyresnämnden är mig behjälplig i denna fråga med att styrelsen ska följa stämmans beslut att lämna kopia av stämmoprotokoll, och att detta ska ske omedelbart så att klander av olagligt genomförd stämma inte ytterliggare försvåras eller omöjliggörs.__________________________________
Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)

  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf

Riksbyggen
Se länkar ovan


© 2010 - Uppdaterad 2013-01-13