Telefonförsäljning - Telemarketing
"Direkt marknadsföring"

I en Seinfeld-episod så blev Jerry Seinfeld uppringd av en telefonförsäljare. Telefonsamtalet löd i stil med följande;
Seinfeld: Jag har inte tid just nu, men om jag får ditt telefonnummer så ringer jag upp dig i morgon.
Försäljaren: Men... jag sitter på mitt jobb...
Seinfeld: Det är OK, du kan ge mig ditt hemtelefonnummer så ringer jag dig i morgon kväll.
Försäljaren: Men... det vill jag ju inte...
Seinfeld: Nej, där ser du (och pang på med luren).

Precis som med direktreklam, där de som nu inte skyltat upp med att de inte vill ha reklam i brevlådan får reklam även för dem som inte får detta, så får de som inte spärrat sina telefoner från "telefonspammare" nu ett krrrrraftigt ökat antal telefonuppringningar från försäljare/marknadsförare. Det är rena djungeln där ute. Laglöst område!

Idag är det dessutom maskiner som sköter uppringningarna. Det innebär att de aldrig ger upp. Du kan inte bara få ett telefonsamtal om dagen från varje försäljare och marknadsförare, du kan dessutom (som vissa) drabbas av att uppringningsprogrammen hänger sig. Det innebär att du kan få 20 samtal varje dag från ett och samma spärrade telefonnummer. I all evighet framöver! Varje gång du lyfter luren så är det ingen där. För att få stopp på denna telefonterror måste du då betala en hel del pengar (ur din egen ficka) för att spåra samtalet. Och du får lägga ner en hel del tid och kraft på detta.

Att uppringningen numera är datoriserad märker du på att det tar ett tag innan någon säger något i andra änden av luren. Ibland orkar man inte ens vänta, utan det är bara att lägga på (nackdelen med detta är att då fortsätter bara denna telefonterror till dess att du svarat) .

En grundläggande regel är att om man besvarar frågorna från ett undersökningsföretag eller dylikt så eskalerar samtalen kraftigt från denna typ av företag. Ju fler gånger du besvarar frågor desto fler gånger blir du uppringd. Man hamnar tydligen i ett allmänt register som "lättlurad" person.

Om du blir uppringd av någon som vill sälja något och dennes telefonnummer ej visas i nummerpresentatören (hemligt nummer), så kan det vara bra att känna till följande.

Du ska kunna se uppringande personens telefonnummer!

Det behöver inte vara den egna personens telefonnummer som man ser i sin nummerpresentatör, men de måste visa ett nummer som man kan kontakta... ett "kontaktnummer".

Flera säljare som ringt upp mig påstår att de inte känner till denna regel (???).

Ett problem här är att de nummer som nu lagen tvingar spammarna att visa är "hemliga"... dvs du kan se numret i din "Anita", men det finns aldrig i något register, varken i telefonboken du har hemma eller på Internet. De ofta lite tröga lagstiftarna har inte riktigt orka tänka hela vägen här.

Tips: Börjar telefonnumret på 018 så är det som regel inget kul att svara.

Är du trött på telefonspam?

Är du trött på att bli uppringd av telefonförsäljare allt senare på kvällarna/nätterna?

Du kan i så fall förslagsvis följa nedanstående punkter.
 • Be om den uppringande personens namn (informera om att du skriver upp detta).
 • Be om den uppringande personens telefonnummer (skriv upp & jmfr m nrpres.).
 • Fråga var de fått just ditt telefonnummer/namn/adress ifrån.
 • Be om namn och telefonnummer till den uppringande personens chef.
 • Informera dem om att de begått ett brott (om deras telefonnummer ej visas eller om ditt telefonnummer är spärrat via Nix, eller om de i övrigt ej följt nedanstående regler).
 • För varje fråga de ställer, svara med en motfråga. Eller vägra svara på frågor.
 • Avsluta samtalet snabbt.
Så här enkelt spärrar du din telefon från telefonförsäljning, marknadsföring och "insamling".

Hur ett telefonnummer spärras / Gratis spärr via telefonsvarare
För att en privatperson skall kunna spärra sitt telefonnummer direkt genom NIX-Telefons telefonsvarare måste telefonnumret kunna avläsas av telefonsvararen på motsvarande sätt som vid nummerpresentation. För telefonnummer som inte kan avläsas av NIX-Telefons telefonsvararsystem måste spärren begäras skriftligen.

En spärr i NIX-Telefon kan göras av privatpersoner som har ett abonnemang för fast telefoni.
Det är ett förfarande i två steg.

Spärr genom automatisk telefonsvarare

 • Ring från den telefon vars nummer skall spärras till telefonsvarar- systemet på nummer 020-27 70 00. Det är gratis att ringa till det numret. Där svarar en automatisk telefonsvarare. Genom att med knapparna svara på de frågor som ställs kan en spärr begäras. Denna spärr måste bekräftas innan den träder i kraft.

 • Bekräftelsen sker genom att åter från den telefon vars nummer skall spärras ringa upp telefonsvararsystemet på nummer 020-27 70 00. Genom att med knapparna svara på de frågor som ställs kan spärren bekräftas Detta andra samtal kan göras tidigast efter två dagar och senast inom fyra veckor efter det första samtalet. Har spärren bekräftats träder den i kraft och telefonnumret tas in i NIX-Telefon spärregister.
När spärren börjar
En spärr i NIX-Telefon får inte effekt omedelbart. Detta beror på att en marknadsförare som kontrollerat om vissa telefonnummer finns i NIX-Telefon, under tre månader får ringa de telefonnummer som vid kontrollen inte fanns i NIX-Telefon. Tiden räknas från uppdateringen av den version av NIX-Telefon som användes vid kontrollen. NIX-Telefon uppdateras veckovis. Dvs när telefonspammaren påstår att det kan ta upp till (t.ex.) ett år innan spärren får effekt pga att registren uppdateras en gång om året/halvåret så är detta lögn. Företagen kan uppdatera sina spärrlistor varje vecka om de vill, så det finns i praktiken ingen anledning ör företagen att ringa ett telefonnummer som spärrats i nix en vecka tidigare.

Detta innebär att en spärr i NIX-Telefon skall få effekt inom – som längst – tre månader och en vecka efter det att numret spärrades. Normalt får en spärr effekt betydligt tidigare, beroende på hur gammal version av NIX-Telefon som marknadsföraren använder.

Hur länge spärren gäller
Spärren gäller i tre år från det att bekräftelsen görs. Du kan närsomhelst ringa och kontrollera att spärren ligger kvar.

Om spärren inte respekteras
För de företag som inte bryr sig om din spärr så gör du en anmälan till Konsumentverket.

En privatperson som spärrat sitt telefonnummer i NIX-Telefon kan ändå få telefonsamtal i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte. Sådana samtal kan vara tillåtna genom någon av de undantagsregler som finns.

En person som får samtal som borde ha stoppats genom att telefonnumret finns i NIX-Telefon kan - med stöd av personuppgiftslagen - förbjuda företaget att behandla personuppgifter om honom eller henne (t.ex. telefonnumret) för direkt marknadsföring.

Konsumentverket övervakar att reglerna följs och ingriper mot avsteg. Verket har t.ex. vid vite förbjudit företag att vid telefonförsäljning av prenumerationer ringa sådana konsumenter som klart deklarerat att de inte önskar sådana samtal (genom att anmäla telefonnummer till NIX-Telefon).

Näringslivet har därutöver ett eget övervakningsorgan, Etiska nämnden för direktmarknadsföring - DM-nämnden. Nämnden har i stort antal ärenden uttalat att det strider mot god sed vid direkt marknadsföring att i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte ringa konsumenter vars telefonnummer finns i NIX-Telefon (om inget av undantagen är tillämpligt). Dessa uttalanden finns på hemsidan www.dm-namnden.org. Det är således fastslaget att det strider både mot lag och mot god sed att ringa privatpersoner ( konsumenter) i marknadsföringssyfte i strid mot reglerna för NIX-Telefon.

Hur många har spärrat sin telefon?
Jag läste att i slutet av 2005 var det 8.000 personer i veckan som spärrade sin telefon från reklam. Om du inte är en av dem som redan gjort detta så rekommenderar jag starkt att snabbt spärra din telefon.

Förbjud företaget att ringa dig!
Som ett alternativ eller komplement till NIX-Telefon kan en person också förbjuda enskilda företag att kontakta honom eller henne per telefon i försäljnings-, marknadsförings - eller insamlingssyfte. Detta gäller vare sig personens telefonnummer finns i NIX-Telefon eller inte. God sed kräver att företaget respekterar ett sådant förbud. Om förbudet lämnas skriftligt är det också enligt personuppgiftslagen förbjudet att därefter behandla personuppgifter för direkt marknadsföring.

Alla respekterar inte NIX-spärren. T.ex. Telia.

Jag blev uppringd via 08-50112007, Telia

(numret finns ej i telefonböcker)
När jag sa till en telefonspammare från Telia att jag spärrat min telefon via Nix fick jag svaret;
Men du är ju redan kund hos oss. Det är därför jag ringer.
Mitt svar: Spelar ingen roll.
Telefonspammaren från Telia: Nähä, men då får jag tacka.

De försöker utnyttja samma som gäller för spam via e-post. Dvs om det finns ett etablerat kundförhållande så är det tillåtet att spamma.

Men för spam via e-post så måste man kunna avanmäla sig, och det måste stå exakt hur detta görs i spammen.
Var skriver t.ex. Telia hur jag avanmäler mig från deras telefonspam?
Svar: Ingenstans !!!


Nu har du möjlighet att se till så att alla kan se vilka telefonnummer som hör till spammarna. Lägg in det aktuella telefonnumret, tillsammans med information om vem numret tillhör, i forumet (se länk i slutet av sidan). Då plockar sökmotorerna snabbt upp detta nummer så att det blir sökbart.

Varning för 046-2702400 - Naturpost !
och 046-2702401

Företaget Naturpost ringde mitt NIX-spärrade telefonnummer.
Anonym person: ... lång väntan... Hej, mitt namn är [ohörbart], jag undrar om det är du som är Bosse Bus.
Jag: Mmmm (lite lågt)
Anonym person: Stämmer det, är det du som är Bosse Bus?
Jag: Det beror på vem du är.
Anonym person: Jaha, jag förstod inte det. Jo, jag heter [ohörbart] och jag ringer från Naturpost. Jag ser att du har en tidigare prenumeration hos oss (min kommentar: detta säger denna person utan att fortfarande veta om det verkligen är jag som är Bosse Bus, vilket tydligen var så viktigt innan), och därför undrar jag om du är intresserad av ett erbjudande från oss. Det kostar inget.
Jag: Jag är inte intresserad.

Precis som alla andra spam-företag så vill Naturpost inte uppge i något telefonregister vem telefonnumret 046-2702400 hör till.

Varning för 018-4803052 - Mr. Music!

Idag den 15 juni ringde ringde Mr. Music mitt NIX-spärrade telefonnummer.
Anonym person: ... lång väntan... Är du som är Bosse.
Jag: Hur så?
Anonym person: Är det du som är Bosse?
Jag: HUR SÅ?
Anonym person: Är det du som är Bosse?
Jag: HUR SÅÅÅÅ? (för tredje gången)
Anonym person: Är det du som är Bosse?
Jag: HUUUUUURRRRRR SÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ - VARFÖR undrar du det och vem är du?
Anonym person: Ja, jag heter Emma och jag ringer från Mr. Music. Du har blivit utvald och du kan få siochså många CD-skivor för bara siochså många pengar, bla, bla, bla, bla, bla...
Jag: Jag är inte intresserad.
Emma: Jag undrar varför är du inte det?
Jag: Jag är bara inte intresserad och dessutom har jag spärrat min telefon för sådana här samtal.
Emma: Jaahaaa, hur länge sedan gjorde du det?
Jag: Kanske en månad sedan.
Emma: OK, det kan ta upp till tre månader innan det fungerar.
Jag: Enligt NIX så ska det ta upp till några dagar.
Emma: Du kanske ska ringa NIX och fråga
Jag: Fråga vaddå, problemet ligger på er sida, det beror på hur ofta ni vill uppdatera era register. Och dessa kan ni uppdatera en gång i kvarten om ni vill.
(Not. De får fortsätta telefonterrorisera en med nix-spärrad telefon i max. 3 månader efter spärrren gjorts. Tyvärr så är företagen så otroligt ointelligenta att de utnyttjar denna möjlighet. De förstår inte att har någon spärrat sin telefon så kommer de aldrig att lyckas sälja något ändå eftersom denne förmodligen är urförbannad på alla telefonsamtal från säljare när telefonen spärras.)
Emma: OK, men då får jag önska dig en trevlig fortsatt dag.

Och naturligtvis saknas telefonnummer 018-4803052 till Mr. Music i alla telefonregister.

Varning för 08-56203900 - Erik Olsson Fastighetsförmedling

Jag blev idag, den 18/6, uppringd till mitt NIX-spärrade telefonnummer av Erik Olsson fastighetsförmedling.
Intressant! De spammar mig via telefon med en förfrågan om de kan spamma min e-post adress med mail om lediga bostäder. Jag är inte så korkad att jag lämnar ut min e-post adress till en okänd person som ringer upp mig från ett hemligt telefonnummer.

Naturligtvis finns ovanstående telefonnummer inte i något telefonregister.

Varning för 018-4310000 !!!

Jag vill utfärda en alldeles speciell varning för telefonnummer 018-43 10 000. Jag har sett på min nummerpresentatör att denna person ringt mig 3-4 ggr per dag (dagtid) de senaste veckorna. Idag (5/6) vid 19.30 ringde denna person mitt nix-spärrade telefonnummer igen.

Anonym person: Är det Bo?
Jag: Hur så?
Anonym person: Är det Bo? (igen)
Jag: Hur så!? (igen, men kraftfullare).
Anonym person: Börjar svära över mig och slänger på luren i örat på mig !!!

Precis som alla andra telefonnummer för spammare så är detta nummer oregistrerat, men genom att ringa 118118 får jag reda på att detta telefonnummer tillhör spamföretaget (kallar sig själv för "Telemarketing-företag") Provoice i Uppsala (webb: provoice.se, info@provoice.se).

Vad som också är ganska intressant är att alla som vill sälja något via telefon verkar ha ungefär samma mall att utgå från, oavsett vilket företag de representerar.
I den ofta ganska långa inledningen innan du får en chans att säga något så är det intressant att notera två saker.
 1. De säger aldrig något om avsikten med deras telefonsamtal, dvs att de vill sälja något.
  Detta kan ofta ta en väldigt lång bit in i samtalet innan det kommer fram.
  Notera att enligt reglerna nedan så ska telefonuppringaren "ange syftet med telefonsamtalet" i sitt "inledningstal". Denna regel följs i princip ALDRIG NÅGONSIN !
 2. De frågar alltid; "Är det du som är Nisse Hulth?" (eller vad du nu heter).
  Denna fråga föregår ibland en ev. presentation av dem själva (och vad de vill).
  Jag anser mig vara ganska väluppfostrad, men jag vill väldigt gärna svara;
  "Det ska du skita i" och "Vem f_n är du?" varje gång de ställer denna fråga.

I USA tvingades man införa speciella "verifieringsspärrar" (dvs inget samtal släpptes igenom utan att en automatiserad kontroll utfördes för vem det var som ringde upp) när reklamföretag började utnyttja att det var gratis att ringa lokalsamtal. "Reklamföretagen" drog helt enkelt igång ett antal automatiska "uppringare" som bara ringde upp mängder med telefonnummer och spelade upp reklam. Det kan hända även i Sverige!


Nedanstående information har jag lagt ut här pga att den av okänd anledning tagits bort från sin originalplats. Jag vet inte varför man vill dölja nedanstående värdefulla information, men här kan du i alla fall alla läsa vad som gäller.

Branschetiska regler för telemarketing till konsument
Här är en sammanfattning av de branschetiska reglerna som gäller för konsumenter:
• tysta samtal ska i princip undvikas, det vill säga när man ringer upp utan att någon
säljare/telefonist är tillgänglig på den uppringande sidan,
• konsumenten ska kunna avläsa det uppringande telefonnumret på en,
nummerpresentatör, vilket innebär att telemarketingsamtal inte får ringas från
skyddade eller dolda nummer,

Sida 2
• vid avslutat samtal ska kommunikatören göra klart för motparten konsekvenserna
av samtalet, och motparten ska förstå dessa.
• marknadsföraren ska på begäran ersätta kostnaden för eventuell spårning av
samtal,
• reglerna för NIX-Telefon ska följas, mer information finns på www.nix.nu,
• när en kommunikatör inleder sitt telefonsamtal ska det klart framgå antingen
namnet på företaget som denne tillhör eller dennes uppdragsgivare,
• kommunikatören ska ange syftet med telefonsamtalet,
• motpartens önskan om att avbryta samtalet ska respekteras när den uttrycks av
motparten,
Gäller för: alla som arbetar med direktmarknadsföring per telefon och som är medlemmar
i SWEDMA.
Reglerna finns på: SWEDMA:s hemsida, se följande länk: www.swedma.se
Information som ska ges innan ett distansavtal ingås
I rimlig tid innan ett distansavtal ingås ska näringsidkaren klart och begripligt informera
konsumenten om:
• sitt namn och sin adress,
• varans eller tjänstens huvudsakliga egenskaper,
• varans eller tjänstens pris, inklusive skatter och avgifter,
• leveranskostnader,
• sättet för betalning och för leverans eller fullgörande på annat sätt,
• vad som gäller om ångerrätten enligt lagen,
• kostnaden för att ett medel för distanskommunikation används, om inte kostnaden
är beräknad efter normaltaxa,
• den tid under vilken erbjudandet gäller,
• avtalets kortaste löptid.
Informationen ska ges på ett sätt som är anpassat för det medel för distanskommunikation
(telefon, Internet, hemförsäljning) som används. Näringsidkaren ska ta särskild hänsyn till
behovet av skydd för underåriga. PTS och Konsumentverket anser att särskild hänsyn även
bör tas till funktionshindrade, äldre och andra grupper med behov av motsvarande behov
av skydd.
Vid operatörsbyte kan det ibland uppstå problem med att trygghetslarm som är knutet till
ett abonnemang upphör att fungera. Det är därför lämpligt att näringsidkaren ger
konsumenten information om detta i samband med försäljning av telefonitjänster och byte
av operatör.
Vid telefonförsäljning ska näringsidkaren i början av varje samtal ge konsumenten
information om sin identitet och namn. Om telemarketingfirma används ska denna ange
detta samt vilken relation denne har till näringsidkaren. Konsumenten ska också få
information om samtalets syfte.

Sida 3
Information som ska ges efter att ett distansavtals ingåtts
Konsumenten ska vid distansavtal få informationen om:
• sitt namn och sin adress,
• varans eller tjänstens huvudsakliga egenskaper,
• varans eller tjänstens pris, inklusive skatter och avgifter,
• leveranskostnader,
• sättet för betalning och för leverans eller fullgörande på annat sätt.
Informationen ska ges i en handling eller i annan läsbar och varaktig form som är
tillgänglig för konsumenten. För att uppfylla detta krav räcker det inte att informationen
finns på näringsidkarens webbplats, utan den måste i så fall finnas möjlig för konsumenten
att ladda ned och spara, till exempel som en PDF-fil.
Om konsumenten inte fått denna information i läsbar och varaktig form före köpet ska
näringsidkaren snarast efter det att ett distansavtal ingåtts ge konsumenten en
bekräftelse med denna information i sådan form.
Alldeles oavsett vilken information konsumenten fått före distansavtalets ingående ska
näringsidkaren snarast efter distansavtalets ingående alltid i en handling eller i någon
annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för konsumenten ge denne information
om:
• konsumentens ångerrätt enligt lag samt namn och adress till någon som ångerrätten
kan utövas mot,
• adressen, telefonnumret, e-postadressen samt gatuadress till det verksamhetsställe
dit konsumenten kan klaga,
• förekommande garantier och service,
• villkoren för att säga upp avtalet för det fall att det gäller tills vidare eller för en
längre tid än ett år.
Denna information måste alltså, enligt tvingande lagstiftning, ges till konsumenten efter
avtalets ingående, och kan till exempel lämpligen sändas i form av en bekräftelse till den
adress som konsumenten angivit.
Vid distansförsäljning av tjänster börjar ångerfristen enligt distansavtalslagen löpa tidigast
då konsumenten fått denna information. Om information om ångerrätten och hur den
utövas inte ges på detta sätt, efter att avtalet har ingåtts, har konsumenten ångerrätt
under ett år från det att avtalet ingicks.
Gäller för: alla näringsidkare som träffar avtal med konsumenter inom ramen för ett av
näringsidkaren organiserat system för att träffa avtal på distans och där kommunikationen
uteslutande sker på distans, till exempel vid telefonförsäljning eller beställning via Internet
eller SMS.
Lagtext finns i: 2 kap. 6, 7, 10 och 11 §§ distans- och hemförsäljningslagen (2005:59)
Ansvarig myndighet: Konsumentverket
Att säkerställa vem avtalet ingås med
En näringsidkare som ingår ett avtal med en konsument bör säkerställa att konsumenten
är behörig att ingå avtalet.

Sida 4
Ett avtal om byte av teleoperatör ingås med abonnenten för det aktuella numret eller med
den som agerar med abonnentens uttryckliga samtycke att sluta ett sådant avtal. För att
säkerställa detta kan du som näringsidkare till exempel begära att den som ingår avtalet
antingen står för det aktuella abonnemanget eller har fått abonnentens fullmakt att ingå
avtalet. Det är näringsidkare som ska bevisa att avtalet har ingåtts med abonnenten eller
att fullmakt finns.
Gäller för: alla som ingår avtal om elektronisk kommunikation.
Lagtext finns i: Regler om fullmakt och dess rättsverkningar finns i 2 kap. lagen
(1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område.
Avtal
Ett avtal mellan en slutanvändare och en operatör ska bland annat innehålla uppgifter om:
• leverantörens namn och adress,
• tjänster som tillhandahålls,
• den kvalitetsnivå som erbjuds,
• leveranstiden,
• underhållstjänster som erbjuds,
• detaljerade priser och taxor,
• hur informationen om gällande taxor och underhållsavgifter kan fås,
• avtalets löptid,
• villkoren för förlängning och uppsägning av tjänsten,
• villkoren för förlängning och uppsägning av avtalet,
• villkor för ersättning om tjänsten inte tillhandhålls enligt avtalet,
• hur ett tvistlösningsförfarande för konsumenter utanför domstol inleds.
Gäller för: alla operatörer som erbjuder elektroniska kommunikationstjänster.
Lagtexten finns i: 5 kap. 15 § EkomL
Ansvarig myndighet: Post- och telestyrelsen
Ändra avtal
Om en operatör vill ändra ett avtal som ingåtts med en abonnent måste abonnenten få ett
meddelande om ändringen minst en månad innan den träder i kraft. Om abonnenten inte
godkänner de nya villkoren har denne rätt att säga upp avtalet utan att drabbas av någon
kostnad, avgift eller annan påföljd.
När abonnenten meddelas om en avtalsändring så ska denne få information om sina
rättigheter om att säga upp avtalet.
Att en operatör i avtalet förbehåller sig rätten att göra förändringar i villkoren, till exempel
en prishöjning, friskriver inte denne från skyldigheten att underrätta abonnenten.
Gäller för: alla operatörer som erbjuder elektroniska kommunikationstjänster.
Lagtext finns i: 5 kap. 16 § EkomL
Ansvarig myndighet: Post- och telestyrelsen

Sida 5
Oskäliga avtalsvillkor
Ett avtal som är oskäligt mot konsumenten, med hänsyn till pris eller andra
omständigheter, får förbjudas av Marknadsdomstolen.
Det innebär att avtalsvillkor som strider mot tvingande lag regelmässigt anses som
oskäliga. Också villkor som i övrigt avviker från gällande rätt och som innebär en obalans i
avtalet till förmån för näringsidkaren anses som oskäliga. Detsamma gäller sådana villkor
som presenterats eller utformats på ett vilseledande eller oklart sätt, så att konsumenten
inte kan förutse vilka konsekvenser villkoret får för honom eller henne.
Exempel på villkor som bedömts som oskäliga och som har förbjudits av
Marknadsdomstolen är villkor med krav på skriftlig uppsägning av ett avtal och villkor som
innebär en begränsning av skadeståndsansvar till visst belopp per år, oavsett omfattningen
av inträffade skador.
Gäller för: avtalsvillkor som näringsidkare tillämpar i förhållande till konsumenter när de
erbjuder varor, tjänster eller andra nyttigheter.
Lagtext finns i: 3 § lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden,
(avtalsvillkorslagen).
Ansvarig myndighet: Konsumentverket
Prisinformation enligt lagen om elektronisk kommunikation
Operatörer som erbjuder telefonitjänster till konsumenter ska hålla information om priser,
taxor och allmänna villkor för tjänsterna allmänt tillgänglig.
Det innebär att informationen till exempel kan finnas tillgänglig på en hemsida.
Gäller för: operatörer som tillhandahåller allmänt tillgänglig telefonitjänst.
Lagtext finns i: 5 kap 17 § EkomL
Ansvarig myndighet: Post- och telestyrelsen
Prisinformation enligt prisinformationslagen
Prisinformation ska lämnas när en näringsidkare marknadsför bestämda produkter. Uppgift
ska lämnas om produktens pris; uttryckt i kronor, inklusive mervärdesskatt och andra
skatter. Prisinformationen ska vara tydlig och korrekt och ska lämnas skriftligen om
konsumenten inte kan få informationen på något annat likvärdigt sätt. Om det kan
tillkomma avgifter och andra kostnader, ska detta anges särskilt.
Gäller för: alla näringsidkare som marknadsför bestämda produkter (det vill säga vara,
tjänst eller annan nyttighet).
Lagtext finns i: 1, 6, 7, 10 §§ prisinformationslagen (2004:347)
Ansvarig myndighet: Konsumentverket
Utebliven betalning
Om en abonnent inte betalar för en telefonitjänst (fast telefoni) får tjänsten avbrytas först
sedan abonnenten uppmanats att betala inom viss skälig tid och då med upplysning om att
telefonitjänsten annars kan komma att avbrytas. Betalas tjänsten inom angiven tid, får
telefonitjänsten inte avbrytas.

Sida 6
Om en abonnent vid upprepade tillfällen betalar för sent, får operatören avbryta
telefonitjänsten omedelbart. Operatören ska i sådana fall genast underrätta abonnenten
om att tjänsten avbryts. Under en tid av lägst tio dagar från att tjänsten avbryts ska
abonnenten ha möjlighet att ringa nödsamtal och andra avgiftsfria samtal.
Gäller utebliven eller upprepad för sen betalning av en viss tjänst ska avbrottet begränsas
till den tjänsten, om det tekniskt möjligt och i vissa andra fall.
Gäller för: alla operatörer som erbjuder telefonitjänst till fast nätanslutningspunkt.
Lagtext finns i: 5 kap. 19 § lagen (2003:390) om elektronisk kommunikation
Ansvarig myndighet: Post- och telestyrelsen
Sammanfattning av olika lagar och branschregler
Marknadsföringslagen gäller för marknadsföring av varor, tjänster, fast egendom,
arbetstillfällen och andra nyttigheter, till exempel aktier och krediter. Reklamen ska följa
god marknadsföringssed, vilket betyder att den måste följa vissa regler som är till för att
skydda konsumenten. Säljaren ska lämna sådan information som är av särskild betydelse
ur konsumentsynpunkt.
Distans- och hemförsäljningslagen gäller när privatpersoner handlar via postorder,
Internet, telefon eller vid andra distansköp. Även hemförsäljning ingår i denna lag, som
bland annat reglerar vad säljaren ska informera om, hur kunden kan ångra köpet och hur
lång tid han eller hon har på sig att ångra sig.
Avtalsvillkorslagen gäller avtalsvillkor som näringsidkare använder när han eller hon
erbjuder konsumenten varor, tjänster eller andra nyttigheter. Det är exempelvis förbjudet
att använda avtalsvillkor som ensidigt gynnar säljaren på konsumentens bekostnad.
Lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetens område rör frågor om
slutande av avtal, när ett avtal anses ogiltigt och frågor om fullmakt.
Lagen om elektronisk kommunikation syftar till att enskilda och myndigheter ska få
tillgång till säkra och effektiva elektroniska kommunikationer och största möjliga utbyte
vad gäller urvalet av elektroniska kommunikationstjänster samt deras pris och kvalitet.
Prisinformationslagen ställer krav på att konsumenter ska få korrekt och tydlig
prisinformation om produkter. Lagen är en så kallad ramlag, som kommer att fyllas ut och
förtydligas med föreskrifter och överenskommelser med branschorganisationer.
Swedma är en organisation som arbetar med direktmarknadsföring. Inom ramen för
Swedma samverkar medlemmar och associerade medlemmar i frågor som är viktiga för
direktmarknadsföringen och dess medier. Som medlem förbinder man sig att följa
SWEDMA:s affärs- och etikregler, som syftar till att upprätthålla och stärka förtroendet för
branschen.

Sida 7
Myndigheter och deras roller
Post- och telestyrelsen ansvarar för området elektronisk kommunikation och för att
övervaka att operatörer följer lagen om elektronisk kommunikation. Mer information finns
Konsumentverket övervakar att näringsidkare följer marknadsföringslagen,
prisinformationslagen, distans- och hemförsäljningslagen samt avtalsvillkorslagen. Mer
information finns på: www.konsumentverket.se.
Konkurrensverket är den myndighet som övervakar att företagen följer konkurrenslagen.
Mer information finns på: www.konkurrensverket.se.
Datainspektionen hjälper enskilda personer som råkat ut för integritetsintrång genom att
till exempel personuppgifter behandlats felaktigt. Datainspektionen redogör också för vad
som gäller vid inkasso. Mer information finns på: www.di.se.

DM-nämnden
NIX-registret
www.nix.nu
Om distans- och hemförsäljningslagen

Tipsa en vän

FORUM

Är det något du undrar över, eller vill du lägga in telefonnummer samt företag som ägnar sig åt telefonspam så att det blir sökbart i sökmotorerna... Klicka här!

FORUM

BOR DU I BOSTADSRÄTT?

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)


Sök på denna sajt om bostadsrätter.
Relevans Datum

  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
BoRevision - en fara för din förening
  Certifiering av bostadsrätt
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse
  Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Valberedning
 
Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Hur en årsstämma kan gå till
 
Arbetsordning för styrelse
Exempel på protokoll från årsmöte
 
Information till medlemmarna
Justering av ovanstående protokoll
 
Svarar styrelsen på skrivelser?
Exempel på motioner till ett årsmöte
  DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Fler motioner
  DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Färdiga motioner
 
SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation
 
SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
Byte av stamrör
 
Vad är HSB bra för?
Vem ansvarar för vad?
  HSB Bolina - bredband
Vad gäller avseende p-plats?
 
Föreningar som censurerar bort kritik
HSB Malmös forum
 
HSB Malmös nerstängda forum
Länkar till lagar och föreskrifter  
Länkar till bostadsrättsföreningar
Vicevärdens uppgifter
 
HSB Malmö skandalen
Årsredovisningen
 
Vår Bostad
Exempel på hur medlemmar behandlas
 
HSB Riksförbund
Styrelsen varnar !!!
 
Dagordning - lagbrott
Budord för styrelsen
 
Färdiga motioner, del 2
Vad får styrelsen besluta om?
 
Vilka är de ansvariga?
Vad gäller avseende vattenledningsskada?
 

Om boendet i en brf
HSB Malmös forum
HSB Bolina - bredband

Riksbyggen
Se länkar ovan

Bredband / ADSL - Sanningen om Sveriges internetleverantörer !


© 2009 - Uppdaterad 2013-01-11