Nominering av förtroendevalda i Brf ____________
» » » Kandidater efterlyses !!! « « «

Det är ett tag tills årsstämman, men för att försöka uppnå bästa möjliga resultat vill vi i valberedningen starta vårt arbete så tidigt som möjligt. Valberedningens uppgift består i att förbereda valet och därmed förhindra ogenomtänkta och plötsliga personval på stämman.

Om du vill dra ditt strå till stacken och ställa upp som förtroendevald eller känner någon i föreningen som du tror skulle vara en tillgång i föreningens verksamhet, är vi tacksamma för tips! Snarast!
Vi i valberedningen kommer att kontakta nominerad person för att närmare undersöka hans/hennes intresse.
   
Det handlar om Din ekonomi och Ditt livs kanske största investering !!!
Vi är alla medlemmar i en ekonomisk förening som äger fastigheten och därmed bostadsrätterna. Du är alltså själv med och äger huset du bor i, dvs; lägenheterna, de gemensamma utrymmena och utemiljön. Vi bestämmer tillsammans hur ekonomi och underhåll ska skötas, hur de gemensamma utrymmena ska användas på bästa sätt och hur vår utemiljö ska utformas.

En bostadsrättsförening är beroende av medlemmarnas - dvs delägarnas - engagemang för att kunna fungera.
Ju bättre vi kan dra nytta av kompetensen inom föreningen desto bättre fungerar det och desto lägre avgifter behöver du betala till föreningen. Bara som exempel kan nämnas att det är värdefullt för föreningen att ledamöter tillsätts med kunskaper/bakgrund inom ekonomi, mark- & fastighetsskötsel, juridik, IT- och webbkunskap, och inte minst information, men man kommer långt med sunt förnuft, gott omdöme och demokratiskt tänkande.
Tror du att du har för föreningen passande egenskaper ser vi gärna att du kandiderar till styrelseuppdrag.

Föreningens ekonomi är avhängig det arbete som medlemmarna på olika sätt lägger ner (inkl. motioner) för att uppnå den bästa och mest ekonomiska miljön. Ju större engagemang vi visar i föreningens angelägenheter, desto bättre blir gemenskapen, trivseln och förutsättningarna för en ekonomiskt välmående förening.

I en bostadsrättsförening väljer man styrelseledamöter med suppleanter, revisorer med suppleant samt valberedning. I många bostadsrättsföreningar arbetar man dessutom gemensamt i vissa delar för att därmed hålla kostnaderna nere (t ex trädgårdsarbete, snöskottning, teknikservice eller olika trivselbefrämjande åtgärder). För att kunna bygga upp arbetsgrupper inom dessa områden krävs att någon vill ställa upp. Tipsa gärna valberedningen om du skulle vara intresserad av att deltaga med ditt intresse och engagemang i en arbetsgrupp.
Valberedningen hoppas finna medlemmar för uppdrag i föreningen och vill samtidigt vaska fram vilka intressen och kompetenser som medlemmarna besitter och som kan vara till gagn för föreningen.
Självfallet binder du dig inte för något uppdrag bara för att du anmäler ditt intresse, men
en förutsättning för att valberedningens arbete - och i förlängningen föreningen - ska fungera är att det kommer in nomineringar till valberedningen.
Valberedningen kommer att kontakta dig som nomineras för närmare diskussion.

VALBEREDNINGEN

Malin     (3b):
malin@hotmail.com / 040-13 12 13

Joakim  (3b):
joakim@hotmail.com / 040-12 34 56

Valter    (7a):
valter@hotmail.com / 040-12 12 12

Valberedning, utskick om nomineringar. Info till medlemmar om val till stämma
Mall för valberedningen i en brf, anslag
Valberedningen söker förtroendevalda, utskick - Valberedningens uppgift
    - Valberedningen söker, utskick
Valberedning, utskick. Styrelse sökes

Valberedning brf anslagstavla mall
    - Valberedning brf, information till medlemmar

Valberedning söker revisor, anslag
Valberedning söker informatör

Valberedningens utskick i brf om fyllnadsval
Fyllnadsval Extrastämma

Valberedning, Öppet Hus
    - PDF: Valberedning Öppet Hus
Valberedningens Öppet hus
    - PDF: Valberedningens anslag om Öppet hus för medlemmarna

Nominering, mall - Nomineringsblankett
Nominering mall - Nomineringsblankett fyllnadsval
Nominering - Nomineringsblankett för styrelseposter, fyllnadsval

Valberedningens förslag till stämman i brf

Presentation av nominerade. Valberedningsinfo
Presentation av förtroendevalda inför val på stämma

Välja ledamöter för styrelsen i en brf - krav på kompetens

Valberedningsfrågor karaktärsdrag nominerad

Valberedningens uppgifter i en bostadsrättsförening (brf)

Valberedningspolicy HSB Malmö

Valberedningens bibel i bostadsrättsförening


Forum för alla i bostadsrättt Tipsa en vän
  Pusha


FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Forum för alla i bostadsrättSenaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)
FAKTABANKEN - FORUM FÖR ALLA I BOSTADSRÄTT
Störningar i BRF A 01
Avgifter i BRF A 02
Underhåll bostadsrätt, Ansvarsfördelning, Förändring av lägenhet A 03
El, Värme och Vatten i BRF A 04
Balkong och Uteplats, Utemiljö, Parkering & Garage i BRF A 05
Styrelse, Styrelsemöte, Protokoll, Tystnadsplikt, Dagordning A 06
Bostadsorganisation - Förvaltare A 07
Likhetsprincipen - Likabehandlingsprincipen A 08
Jäv A 09
Särskild granskning, Medrevisor, Revisor & Revisorssuppleant A 10
Hyresnämnden - Bostadsrätt A 11
Regelverk för bostadsrätt A 12
Avhysning, Uppsägning, Förverkande, Avsägelse, Tillträde bostadsrätt A 13
Andrahandsuthyrning i BRF B 01
Andelstal och Mätning bostadsyta B 02
Kapitaltillskott, Insatshöjning, Förändring av insats bostadsrätt B 03
Överlåtelse, Köp av bostadsrätt, Mäklare, Medlemskap B 04
Vattenledningsskada och Vattenskada i bostadsrätt B 05
Ekonomisk plan bostadsrättsförening B 06
Lägenhetsförteckning, Medlemsförteckning B 07
Föreningsstämma, Röstning, Ansvarsfrihet, Motioner i BRF & Arvoden B 08
Valberedning i BRF B 09
Ändring av stadgar i BRF B 10
Självförvaltning i BRF B 11
Sambolag bostadsrätt B 12
PUL BRF B 13
Väsentlig förändring av fastighet B 14
Likvidering av bostadsrättsförening, Fusion, Överlåtelse av hus i BRF B 15
Utvidgning av verksamhet i BRF B 16
Statistik bostadsrätter B 17
   FAKTABANKEN
   Gå direkt till Faktabanken i Forum för alla i bostadsrätt© 2014 - Uppdaterad 2018-01-27 Stockholm • Göteborg • Malmö / Skåne