NOMINERINGSBLANKETT

JAG VILL NOMINERA:
Namn: ________________________________ Lägenhetsnr: _______  
Telefon: ________________________ Epost: ________________________  

Till den nära förestående extrastämman nominerar jag eller kandiderar själv till följande förtroendeuppdrag
(kryssa i det/de alternativ som gäller):
Styrelseledamot  
Styrelsesuppleant  
   
Särskilt uppdrag i föreningen (ej obligatorisk uppgift):
Fullmäktigeledamot
(innebär i princip bara att vara aktiv på HSB Malmös stämma 1 gång/år)
Ordförande i styrelsen
Sekreterare i styrelsen
Informatör
Organisatör för studie- och fritidsverksamheten
Vicevärd


Valberedning  


För framtida behov mottages dessutom tacksamt nomineringar till:
Revisor    
Revisorssuppleant    

Ev. motivering / kompletterande information (forts. på baksidan om utrymme ej räcker):
  _________________________________________________________________________
  _________________________________________________________________________
  _________________________________________________________________________
  _________________________________________________________________________
  _________________________________________________________________________
  _________________________________________________________________________

Denna nominering insänd av Datum:  
Namn: Lägenhetsnr:  
Telefon: och/eller Epost:  

Nomineringsblanketten lämnas till valberedningen, snarast möjligt.
Denna blankett behöver ej användas. Det går utmärkt att mejla in nominering, med ovanstående uppgifter.

Du kan nominera vem som helst som är myndig och medlem i föreningen eller make/sambo till bostadsrättshavare, och naturligtvis även dig själv.

Kontakta gärna valberedningen (företrädesvis via mejl) om det är något du undrar över avseende nomineringen.

VALBEREDNING

Angelica3b 040-12 34 56
angelica@hotmail.com
 
Johan 7a 040-23 45 67
johan@bredband2.com
 
Peter3a 073-123 45 67
peter@hotmail.com


Valberedningen efterlyser nomineringar
Valberedning, utskick om nomineringar. Info till medlemmar om val till stämma
Mall för valberedningen i en brf, anslag
Valberedningen söker förtroendevalda, utskick - Valberedningens uppgift
    - Valberedningen söker, utskick
Valberedning, utskick. Styrelse sökes

Valberedning brf anslagstavla mall
    - Valberedning brf, information till medlemmar

Valberedning söker revisor, anslag
Valberedning söker informatör

Valberedningens utskick i brf om fyllnadsval
Fyllnadsval Extrastämma

Valberedning, Öppet Hus
    - PDF: Valberedning Öppet Hus
Valberedningens Öppet hus
    - PDF: Valberedningens anslag om Öppet hus för medlemmarna

Nominering, mall - Nomineringsblankett
Nominering - Nomineringsblankett för styrelseposter, fyllnadsval

Valberedningens förslag till stämman i brf

Presentation av nominerade. Valberedningsinfo
Presentation av förtroendevalda inför val på stämma

Välja ledamöter för styrelsen i en brf - krav på kompetens

Valberedningsfrågor karaktärsdrag nominerad

Valberedningens uppgifter i en bostadsrättsförening (brf)

Valberedningspolicy HSB Malmö

Valberedningens bibel i bostadsrättsförening
Forum för alla i bostadsrätt Tipsa en vän

FORUM FÖR ALLA I BRF

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!

Forum för alla i bostadsrättSenaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)
FAKTABANKEN - FORUM FÖR ALLA I BOSTADSRÄTT
Störningar i BRF A 01
Avgifter i BRF A 02
Underhåll bostadsrätt, Ansvarsfördelning, Förändring av lägenhet A 03
El, Värme och Vatten i BRF A 04
Balkong och Uteplats, Utemiljö, Parkering & Garage i BRF A 05
Styrelse, Styrelsemöte, Protokoll, Tystnadsplikt, Dagordning A 06
Bostadsorganisation - Förvaltare A 07
Likhetsprincipen - Likabehandlingsprincipen A 08
Jäv A 09
Särskild granskning, Medrevisor, Revisor & Revisorssuppleant A 10
Hyresnämnden - Bostadsrätt A 11
Regelverk för bostadsrätt A 12
Avhysning, Uppsägning, Förverkande, Avsägelse, Tillträde bostadsrätt A 13
Andrahandsuthyrning i BRF B 01
Andelstal och Mätning bostadsyta B 02
Kapitaltillskott, Insatshöjning, Förändring av insats bostadsrätt B 03
Överlåtelse, Köp av bostadsrätt, Mäklare, Medlemskap B 04
Vattenledningsskada och Vattenskada i bostadsrätt B 05
Ekonomisk plan bostadsrättsförening B 06
Lägenhetsförteckning, Medlemsförteckning B 07
Föreningsstämma, Röstning, Ansvarsfrihet, Motioner i BRF & Arvoden B 08
Valberedning i BRF B 09
Ändring av stadgar i BRF B 10
Självförvaltning i BRF B 11
Sambolag bostadsrätt B 12
PUL BRF B 13
Väsentlig förändring av fastighet B 14
Likvidering av bostadsrättsförening, Fusion, Överlåtelse av hus i BRF B 15
Utvidgning av verksamhet i BRF B 16
Statistik bostadsrätter B 17
   FAKTABANKEN
   Gå direkt till Faktabanken i Forum för alla i bostadsrätt

© 2010 - Uppdaterad 2018-01-27 Stockholm • Göteborg • Malmö / Skåne