NOMINERINGSBLANKETT

JAG VILL NOMINERA FÖLJANDE TILL STYRELSELEDAMOT:
Namn: ________________________________ Lägenhetsnr: _______  
Telefon: ________________________ Epost: ________________________  

Särskilt uppdrag i föreningen (ej obligatorisk uppgift):
Fullmäktigeledamot
(innebär i princip bara att vara aktiv på HSBs fullmäktigestämma 1 gång/år)
Ordförande
Vicevärd
Sekreterare
Informatör
Organisatör för studie- och fritidsverksamheten

Ev. motivering / kompletterande information (forts. på baksidan om utrymme ej räcker):
  _________________________________________________________________________
  _________________________________________________________________________
  _________________________________________________________________________
  _________________________________________________________________________
  _________________________________________________________________________
  _________________________________________________________________________

Denna nominering insänd av Datum:  
Namn: Lägenhetsnr:  
Telefon: och/eller Epost:  

Nomineringsblanketten lämnas till någon av oss i valberedningen, och ska vara oss tillhanda snarast möjligt, men absolut senast den ________.
Denna blankett behöver ej användas. Det går utmärkt att mejla in nominering, med ovanstående uppgifter.

Du kan nominera vem som helst som är myndig och medlem i föreningen eller make/sambo till bostadsrättshavare, och naturligtvis även dig själv.

Kontakta gärna valberedningen (företrädesvis via mejl) om det är något du undrar över avseende nomineringen.

VALBEREDNINGEN

Maja     (3b):
maja@hotmail.com / 040-12 13 14

Tobbe (3b):
tobbe@hotmail.com / 040-15 16 17

Valberedningens uppgift består i att förbereda valet och därmed förhindra ogenomtänkta och plötsliga personval på stämman. För att detta ska bli möjligt krävs att medlemmarna nominerar och ställer upp på förtroendeposter. I annat fall återstår bara att stämman beslutar att styrelsen kompletteras med proffsledamöter. Dessa kommer givetvis att kunna tillföra föreningen mycket värdefull kompetens och skapa bättre ekonomiska förutsättningar för föreningen, men vi måste då räkna med att de inte har något direkt engagemang i föreningen och att de kommer att ta ut marknadsmässig lön. Ställer medlemmar inte upp i styrelsen måste stämman ge valberedningen i uppdrag att söka efter externa styrelseledamöter.

Det är värdefullt för föreningen att ledamöter tillsätts med kunskaper/bakgrund inom ekonomi, mark- & fastighetsskötsel, juridik, IT- och webbkunskap, och inte minst information, men man kommer långt med sunt förnuft, gott omdöme och demokratiskt tänkande. Tror du att du har för föreningen passande egenskaper ser vi gärna att du kandiderar till styrelseuppdrag. Alldeles särskilt efterlyses nu kompetens inom ekonomi och juridik.
Valberedningen efterlyser nomineringar
Valberedning, utskick om nomineringar. Info till medlemmar om val till stämma
Mall för valberedningen i en brf, anslag
Valberedningen söker förtroendevalda, utskick - Valberedningens uppgift
    - Valberedningen söker, utskick
Valberedning, utskick. Styrelse sökes

Valberedning brf anslagstavla mall
    - Valberedning brf, information till medlemmar

Valberedning söker revisor, anslag
Valberedning söker informatör

Valberedningens utskick i brf om fyllnadsval
Fyllnadsval Extrastämma

Valberedning, Öppet Hus
    - PDF: Valberedning Öppet Hus
Valberedningens Öppet hus
    - PDF: Valberedningens anslag om Öppet hus för medlemmarna

Nominering, mall - Nomineringsblankett
Nominering mall - Nomineringsblankett fyllnadsval

Valberedningens förslag till stämman i brf

Presentation av nominerade. Valberedningsinfo
Presentation av förtroendevalda inför val på stämma

Välja ledamöter för styrelsen i en brf - krav på kompetens

Valberedningsfrågor karaktärsdrag nominerad

Valberedningens uppgifter i en bostadsrättsförening (brf)

Valberedningspolicy HSB Malmö

Valberedningens bibel i bostadsrättsförening


Forum för alla i bostadsrätt Tipsa en vän

FORUM FÖR ALLA I BRF

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!

Forum för alla i bostadsrättSenaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)


FAKTABANKEN - FORUM FÖR ALLA I BOSTADSRÄTT
Störningar i BRF A 01
Avgifter i BRF A 02
Underhåll bostadsrätt, Ansvarsfördelning, Förändring av lägenhet A 03
El, Värme och Vatten i BRF A 04
Balkong och Uteplats, Utemiljö, Parkering & Garage i BRF A 05
Styrelse, Styrelsemöte, Protokoll, Tystnadsplikt, Dagordning A 06
Bostadsorganisation - Förvaltare A 07
Likhetsprincipen - Likabehandlingsprincipen A 08
Jäv A 09
Särskild granskning, Medrevisor, Revisor & Revisorssuppleant A 10
Hyresnämnden - Bostadsrätt A 11
Regelverk för bostadsrätt A 12
Avhysning, Uppsägning, Förverkande, Avsägelse, Tillträde bostadsrätt A 13
Andrahandsuthyrning i BRF B 01
Andelstal och Mätning bostadsyta B 02
Kapitaltillskott, Insatshöjning, Förändring av insats bostadsrätt B 03
Överlåtelse, Köp av bostadsrätt, Mäklare, Medlemskap B 04
Vattenledningsskada och Vattenskada i bostadsrätt B 05
Ekonomisk plan bostadsrättsförening B 06
Lägenhetsförteckning, Medlemsförteckning B 07
Föreningsstämma, Röstning, Ansvarsfrihet, Motioner i BRF & Arvoden B 08
Valberedning i BRF B 09
Ändring av stadgar i BRF B 10
Självförvaltning i BRF B 11
Sambolag bostadsrätt B 12
PUL BRF B 13
Väsentlig förändring av fastighet B 14
Likvidering av bostadsrättsförening, Fusion, Överlåtelse av hus i BRF B 15
Utvidgning av verksamhet i BRF B 16
Statistik bostadsrätter B 17
   FAKTABANKEN
   Gå direkt till Faktabanken i Forum för alla i bostadsrätt

  Pusha


© 2010 - Uppdaterad 2018-01-27 Stockholm • Göteborg • Malmö / Skåne