AKUT! FYLLNADSVAL STYRELSE & SUPPLEANTER

På grund av tidsbrist och ändrade arbetsförhållande har styrelseledamöterna Anders Lago och Pernilla Bonde ej möjlighet att fortsätta sina förtroendeuppdrag.

Till den därför nära förestående EXTRASTÄMMAN (datum aviseras senare) måste valberedningen fortast möjligt få in nomineringar och kandidater till styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

Om du vill dra ditt strå till stacken och ställa upp som förtroendevald eller känner någon i föreningen som du tror kan vara en tillgång i föreningens verksamhet, kontakta valberedningen
Valberedningen kommer då att ta kontakt med nominerad person för att beskriva uppdraget och närmare undersöka hans/hennes intresse.

Blir du invald av stämman kommer du att läras upp och få stöd av styrelsen. Dessutom erbjuds du kurser i att vara styrelseledamot.
   
Att vara styrelseledamot innebär bland annat att:
  • Se till att föreningens fastigheter och övriga tillgångar hålls i bra skick.
  • Se till att föreningen håller ordning på och redovisar ekonomin enligt lagar och regler.
  • Ansvara för den löpande verksamheten i föreningen.
  • Följa stadgar och föreningsstämmans beslut.
En bostadsrättsförening är beroende av medlemmarnas - dvs delägarnas - engagemang för att kunna fungera. Vi har ett gemensamt ansvar i föreningen.
Ju bättre vi kan dra nytta av kompetensen inom föreningen desto bättre fungerar det och desto lägre avgifter behöver du betala till föreningen. Bara som exempel kan nämnas att det är värdefullt för föreningen att ledamöter tillsätts med kunskaper/bakgrund inom ekonomi, mark- & fastighetsskötsel, juridik, IT- och webbkunskap, och inte minst information, men man kommer långt med sunt förnuft, gott omdöme och demokratiskt tänkande.
Tror du att du har för föreningen passande egenskaper ser vi gärna att du kandiderar till styrelseuppdrag.

Det handlar om Din ekonomi och Ditt livs kanske största investering !!!
Vi är alla medlemmar i en ekonomisk förening som äger fastigheten och därmed bostadsrätterna. Du är alltså själv med och äger huset du bor i, dvs; lägenheterna, de gemensamma utrymmena och utemiljön. Vi bestämmer tillsammans hur ekonomi och underhåll ska skötas, hur de gemensamma utrymmena ska användas på bästa sätt och hur vår utemiljö ska utformas.

Valberedningens uppgift består i att förbereda valet och därmed förhindra ogenomtänkta och plötsliga personval på stämman.

Valberedningen hoppas finna medlemmar för uppdrag i föreningen och vill samtidigt vaska fram vilka intressen och kompetenser som medlemmarna besitter och som kan vara till gagn för föreningen.
Självfallet binder du dig inte för något uppdrag bara för att du anmäler ditt intresse, men
en förutsättning för att valberedningens arbete - och i förlängningen föreningen - ska fungera är att det kommer in nomineringar till valberedningen.

VALBEREDNING

Angelica3b 040-12 34 56
angelica@hotmail.com
 
Johan 7a 040-23 45 67
johan@bredband2.com
 
Peter3a 073-123 45 67
peter@hotmail.com


Valberedningen efterlyser nomineringar
Valberedning, utskick om nomineringar. Info till medlemmar om val till stämma
Mall för valberedningen i en brf, anslag
Valberedningen söker förtroendevalda, utskick - Valberedningens uppgift
    - Valberedningen söker, utskick
Valberedning, utskick. Styrelse sökes

Valberedning brf anslagstavla mall
    - Valberedning brf, information till medlemmar

Valberedning söker revisor, anslag
Valberedning söker informatör

Fyllnadsval Extrastämma

Valberedning, Öppet Hus
    - PDF: Valberedning Öppet Hus
Valberedningens Öppet hus
    - PDF: Valberedningens anslag om Öppet hus för medlemmarna

Nominering, mall - Nomineringsblankett
Nominering mall - Nomineringsblankett fyllnadsval
Nominering - Nomineringsblankett för styrelseposter, fyllnadsval

Valberedningens förslag till stämman i brf

Presentation av nominerade. Valberedningsinfo
Presentation av förtroendevalda inför val på stämma

Välja ledamöter för styrelsen i en brf - krav på kompetens

Valberedningsfrågor karaktärsdrag nominerad

Valberedningens uppgifter i en bostadsrättsförening (brf)

Valberedningspolicy HSB Malmö

Valberedningens bibel i bostadsrättsförening
Forum för alla i bostadsrätt Tipsa en vän

FORUM FÖR ALLA I BRF

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!

Forum för alla i bostadsrättSenaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)
FAKTABANKEN - FORUM FÖR ALLA I BOSTADSRÄTT
Störningar i BRF A 01
Avgifter i BRF A 02
Underhåll bostadsrätt, Ansvarsfördelning, Förändring av lägenhet A 03
El, Värme och Vatten i BRF A 04
Balkong och Uteplats, Utemiljö, Parkering & Garage i BRF A 05
Styrelse, Styrelsemöte, Protokoll, Tystnadsplikt, Dagordning A 06
Bostadsorganisation - Förvaltare A 07
Likhetsprincipen - Likabehandlingsprincipen A 08
Jäv A 09
Särskild granskning, Medrevisor, Revisor & Revisorssuppleant A 10
Hyresnämnden - Bostadsrätt A 11
Regelverk för bostadsrätt A 12
Avhysning, Uppsägning, Förverkande, Avsägelse, Tillträde bostadsrätt A 13
Andrahandsuthyrning i BRF B 01
Andelstal och Mätning bostadsyta B 02
Kapitaltillskott, Insatshöjning, Förändring av insats bostadsrätt B 03
Överlåtelse, Köp av bostadsrätt, Mäklare, Medlemskap B 04
Vattenledningsskada och Vattenskada i bostadsrätt B 05
Ekonomisk plan bostadsrättsförening B 06
Lägenhetsförteckning, Medlemsförteckning B 07
Föreningsstämma, Röstning, Ansvarsfrihet, Motioner i BRF & Arvoden B 08
Valberedning i BRF B 09
Ändring av stadgar i BRF B 10
Självförvaltning i BRF B 11
Sambolag bostadsrätt B 12
PUL BRF B 13
Väsentlig förändring av fastighet B 14
Likvidering av bostadsrättsförening, Fusion, Överlåtelse av hus i BRF B 15
Utvidgning av verksamhet i BRF B 16
Statistik bostadsrätter B 17
   FAKTABANKEN
   Gå direkt till Faktabanken i Forum för alla i bostadsrätt

© 2010 - Uppdaterad 2018-01-27 Stockholm • Göteborg • Malmö / Skåne