Föreningen behöver Dig !!!

Om du tycker det är en fördel med genomtänkta val på stämman måste du komma in med nomineringar till valberedningen. Vi i valberedningen kan inte göra mycket utan nomineringar.
I år är det cirka 7 poster som ska tillsättas och endast två medlemmar har nominerats så här långt. Det håller inte! För att kunna fylla upp 7 platser behövs kanske 14 nominerade, eller fler! Alldeles särskilt behövs nu styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisor!!!
Med 240 lägenheter och ca 275 medlemmar borde det komma in minst 25 nomineringar.

Din uppgift som medlem är att nominera och/eller själv ställa upp som förtroendevald.
Vår uppgift som valberedning är främst att intervjua de nominerade och komma fram till en konstellation av de mest lämpade för uppdragen (baserat på ett mycket stort antal parametrar).

Prata med din granne, fråga dem du stöter på i tvättstugan eller annanstans. Hjälp till att öka medvetenheten om att det är av kritisk betydelse för oss alla att många nomineringar kommer in till valberedningen.

Valbar som styrelseledamot och lekmannarevisor är varje myndig person som är medlem i föreningen samt make/sambo. Det ska inte finnas några familje- eller släktförhållanden mellan revisor och styrelseledamot (ej sambo eller relation). En blandad kompetens i styrelsen är viktig, gärna jämn könsfördelning och blandad åldersfördelning.

Många som köper bostadsrätt förstår inte vad de köpt och vilket ansvar som följer. Men att köpa en bostadsrätt är en stor investering som kräver att det finns aktiva och engagerade medlemmar för att investeringen inte ska bli onödigt dålig. För att bostadsrätten inte ska riskera att bli ett felköp måste man engagera sig på något sätt i föreningen, och inte minst vara aktiv/konstruktiv på stämmorna! Framförallt måste du stötta valberedningen genom nomineringar eftersom det är genom denna lilla ansträngning som du har störst möjlighet att säkra din investering

Som regel hoppas man att någon annan ska ställa upp, men som det ser ut just nu blir det inte så. Risken är överhängande att det i så fall sker först på stämman av någon som få eller ingen vet något om och som omöjligen kan bedömas på stämman.

Ju mer kompetent styrelse föreningen har desto mer pengar kommer varje medlem att spara. Detta är inte pengar som märks så tydligt eftersom de betalas via årsavgiften och medlemmarna har tyvärr inte insyn i hur föreningens medel används på annat sätt än i efterskott och då bara väldigt övergripande på årsstämman. Men det kan lätt skilja på flera tusen kr varje år som du får betala via årsavgiften mellan en styrelse som är bäst lämpad för uppdraget och en styrelse som bara väljs in på måfå på stämman.

Om föreningen inte får ihop en komplett styrelse (det rekommenderas 5 bostadsrättshavare i styrelsen) så är ett alternativ att ta in externa styrelseledamöter. Externa proffsledamöter är naturligtvis kunniga i styrelsearbete men denna lösning är långt ifrån bara av godo!

Om du är styrelsematerial, med kunskaper/kompetens som är till nytta för föreningen, så finns det kompletterande kurser för att lära sig hur styrelsearbetet går till i en bostadsrättsförening.
Du får alltså den hjälp som behövs för att komma igång om du inte är van vid styrelsearbete. Det viktigaste är ditt engagemang och din kompetens i grunden.

Utan dina nomineringar kommer vi inte att få en fungerande organisation i föreningen, så dra ditt strå till stacken och skicka snarast in nominering!
Du är välkommen på valberedningens Öppet Hus söndagen den 15/4 kl. 17.00-18.00 (Fritidslokalen i 7b, källaren).

Där kan du ställa frågor till oss om aktuellt läge, vad de olika förtroendeuppdragen innebär och vad som behövs, eller lämna ytterligare skriftliga förslag på kandidater.

Passa på nu!

VALBEREDNINGEN

Anders  (3b):
anders@gmail.com / 040-12 13 14

Pernilla (3b):
pernilla@hotmail.com / 040-14 13 12Valberedningen efterlyser nomineringar
Mall för valberedningen i en brf, anslag
Valberedningen söker förtroendevalda, utskick - Valberedningens uppgift
    - Valberedningen söker, utskick
Valberedning, utskick. Styrelse sökes

Valberedning brf anslagstavla mall
    - Valberedning brf, information till medlemmar

Valberedning söker revisor, anslag
Valberedning söker informatör

Valberedningens utskick i brf om fyllnadsval
Fyllnadsval Extrastämma

Valberedning, Öppet Hus
    - PDF: Valberedning Öppet Hus
Valberedningens Öppet hus
    - PDF: Valberedningens anslag om Öppet hus för medlemmarna

Nominering, mall - Nomineringsblankett
Nominering mall - Nomineringsblankett fyllnadsval
Nominering - Nomineringsblankett för styrelseposter, fyllnadsval

Valberedningens förslag till stämman i brf

Presentation av nominerade. Valberedningsinfo
Presentation av förtroendevalda inför val på stämma

Välja ledamöter för styrelsen i en brf - krav på kompetens

Valberedningsfrågor karaktärsdrag nominerad

Valberedningens uppgifter i en bostadsrättsförening (brf)

Valberedningspolicy HSB Malmö

Valberedningens bibel i bostadsrättsförening
Forum för alla i bostadsrätt Tipsa en vän

FORUM FÖR ALLA I BRF

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!

Forum för alla i bostadsrättSenaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)
FAKTABANKEN - FORUM FÖR ALLA I BOSTADSRÄTT
Störningar i BRF A 01
Avgifter i BRF A 02
Underhåll bostadsrätt, Ansvarsfördelning, Förändring av lägenhet A 03
El, Värme och Vatten i BRF A 04
Balkong och Uteplats, Utemiljö, Parkering & Garage i BRF A 05
Styrelse, Styrelsemöte, Protokoll, Tystnadsplikt, Dagordning A 06
Bostadsorganisation - Förvaltare A 07
Likhetsprincipen - Likabehandlingsprincipen A 08
Jäv A 09
Särskild granskning, Medrevisor, Revisor & Revisorssuppleant A 10
Hyresnämnden - Bostadsrätt A 11
Regelverk för bostadsrätt A 12
Avhysning, Uppsägning, Förverkande, Avsägelse, Tillträde bostadsrätt A 13
Andrahandsuthyrning i BRF B 01
Andelstal och Mätning bostadsyta B 02
Kapitaltillskott, Insatshöjning, Förändring av insats bostadsrätt B 03
Överlåtelse, Köp av bostadsrätt, Mäklare, Medlemskap B 04
Vattenledningsskada och Vattenskada i bostadsrätt B 05
Ekonomisk plan bostadsrättsförening B 06
Lägenhetsförteckning, Medlemsförteckning B 07
Föreningsstämma, Röstning, Ansvarsfrihet, Motioner i BRF & Arvoden B 08
Valberedning i BRF B 09
Ändring av stadgar i BRF B 10
Självförvaltning i BRF B 11
Sambolag bostadsrätt B 12
PUL BRF B 13
Väsentlig förändring av fastighet B 14
Likvidering av bostadsrättsförening, Fusion, Överlåtelse av hus i BRF B 15
Utvidgning av verksamhet i BRF B 16
Statistik bostadsrätter B 17
   FAKTABANKEN
   Gå direkt till Faktabanken i Forum för alla i bostadsrätt

© 2010 - Uppdaterad 2018-01-27 Stockholm • Göteborg • Malmö / Skåne