NOMINERINGSBLANKETT

JAG VILL NOMINERA:
Namn: ________________________________ Lägenhetsnr: _______  
Telefon: ________________________ Epost: ________________________  

Till följande förtroendeuppdrag (kryssa i det/de alternativ som gäller):
Styrelseledamot
Revisor
Styrelsesuppleant
Revisorsuppleant
Valberedning  

Särskilt uppdrag i föreningen (ej obligatorisk uppgift):
Fullmäktigeledamot
(innebär i princip bara att vara aktiv på HSB Malmös stämma 1 gång/år)
Ordförande i styrelsen
Vicevärd
Sekreterare i styrelsen
Informatör
Organisatör för studie- och fritidsverksamheten

Ev. motivering / kompletterande information (forts. på baksidan om utrymme ej räcker):
  _________________________________________________________________________
  _________________________________________________________________________
  _________________________________________________________________________
  _________________________________________________________________________
  _________________________________________________________________________
  _________________________________________________________________________

Denna nominering insänd av Datum:  
Namn: Lägenhetsnr:  
Telefon: och/eller Epost:  

Nomineringsblanketten lämnas till någon av oss i valberedningen, och ska vara oss tillhanda snarast möjligt, men absolut senast den 18 april 2014.
Denna blankett behöver ej användas. Det går utmärkt att mejla in nominering, med ovanstående uppgifter.

Du kan nominera vem som helst som är myndig och medlem i föreningen eller make/sambo till bostadsrättshavare, och naturligtvis även dig själv.

Kontakta gärna valberedningen (företrädesvis via mejl) om det är något du undrar över avseende nomineringen.

VALBEREDNINGEN

Maths      (3b):
maths.dahlen@gmail.com / 040-12 12 12

Elisabeth (3b):
elisabeth@hotmail.com / 040-13 13 13

Valter      (7a):
valter@telia.com / 040-14 14 14

Valberedningen efterlyser nomineringar
Valberedning, utskick om nomineringar. Info till medlemmar om val till stämma
Mall för valberedningen i en brf, anslag
Valberedningen söker förtroendevalda, utskick - Valberedningens uppgift
    - Valberedningen söker, utskick
Valberedning, utskick. Styrelse sökes

Valberedning brf anslagstavla mall
    - Valberedning brf, information till medlemmar

Valberedning söker revisor, anslag
Valberedning söker informatör

Valberedningens utskick i brf om fyllnadsval
Fyllnadsval Extrastämma

Valberedning, Öppet Hus
    - PDF: Valberedning Öppet Hus
Valberedningens Öppet hus
    - PDF: Valberedningens anslag om Öppet hus för medlemmarna

Nominering mall - Nomineringsblankett fyllnadsval
Nominering - Nomineringsblankett för styrelseposter, fyllnadsval

Valberedningens förslag till stämman i brf

Presentation av nominerade. Valberedningsinfo
Presentation av förtroendevalda inför val på stämma

Välja ledamöter för styrelsen i en brf - krav på kompetens

Valberedningsfrågor karaktärsdrag nominerad

Valberedningens uppgifter i en bostadsrättsförening (brf)

Valberedningspolicy HSB Malmö

Valberedningens bibel i bostadsrättsförening


FORUM FÖR ALLA I BRF

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!

Forum för alla i bostadsrättSenaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)


FAKTABANKEN - FORUM FÖR ALLA I BOSTADSRÄTT
Störningar i BRF A 01
Avgifter i BRF A 02
Underhåll bostadsrätt, Ansvarsfördelning, Förändring av lägenhet A 03
El, Värme och Vatten i BRF A 04
Balkong och Uteplats, Utemiljö, Parkering & Garage i BRF A 05
Styrelse, Styrelsemöte, Protokoll, Tystnadsplikt, Dagordning A 06
Bostadsorganisation - Förvaltare A 07
Likhetsprincipen - Likabehandlingsprincipen A 08
Jäv A 09
Särskild granskning, Medrevisor, Revisor & Revisorssuppleant A 10
Hyresnämnden - Bostadsrätt A 11
Regelverk för bostadsrätt A 12
Avhysning, Uppsägning, Förverkande, Avsägelse, Tillträde bostadsrätt A 13
Andrahandsuthyrning i BRF B 01
Andelstal och Mätning bostadsyta B 02
Kapitaltillskott, Insatshöjning, Förändring av insats bostadsrätt B 03
Överlåtelse, Köp av bostadsrätt, Mäklare, Medlemskap B 04
Vattenledningsskada och Vattenskada i bostadsrätt B 05
Ekonomisk plan bostadsrättsförening B 06
Lägenhetsförteckning, Medlemsförteckning B 07
Föreningsstämma, Röstning, Ansvarsfrihet, Motioner i BRF & Arvoden B 08
Valberedning i BRF B 09
Ändring av stadgar i BRF B 10
Självförvaltning i BRF B 11
Sambolag bostadsrätt B 12
PUL BRF B 13
Väsentlig förändring av fastighet B 14
Likvidering av bostadsrättsförening, Fusion, Överlåtelse av hus i BRF B 15
Utvidgning av verksamhet i BRF B 16
Statistik bostadsrätter B 17
   FAKTABANKEN
   Gå direkt till Faktabanken i Forum för alla i bostadsrättForum för alla i bostadsrätt Tipsa en vän


  Pusha


© 2010 - Uppdaterad 2018-01-27 Stockholm • Göteborg • Malmö / Skåne