INFO FRÅN VALBEREDNINGEN

Med endast tre nomineringar av/från 300 personer i föreningen kan valberedningen konstatera att engagemanget inte är vad det borde vara. Det är ytterst oroväckande att det inte ens kommit in tillräckligt med nomineringar för att vi ska få en komplett styrelse.
Endast tre personer i föreningen vill sitta i styrelsen, och inom snar framtid flyttar en av dessa.

Det håller inte att bara två medlemmar sitter i styrelsen och bestämmer över 300 andra. För att styrelsen ska fungera rekommenderas fem för uppdraget kompetenta personer.

Yrkande från valberedningen till årsstämman 2012;
  • Vid varje förändring av förtroendevalda som kommer till styrelsens kännedom ska först valberedningen informeras särskilt och sedan medlemmar informeras generellt
  • Styrelsen ska snarast kalla till fyllnadsval vid varje avhopp/"time out" från styrelsen & i samråd med valberedningen vid avhopp, och behov, från övriga förtroendeposter.

VALBEREDNINGENS SAMMANSTÄLLNING - FÖRTROENDEVALDA EFTER ÅRSSTÄMMAN 2012

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING ENLIGT VALBERDENINGS FÖRSLAG
• Tage Lund (fortsätter sedan tidigare)
• Alfred Thomsen / VAKANT OBS! kommer att flytta !
• Paul Löjlig
(fortsätter sedan tidigare)
• VAKANT
 
• VAKANT

Suppleant till styrelsen:  
• Marie Eld (fortsätter sedan tidigare)
• Mikael Modig NY (trappa 3A)
• VAKANT
   
HSB MALMÖS REPRESENTANT I BRF ERIKSDALS STYRELSE
• Bengt Skånhamre, HSB Malmö Förslag till stämman: Förnyelse
   
LEKMANNAREVISOR (Huvudrevisor Lennart Öhrström separat fråga)
• Nina Kanin (fortsätter sedan tidigare)
• Marcus Marseljäs NY (trappa 5A)
Revisorsuppleant:  
• Tobbe Stubin (fortsätter sedan tidigare)
   
VALBEREDNING
• Malin Rot, sammankallande (fortsätter sedan tidigare)
• Tobbe Stubin (fortsätter sedan tidigare)
• VAKANT  
   
VICEVÄRD
Se nedan. -
FULLMÄKTIGE TILL HSB MALMÖS STÄMMA
- -
Endast tre i föreningen boende personer har ställt upp o/e nominerats till förtroendepost;
Marcus Marseljäs - 1 nominering till post som förtroendevald
Mikael Modig - 1 nominering till post som styrelsesuppleant
Tobbe Stubin - 3 nomineringar till post som lekmannarevisor
samt
Kjell Korp - 1 nominering specifikt som vicevärd. Tackat ja, men under vissa förutsättningar avseende arvode.
Läs; Allt om valberedningen i en brf
Valberedningen efterlyser nomineringar
Valberedning, utskick om nomineringar. Info till medlemmar om val till stämma
Mall för valberedningen i en brf, anslag
Valberedningen söker förtroendevalda, utskick - Valberedningens uppgift
    - Valberedningen söker, utskick
Valberedning, utskick. Styrelse sökes

Valberedning brf anslagstavla mall
    - Valberedning brf, information till medlemmar

Valberedning söker revisor, anslag
Valberedning söker informatör

Valberedningens utskick i brf om fyllnadsval
Fyllnadsval Extrastämma

Valberedning, Öppet Hus
    - PDF: Valberedning Öppet Hus
Valberedningens Öppet hus
    - PDF: Valberedningens anslag om Öppet hus för medlemmarna

Nominering, mall - Nomineringsblankett
Nominering mall - Nomineringsblankett fyllnadsval
Nominering - Nomineringsblankett för styrelseposter, fyllnadsval

Presentation av nominerade. Valberedningsinfo
Presentation av förtroendevalda inför val på stämma

Valberedningsfrågor karaktärsdrag nominerad

Välja ledamöter för styrelsen i en brf - krav på kompetens

Frågor till nominerad i brf om personlighet

Valberedningens uppgifter i en bostadsrättsförening (brf)

Valberedningspolicy HSB Malmö

Valberedningens bibel i bostadsrättsförening


Forum för alla i bostadsrätt Tipsa en vän
  Pusha


FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Forum för alla i bostadsrättSenaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)
FAKTABANKEN - FORUM FÖR ALLA I BOSTADSRÄTT
Störningar i BRF A 01
Avgifter i BRF A 02
Underhåll bostadsrätt, Ansvarsfördelning, Förändring av lägenhet A 03
El, Värme och Vatten i BRF A 04
Balkong och Uteplats, Utemiljö, Parkering & Garage i BRF A 05
Styrelse, Styrelsemöte, Protokoll, Tystnadsplikt, Dagordning A 06
Bostadsorganisation - Förvaltare A 07
Likhetsprincipen - Likabehandlingsprincipen A 08
Jäv A 09
Särskild granskning, Medrevisor, Revisor & Revisorssuppleant A 10
Hyresnämnden - Bostadsrätt A 11
Regelverk för bostadsrätt A 12
Avhysning, Uppsägning, Förverkande, Avsägelse, Tillträde bostadsrätt A 13
Andrahandsuthyrning i BRF B 01
Andelstal och Mätning bostadsyta B 02
Kapitaltillskott, Insatshöjning, Förändring av insats bostadsrätt B 03
Överlåtelse, Köp av bostadsrätt, Mäklare, Medlemskap B 04
Vattenledningsskada och Vattenskada i bostadsrätt B 05
Ekonomisk plan bostadsrättsförening B 06
Lägenhetsförteckning, Medlemsförteckning B 07
Föreningsstämma, Röstning, Ansvarsfrihet, Motioner i BRF & Arvoden B 08
Valberedning i BRF B 09
Ändring av stadgar i BRF B 10
Självförvaltning i BRF B 11
Sambolag bostadsrätt B 12
PUL BRF B 13
Väsentlig förändring av fastighet B 14
Likvidering av bostadsrättsförening, Fusion, Överlåtelse av hus i BRF B 15
Utvidgning av verksamhet i BRF B 16
Statistik bostadsrätter B 17
   FAKTABANKEN
   Gå direkt till Faktabanken i Forum för alla i bostadsrätt© 2014 - Uppdaterad 2018-01-27 Stockholm • Göteborg • Malmö / Skåne