Valberedningens förslag till extrastämman 20/9 2012

Valberedningen föreslår följande medlemmar till posterna som styrelseledamöter;

- Claes Mortin (7A), på en mandatperiod till årsstämman 2014 (ersätter Claes Caroli)
Claes har bott i föreningen i ca 3½ år och har totalt bott i bostadsrätt under 5 års tid (i 3 föreningar). Ingen tidigare bakgrund inom styrelsearbete eller erfarenhet av stämmor i en brf, men har lite längre tillbaka i tiden varit involverad i en fotbollsförening som suppleant. Claes vill nu engagera sig i styrelsearbetet för att kunna bevaka sina intressen, påverka och göra föreningen bättre. Till sina kvaliteter för uppdraget som styrelseledamot nämner Claes att han är nyfiken, en bra lyssnare, analytisk, handlingskraftig och ej rädd för att göra sin åsikt hörd. Claes anser att kommunikation är viktigt och är positiv till öppenhet, insyn och medlemsinflytande i föreningen. Claes anser t ex att den medlem som önskar ta del av styrelseprotokollen ska få göra detta. På frågan om att växla HSB-ledamot till någon som ej är heltidsanställd av HSB för att få in lite nytänkande och fräscha idéer så kan Claes tänka sig detta. Claes har också visat på ett stort intresse för uppdraget genom många frågor till valberedningen. Claes jobbar på försäkringsbolag som projektledare med fokus på utveckling och effektivisering av datasystem och processer i dessa. Projektledningen berör även kontakter med samarbetspartners och koordineringsansvar mellan dessa och verksamhetens olika avdelningar. Claes har även chefsansvar för tre mindre avdelningar.


- Bengt Rosberg (3A) på en mandatperiod till årsstämman 2013
(ersätter Ann-britt Blixt, som därmed utträder från sitt styrelseuppdrag)
Bengt har varit medlem i föreningen sedan den 1/3 2007 och har tidigare bott i brf under 7 år, dvs totalt 12 år i bostadsrätt. På frågan om varför Bengt vill engagera sig i föreningen nämner Bengt att han anser att det är alla medlemmars skyldighet att engagera sig. Bengt har tidigare bott i en liten brf (Riksbyggen) där han sutitt som sekreterare i styrelsen. Bengt tycker att informationen till medlemmarna i föreningen behöver förbättras och att vi ska få korrekt information så snabbt som möjligt. Bengt har arbetat som sekreterare och har därför erfarenhet av skriftlig kommunikation. Av de olika roller som ingår i styrelsen nämner Bengt särskilt rollerna som sekreterare och informatör som intressanta. Valberedningen ser av ovanstående anledningar Bengt som särskilt lämplig för uppdraget som sekreterare i styrelsen. Till sina bästa kvaliteter för posten som styrelseledamot nämner Bengt att han arbetat med inköp och upphandling. Bengt har också arbetat med interna webbsidor på Ericsson. Bengt säger också att det är viktigt att de beslut som tas av styrelsen ska vara förankrade i regelverken och att det är bättre att fråga vad som gäller än att ta ogenomtänkta beslut. Bengt säger sig vara för öppenhet, insyn och medlemsinflytande och kan inte se några nackdelar med detta. Bengt hade helst sett sig att gå vägen in i styrelsen via suppleantrollen. Valberedningen ser naturligtvis fördelarna med detta, men räknar med att medlemmarna har förståelse för att det tar ett tag att komma in i uppdraget som styrelseledamot och det viktigaste är att man som ledamot tar genomtänkta beslut baserat på regelverken, precis som Bengt själv säger.


Övriga nominerade till post som styrelseledamot inför extrastämman 20/9;
- Lennarth Andersson (som fullmäktigeledamot, ordförande, vicevärd)
- Kent Pedersen
- Vaktmästare Stig Lövgren (som fullmäktigeledamot, vicevärd)
Information om övriga styrelseledamöter, enligt tidigare val på årsstämman 2012:

- Roland Wirén (3A)
Roland har bott två år i föreningen där denna bostadsrätt är den första och har därmed ingen tidigare erfarenhet av just styrelsearbete. På frågan om skälet till varför Roland vill engagera sig i styrelsearbetet svarar Roland att han vill göra något nyttigt och socialt och att han vill lära känna sina grannar. Som sina kvaliteter som styrelseledamot uppger Roland att han tar tag i saker samt är nytänkande. T ex har Roland omstrukturerat dokumenten i pärmarna på styrelsens kontor. Roland arbetar som IT-konsult, säger sig vara i huvudsak självlärd, och ser sig som ganska hemma inom området IT/webb. På frågan om kunskaperna inom skriftlig kommunikation nämner Roland att han har en egen blogg. Av de olika rollerna i styrelsen nämner Roland att han är intresserad av uppdraget som studie- och fritidsorganisatör och han är villig att fortsätta den roll han nu innehar som ordförande i styrelsen. Roland har ännu inte gått ordförandekursen, men säger att han försöker hålla verksamheten flytande så länge. På frågan om vad han vill uppnå och förbättra säger Roland att han inte bott här tillräckligt länge för att kunna ge ett mer detaljerat svar, men en målsättning är att öka engagemanget i föreningen. På frågan om att byta ut HSB-ledamot svarar Roland att han kan tänka sig detta. Vad gäller föreningens stadgar så har han läst igenom dessa, men är inte alls insatt i bostadsrättslagen eller föreningslagen (t ex likabehandlingsprincipen). På frågan om öppna styrelseprotokoll för alla medlemmar, t ex via föreningens hemsida, ser Roland inget hinder för detta.

- Bengt Skånhamre, HSB-ledamot, fast anställd (heltid) på HSB Malmö och ansvarig för HSB-ledamöterna.Sitter i 17 styrelser inkl. ett nystartat eget företag.

- Paul Psykopat (3A) uppdrag som ledamot i styrelsen behandlas enligt särskilt beslut av stämman, under punkt 7 i dagordningen.Suppleanter till styrelsen, enligt tidigare val på årsstämman 2012:
- Lena Wismar, uppger vid förfrågan från valberedningen att hon i nödfall kan tänka sig att gå in i styrelsen i alla fall till nästa årsstämma.
- Martin Svensson. Valberedningen har arbetat under ganska stor tidspress, men om några frågor/oklarheter finns, där vi inte varit tillräckligt tydliga, så är alla naturligtvis välkomna att ställa frågor till oss på stämman.

Presentationerna baseras på de intervjuer valberedningen gjort och kan kompletteras av respektive på stämman.

Denna skrivelse har vi bett styrelsen lägga upp även på föreningens hemsida.


Väl mött på stämman!
Med förhoppning om stor uppslutning och engagerade medlemmar.

Valberedningen (Björn Larsson och Börje Risberg)
Valberedningen efterlyser nomineringar
Valberedning, utskick om nomineringar. Info till medlemmar om val till stämma
Mall för valberedningen i en brf, anslag
Valberedningen söker förtroendevalda, utskick - Valberedningens uppgift
    - Valberedningen söker, utskick
Valberedning, utskick. Styrelse sökes

Valberedning brf anslagstavla mall
    - Valberedning brf, information till medlemmar

Valberedning söker revisor, anslag
Valberedning söker informatör

Valberedningens utskick i brf om fyllnadsval
Fyllnadsval Extrastämma

Valberedning, Öppet Hus
    - PDF: Valberedning Öppet Hus
Valberedningens Öppet hus
    - PDF: Valberedningens anslag om Öppet hus för medlemmarna

Nominering, mall - Nomineringsblankett
Nominering mall - Nomineringsblankett fyllnadsval
Nominering - Nomineringsblankett för styrelseposter, fyllnadsval

Valberedningens förslag till stämman i brf

Presentation av nominerade. Valberedningsinfo

Valberedningsfrågor karaktärsdrag nominerad

Välja ledamöter för styrelsen i en brf - krav på kompetens

Frågor till nominerad i brf om personlighet

Valberedningens uppgifter i en bostadsrättsförening (brf)

Valberedningspolicy HSB Malmö

Valberedningens bibel i bostadsrättsförening


FAKTABANKEN - FORUM FÖR ALLA I BOSTADSRÄTT
Störningar i BRF A 01
Avgifter i BRF A 02
Underhåll bostadsrätt, Ansvarsfördelning, Förändring av lägenhet A 03
El, Värme och Vatten i BRF A 04
Balkong och Uteplats, Utemiljö, Parkering & Garage i BRF A 05
Styrelse, Styrelsemöte, Protokoll, Tystnadsplikt, Dagordning A 06
Bostadsorganisation - Förvaltare A 07
Likhetsprincipen - Likabehandlingsprincipen A 08
Jäv A 09
Särskild granskning, Medrevisor, Revisor & Revisorssuppleant A 10
Hyresnämnden - Bostadsrätt A 11
Regelverk för bostadsrätt A 12
Avhysning, Uppsägning, Förverkande, Avsägelse, Tillträde bostadsrätt A 13
Andrahandsuthyrning i BRF B 01
Andelstal och Mätning bostadsyta B 02
Kapitaltillskott, Insatshöjning, Förändring av insats bostadsrätt B 03
Överlåtelse, Köp av bostadsrätt, Mäklare, Medlemskap B 04
Vattenledningsskada och Vattenskada i bostadsrätt B 05
Ekonomisk plan bostadsrättsförening B 06
Lägenhetsförteckning, Medlemsförteckning B 07
Föreningsstämma, Röstning, Ansvarsfrihet, Motioner i BRF & Arvoden B 08
Valberedning i BRF B 09
Ändring av stadgar i BRF B 10
Självförvaltning i BRF B 11
Sambolag bostadsrätt B 12
PUL BRF B 13
Väsentlig förändring av fastighet B 14
Likvidering av bostadsrättsförening, Fusion, Överlåtelse av hus i BRF B 15
Utvidgning av verksamhet i BRF B 16
Statistik bostadsrätter B 17
   FAKTABANKEN
   Gå direkt till Faktabanken i Forum för alla i bostadsrättForum för alla i bostadsrätt Tipsa en vän
  Pusha


FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Forum för alla i bostadsrättSenaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)


© 2010 - Uppdaterad 2018-01-27 Stockholm • Göteborg • Malmö / Skåne