Vänligen, fyll i, på en skala från 1-10 (där 1 motsvarar "överensstämmer inte alls" och 10 motsvarar "överensstämmer till 100%" med dig).

1. Öppen ___

2. Positivt tänkande ___

3. Sympatisk ___

4. Moralisk ___

5. Lugn ___

6. Kreativ ___

7. Målinriktad ___

8. Osjälvisk ___

9. Respektfull ___

10. Tolerant ___

11. Noggrann ___

12. Ambitiös ___

13. Engagerad ___

14. Ansvarsfull ___

15. Ärlig ___

16. Sanningsenlig ___

17. Hederlig ___

18. Diplomatisk ___

19. Rättvis ___

20. Gillar arbeta i grupp ___

21. Gillar arbeta enskilt ___

22. Demokratiskt tänkande ___


Vilka karaktärsdrag hos dig själv ser du att du skulle vilja förbättra?


_________________________________________________________________________________


_________________________________________________________________________________
Forum för alla i bostadsrätt
Forum för alla i bostadsrätt Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!

Forum för alla i bostadsrättSenaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)


FAKTABANKEN - FORUM FÖR ALLA I BOSTADSRÄTT
Störningar i BRF A 01
Avgifter i BRF A 02
Underhåll bostadsrätt, Ansvarsfördelning, Förändring av lägenhet A 03
El, Värme och Vatten i BRF A 04
Balkong och Uteplats, Utemiljö, Parkering & Garage i BRF A 05
Styrelse, Styrelsemöte, Protokoll, Tystnadsplikt, Dagordning A 06
Bostadsorganisation - Förvaltare A 07
Likhetsprincipen - Likabehandlingsprincipen A 08
Jäv A 09
Särskild granskning, Medrevisor, Revisor & Revisorssuppleant A 10
Hyresnämnden - Bostadsrätt A 11
Regelverk för bostadsrätt A 12
Avhysning, Uppsägning, Förverkande, Avsägelse, Tillträde bostadsrätt A 13
Andrahandsuthyrning i BRF B 01
Andelstal och Mätning bostadsyta B 02
Kapitaltillskott, Insatshöjning, Förändring av insats bostadsrätt B 03
Överlåtelse, Köp av bostadsrätt, Mäklare, Medlemskap B 04
Vattenledningsskada och Vattenskada i bostadsrätt B 05
Ekonomisk plan bostadsrättsförening B 06
Lägenhetsförteckning, Medlemsförteckning B 07
Föreningsstämma, Röstning, Ansvarsfrihet, Motioner i BRF & Arvoden B 08
Valberedning i BRF B 09
Ändring av stadgar i BRF B 10
Självförvaltning i BRF B 11
Sambolag bostadsrätt B 12
PUL BRF B 13
Väsentlig förändring av fastighet B 14
Likvidering av bostadsrättsförening, Fusion, Överlåtelse av hus i BRF B 15
Utvidgning av verksamhet i BRF B 16
Statistik bostadsrätter B 17
   FAKTABANKEN
   Gå direkt till Faktabanken i Forum för alla i bostadsrätt© 2010 - Uppdaterad 2018-01-27 Stockholm • Göteborg • Malmö / Skåne