HSB Malmös stadgar 2008

Stadgar för HSB Malmö (2002)

Stadgarna från 2002 har genomgått en mindre förbättring.
HSB Malmö stadgeändringar 2008

Stadgar för HSB Stockholm (2008)

Stadgar för HSB Stockholm (tidigare, från okänt år)
Ovanstående stadgar är ej på väg att förbättras.

Övriga (vill ej presentera sina stadgar för medlemmarna, och svarar inte ens på begäran om att få ta del av stadgarna):
HSB Arlanda
HSB Filipstad
HSB Gävleborg
HSB NV Götaland
HSB Karlsborg
HSB Karlskoga
HSB Kil
HSB Uppsala (deras jurister säger att stadgar bara får finnas på papper)
HSB centrala Värmland

Se även;

Info om stämma och motioner på HSB-regionföreningarnas webbplatser
Jag har inte lyckats få tillgång till alla regionföreningarnas stadgar. Ett tips är att du begär en kopia av föreningens stadgar i den region där du bor, så kan du kanske påverka HSB att bli mer öppen med vilka stadgar som gäller, så att de läggs ut på respektive regions webbplats.Stadgar för HSB Riksförbund

Se denna webbsida för att läsa vilket regelverk som gäller för HSB Riksförbund (§31 i dessa stadgar är t.ex. ganska intressant).


Regionföreningarnas stadgar

Notera att för de flesta regionföreningarna inom HSB så är det mer eller mindre ingen som känner till dessa. Nästan alla regionföreningarna har tyvärr valt att försöka dölja dessa så mycket som möjligt, i stället för att lägga ut dem på regionföreningens webbplats.Förslag på stadgeändringar för regionförening.

Se denna webbsida för att läsa om hur HSB Malmö ändrar HSB Malmös stadgar.
HSBs kod för föreningsstyrning
HSB:s koder innehållande förslag till kod, stadgeändring och rekommendationer. Bl.a. vill HSB införa allvarliga begränsningar i demokratin!
Man talar i detta dokument om att man ska visa mer öppenhet från HSB till medlemmarna, men man förstör all trovärdighet genom att inte informera om koderna i förväg (hemliga koder endast för ett fåtal utvalda inom HSB). Man informerar inte ens efter att koderna antagits på HSB Riksförbund.
Vad kommer detta att resultera i?
Ge gärna dina synpunkter i forumet !
Startsidan     |     Stadgar     |     Normalstadgar Brf     |     Regionstadgar     |     Stadgeändringar     |     Lagar     |     Forum

Allt om bostadsrätt © 2009