Vicevärd sökes

Med anledning av den uppkomna situation efterlyser valberedningen någon som vill åta sig uppdraget som vicevärd.

Eftersom valberedningen bara har några dagar på sig innan extrastämman har vi inte möjlighet att söka förtroendevald på bästa sätt, men om det är någon som känner sig manad vill vi att du hör av dig till valberedningen snarast.

Arbetsbeskrivning för vicevärden i HSB Brf Tomteverkstaden
 • Tar emot klagomål och ser till att det åtgärdas
 • Planerar utförandet av tjänster inom fastighetsskötsel, utemiljö, lokalvård, mm.
 • Begär in anbud i samråd med styrelsen vid underhållsarbeten
 • Löpande kontakt med leverantörer
 • Uppföljning av arbeten
 • Tillhandahåller fakturaunderlag
 • Informationsansvarig – informerar om vad som är på gång och aktuella händelser
 • Brandskyddsansvarig – ser till att brandsäkerheten är god
  och kontrollerar regelbundet befintlig brandskyddsutrustning
 • Löpande uppdateringar i passagesystemet – hantering av porttelefonnummer och taggar
Vicevärden kommer att läras upp och få stöd av styrelsen att komma in i och utföra arbetsuppgifterna. Dessutom kommer vicevärden att erbjudas för uppdraget lämpliga kurser.

Om ingen vill ställa upp är valberedningens förslag som följer;
 1. Vicevärdsuppdraget fördelas internt inom styrelsen, så som det fungerat under tidigare år, och i alla fall fram till nästkommande årsstämma.
  Alternativt;
 2. Vicevärdsuppdraget fördelas mellan styrelse och vaktmästare.
Hör av dig till:
- Anders Lago valberedare_1@hotmail.com 040-12 34 56
- Pernilla Bonde valberedare_2@bredband2.com 040-65 43 21
Forum för alla i bostadsrätt


Vicevärdens arbetsuppgifter
Vicevärdens arbetsordning

Vad gör vicevärden?

Vicevärd sökes

Styrelseledamot och vicevärd i brf

Vaktmästartjänst, arbetsbeskrivning
Fastighetsskötaren, arbetsbeskrivning

Anställa vaktmästare i brf?

Vaktmästare i brf, vilket är bäst?
Forum för alla i bostadsrätt Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!

Forum för alla i bostadsrättSenaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)
FAKTABANKEN - FORUM FÖR ALLA I BOSTADSRÄTT
Störningar i BRF A 01
Avgifter i BRF A 02
Underhåll bostadsrätt, Ansvarsfördelning, Förändring av lägenhet A 03
El, Värme och Vatten i BRF A 04
Balkong och Uteplats, Utemiljö, Parkering & Garage i BRF A 05
Styrelse, Styrelsemöte, Protokoll, Tystnadsplikt, Dagordning A 06
Bostadsorganisation - Förvaltare A 07
Likhetsprincipen - Likabehandlingsprincipen A 08
Jäv A 09
Särskild granskning, Medrevisor, Revisor & Revisorssuppleant A 10
Hyresnämnden - Bostadsrätt A 11
Regelverk för bostadsrätt A 12
Avhysning, Uppsägning, Förverkande, Avsägelse, Tillträde bostadsrätt A 13
Andrahandsuthyrning i BRF B 01
Andelstal och Mätning bostadsyta B 02
Kapitaltillskott, Insatshöjning, Förändring av insats bostadsrätt B 03
Överlåtelse, Köp av bostadsrätt, Mäklare, Medlemskap B 04
Vattenledningsskada och Vattenskada i bostadsrätt B 05
Ekonomisk plan bostadsrättsförening B 06
Lägenhetsförteckning, Medlemsförteckning B 07
Föreningsstämma, Röstning, Ansvarsfrihet, Motioner i BRF & Arvoden B 08
Valberedning i BRF B 09
Ändring av stadgar i BRF B 10
Självförvaltning i BRF B 11
Sambolag bostadsrätt B 12
PUL BRF B 13
Väsentlig förändring av fastighet B 14
Likvidering av bostadsrättsförening, Fusion, Överlåtelse av hus i BRF B 15
Utvidgning av verksamhet i BRF B 16
Statistik bostadsrätter B 17
   FAKTABANKEN
   Gå direkt till Faktabanken i Forum för alla i bostadsrätt

© 2010 - Uppdaterad 2014-06-29 Stockholm • Göteborg • Malmö / Skåne