Vicevärd arbetsuppgifter, mall
Bostadsrättsförening
Vad gör en vicevärd?

Arbetsbeskrivning för vicevärden i Brf _______.
Detta dokument ska utgöra riktlinjer för vicevärdens arbete inom Brf ______.
Dokumentet är ett levande dokument som omarbetas och justeras efter behov i
samråd med vicevärden.

Vicevärden nås på telefon 0702 123456.

Arbetsuppgifter
• Tar emot klagomål och ser till att det åtgärdas
• Planerar utförandet av tjänster inom fastighetsskötsel, utemiljö, lokalvård, mm.
• Begär in anbud i samråd med styrelsen vid underhållsarbeten
• Löpande kontakt med leverantörer
• Uppföljning av arbeten
• Tillhandahåller fakturaunderlag
• Informationsansvarig – informerar om vad som är på gång och aktuella händelser
• Brandskyddsansvarig – ser till att brandsäkerheten är god och kontrollerar regelbundet befintlig brandskyddsutrustning
• Löpande uppdateringar i passersystemet – hantering av porttelefonnummer och taggar

MINA KOMMENTARER TILL OVANSTÅENDE ARBETSUPPGIFTER


Normalt gör en vicevärd väldigt mycket mer, och inte bara tillfälliga enkla och luddigt formulerade arbetsuppgifter som här.

Några exempel:

Vicevärdens roll i en brf

Vicevärdens arbetsuppgifter i bostadsrättsförening
Är vicevärden arbetstagare eller uppdragstagare? Exempel på arbetsuppgifter
Vicevärdens arbetsordning i brf

Exempel på pärmar, konstituerande sammanträde
Vicevärdens uppgifter i en brf

Besiktning och budgetsammanträde
Vicevärdens arbetsplanering


Lämna gärna synpunkter på vad en vicevärd ska syssla med i en brf;
Vilka är vicevärdens uppgifter i en brf?


Vicevärdens arbetsuppgifter

Vad gör vicevärden?

Vicevärd sökes

Styrelseledamot och vicevärd i brf

Vaktmästartjänst, arbetsbeskrivning
Fastighetsskötare, arbetsbeskrivning

Anställa vaktmästare i brf?

Vaktmästare i brf, vilket är bäst?
Forum för alla i bostadsrätt Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!


FAKTABANKEN - FORUM FÖR ALLA I BOSTADSRÄTT
Störningar i BRF A 01
Avgifter i BRF A 02
Underhåll bostadsrätt, Ansvarsfördelning, Förändring av lägenhet A 03
El, Värme och Vatten i BRF A 04
Balkong och Uteplats, Utemiljö, Parkering & Garage i BRF A 05
Styrelse, Styrelsemöte, Protokoll, Tystnadsplikt, Dagordning A 06
Bostadsorganisation - Förvaltare A 07
Likhetsprincipen - Likabehandlingsprincipen A 08
Jäv A 09
Särskild granskning, Medrevisor, Revisor & Revisorssuppleant A 10
Hyresnämnden - Bostadsrätt A 11
Regelverk för bostadsrätt A 12
Avhysning, Uppsägning, Förverkande, Avsägelse, Tillträde bostadsrätt A 13
Andrahandsuthyrning i BRF B 01
Andelstal och Mätning bostadsyta B 02
Kapitaltillskott, Insatshöjning, Förändring av insats bostadsrätt B 03
Överlåtelse, Köp av bostadsrätt, Mäklare, Medlemskap B 04
Vattenledningsskada och Vattenskada i bostadsrätt B 05
Ekonomisk plan bostadsrättsförening B 06
Lägenhetsförteckning, Medlemsförteckning B 07
Föreningsstämma, Röstning, Ansvarsfrihet, Motioner i BRF & Arvoden B 08
Valberedning i BRF B 09
Ändring av stadgar i BRF B 10
Självförvaltning i BRF B 11
Sambolag bostadsrätt B 12
PUL BRF B 13
Väsentlig förändring av fastighet B 14
Likvidering av bostadsrättsförening, Fusion, Överlåtelse av hus i BRF B 15
Utvidgning av verksamhet i BRF B 16
Statistik bostadsrätter B 17
   FAKTABANKEN
   Gå direkt till Faktabanken i Forum för alla i bostadsrätt© 2014 - Uppdaterad 2018-01-27 Stockholm • Göteborg • Malmö / Skåne