Medeltidens Malmö
Denna karta över Malmö under medeltiden illustrerar den ursprungliga marktopografin i Malmö innan staden grundades på 1200-talet.
Den troligtvis äldsta stadsbebyggelsen är markerad i rött. Namnen i kartan är från 1500-talet.
Ju svartare partier desto lägre och vattensjukare marker.
Underlaget är A.U. Isbergs karta från 1876 som visar gatunätet innan de stora förändringarna i gatustrukturen.

Elbogen
Äldsta bilden på Malmö eller Elbogen som de tyska köpmännen kallade staden.
Slottet Malmöhus i väst, Petrikyrkan i nordost och Möllevången i förgrunden.
Snitt från 1580-talet (1588) av Franz Hogenberg.
Kartor
Kartor Malmö 1600-talet
Kartor Malmö 1700-talet
Kartor Malmö 1800-talet
Kartor Malmö 1900-talet
Text till karta från 1652
Text till karta från 1677
Text till karta från 1678
Text till karta från 1757
Text till karta från 1881
Text till karta från 1882
Text till karta från 1898
Text till karta från 1901
Text till karta från 1904
Text till karta från 1904-1911
Karta Stortorget
Karta Strandmuren