Ca 1650
Karta öfver Malmö Stad. Ca år 1650.
Kopia utfört av I.A, Lander 1923 efter orig i Kgl Bibl Kbh. Fotokopia i sv/v finns i Hist kartarkivet 197 M nr 1573 (efter orig).
Upphovsman Christophorus Heer
Karta

1652
Karta öfver Malmö Stad. År 1652.
Spec kommentarbok finns. Nytryckt 1922 (2 utg) och 1975 (3 utg). - Tryckt i Malmös kartor s 135.
Upphovsman A U Isberg
Karta

1652
Karta över Malmö. År 1652.
Kopia 1907 efter orig i Köpenhamn. Sv/v kopia efter NMs ex (inv nr 4530). Färgkopia (tryckt) finns på MSB, bild nr 009.
Upphovsman Johannes Mejer
Karta - Text på karta

1677
Malmö Castel och Stad. År 1677.
Kopia. Orig påstås att vara på Malmö Museer.
Anledning: Stormen på Malmö 1677 25/6
Upphovsman Åke Rålamb ?
Karta - Text på karta
"Malmö Castels och stads charta..."
Dekorativ, handkolorerad och handritad karta från belägringen 1677. 50x110 cm.
Troligen ritad av de skicklige tecknaren överste Åke Rålamb för eget bruk under kriget.
Väl bibehållen och synes uppenbarligen ha stort topografiskt och krigshistoriskt intresse.

1678
Malmö stads värck. År 1678.
Lång text med signaturförklaring och om stormen på Malmö 1677. Kopia efter orig i KA (fot nr 38-39).
Anledning: Belägringen 1677
Upphovsman Okänd
Karta - Text på karta

1698
Siö- och Stapelstaden Malmö. År 1698.
Beskrivning av Malmö stads ägor. Lång text med beräkningar m m. Renoverad av Petrus Kock 1765. Kartan restaurerat hösten 1999. Foto 225-226 efter rest.
Anledning: Uppmätning
Upphovsman Clas Bödker
Karta
Kartor
Kartor Malmö 1600-talet
Kartor Malmö 1700-talet
Kartor Malmö 1800-talet
Kartor Malmö 1900-talet
Text till karta från 1652
Text till karta från 1677
Text till karta från 1678
Text till karta från 1757
Text till karta från 1881
Text till karta från 1882
Text till karta från 1898
Text till karta från 1901
Text till karta från 1904
Text till karta från 1904-1911
Karta Stortorget
Karta Strandmuren