Ca 1850
Karta från runt år 1850.

1867
Karta öfver Malmö Stad. År 1867. Upphovsman Georg Gustafsson.
Karta

1871
Karta öfver Malm&ouml. År 1871. Upphovsman Georg Gustafsson.
Karta

1873
Karta öfver Malmö stads Tomter, Gator och Qvarter. År 1873. Upprättad av Georg Gustafsson. 
Renoverad och förslag till gatureglering enligt Byggnads Nämndens beslut år 1873 af: J Åberg t f Stads Ingeniör
Karta

1875 - "Karta öfver Malmö stad i forna och nuvarande dagar"
Karta. År 1875. A.U. Isberg.
Karta
I rött markeras forna gator, kvarter, byggnader m.m.
I grönt markeras de forna fästningsverken.

1881
Karta över Malmö. År 1881. Reuterdahls Lith.Akt.Bol.Malmö. - Tryckt i Malmös kartor s 145. 
Upphovsman Okänd
Karta - Text på karta

1882
Karta öfver staden Malmö med dertill lydande egor. År 1882.
Text ang vattenstånd, Hästhagen, ägande förhållanden m m.
Med gamla och nya gårdsnummer. (Namn som 31M.)
Upphovsman Jöns Åberg
Karta - Text på karta

1894
Plan-Karta öfver Malmö. År 1894.
Lith av Fritz Björklund. Skånska lith. Aktiebolag.
Upphovsman Okänd
Karta

1898
Karta öfver staden Malmö. År 1898.
Den mark som är omtvistat inritat 1901 av A Nilsson.
Anledning Tvist om mark.
Upphovsman Hans Hedén
Karta - Text på karta
Kartor
Kartor Malmö 1600-talet
Kartor Malmö 1700-talet
Kartor Malmö 1800-talet
Kartor Malmö 1900-talet
Text till karta från 1652
Text till karta från 1677
Text till karta från 1678
Text till karta från 1757
Text till karta från 1881
Text till karta från 1882
Text till karta från 1898
Text till karta från 1901
Text till karta från 1904
Text till karta från 1904-1911
Karta Stortorget
Karta Strandmuren