1713
År 1713. Afritning öfver Malmö Stad inom walllarna med husens nummer och gatornas namn. 
Renov 1741 C M Espman. Vattenledningarna visas. Orig på Krigsarkivet.
Upphovsman: Johan Hesselgren
Karta - Text på karta

1720
Karta öfver Malmö Stad. År 1720.
Spec kommentarbok finns. Nytryckt 1922 (2 utg) och 1975 (3 utg). - Tryckt i Malmös kartor s 135.
Upphovsman A U Isberg
Karta

1757
Charta öfver Sjö o Stapelstaden Malmö. År 1757. Bra karta med mycket kommentarer. Texten utskrivet och finns i kartlådan. Tryckt i Malmös kartor s 71.
Upphovsman Peter Kock
Karta - Text på karta
Charta öfver Sjö o Stapelstaden Malmö.
Kartor
Kartor Malmö 1600-talet
Kartor Malmö 1700-talet
Kartor Malmö 1800-talet
Kartor Malmö 1900-talet
Text till karta från 1652
Text till karta från 1677
Text till karta från 1678
Text till karta från 1757
Text till karta från 1881
Text till karta från 1882
Text till karta från 1898
Text till karta från 1901
Text till karta från 1904
Text till karta från 1904-1911
Karta Stortorget
Karta Strandmuren