Strandmuren i Malmö
Strandmuren.
Strandmuren, markerat i rött, med bastionerna Elfsborg, Vänersborg och Upsala (med 8 torn markerade).

 
Bastion Upsala
Bastion Uppsala. Väster om denna ligger bastion Vänersborg, och ännu längre västerut (utanför bild) bastion Elfsborg.

 
Strandmuren.
Strandmuren

 

Gamla staden idag
Gamla staden
Gamla staden, flygbild.
Kartor
Kartor Malmö 1600-talet
Kartor Malmö 1700-talet
Kartor Malmö 1800-talet
Kartor Malmö 1900-talet
Text till karta från 1652
Text till karta från 1677
Text till karta från 1678
Text till karta från 1757
Text till karta från 1881
Text till karta från 1882
Text till karta från 1898
Text till karta från 1901
Text till karta från 1904
Text till karta från 1904-1911
Karta Stortorget
Karta Strandmuren