Index för forum bostadsrätter

Internetuppkoppling - Bredband & IP-telefoni - Bredbandsbolaget. Vad är sanningen egentligen?
Bredband & Telefoni - HSB BoLina
Om att ta in anbud / Upphandling
Upphandlingskrav och offerter
Upphandling / Offerter
Upphandla entreprenörer
Upphandling av förvaltning
Upphandla genom HSB
Anlita HSB i allt?
Revisorer
Revision/BoRevision
BoRevisions tilläggstjänster
10 % tar bort BoRevision
Ingen insyn eller öppenhet
Offentlighet - Öppna protokoll - offentliga styrelseprotokoll - Ta del av utdrag från protokoll
Stämmoprotokoll - Stämmer med verkligheten?
Allt sekretessbelagt?
Censur - HSB stänger ner forum vid kritik
Tystnadsplikt - Vårdplikt - Lydnadsplikt - Lojalitetsplikt Informationsplikt
Plan för bättre information & mer engagemang
Måste styrelsen svara på frågor/skrivelser?
Ingen information till medlemmarna
Webbsajter för HSB-föreningar, information på internet
Kontakt mellan styrelse och medlemmar
Demokrati?
Avsaknad av demokrati i föreningar
"HSB-demokrati"
Demokrati - Årsstämma
Ansvarsfrihet och demokrati
Medlemsinflytande
Har medlemmar några rättigheter?
Varför ska inte en styrelse få anlita advokat mot medlem?
Ideel förening/Bostadsrättsklubb/medlemsorganisation "konsumentmaktorganisation" - konsumentmakt/stöd för medlemmar
Tillsynsmyndighet för Bostadsrättsföreningarna
Stadgar
Stadgar - skrivna till HSB:s och styrelsens fördel
Nya stadgar
Ändring av stadgar, Inre fond
Stadgar och avtal
Stadgar - HSB:s Riksförbund
Gällande stadgar i en Brf i Eslöv
Åsundens stadgar Malmö
Ifrågasätta styrelsens arbete
Stämma styrelsen
Granskning och granskningsman
Bostadsrättslagen
Juridik och lagar för brf:ar - Brl
Allt du behöver veta om lag & rätt
hotpot.se/forum
Bostadsrättslagen - står över stadgarna i en förening
LEF - Lagen om ekonomiska föreningar
Hyresnämnden
Stöd till bostadsrättshavare
Vad gör hyresnämnden för mig?
hotpot.se/forum
Hyresnämnden - Hyresgästföreningen
HSB:s juridiska rådgivning
Svenskt rättsystem/bostadsrättslagen, fungerar?
Likhetsprincipen / Likabehandlingsprincipen
Jäv
Jäv & HSB-representanten
Mötesordförande och jäv på stämma
HSB-representant/HSB-ledamot
HSB-representanten, Riksbyggen
Riksbyggen representant på styrelsemöten
Sitta i flera föreningars styrelse
Årsredovisningen
Att läsa årsredovisningar - Hur man tolkar en årsredovisning
Underhållsfond Årsredovisning/Inventarielistor
Avgäld/Afgäld
Kapitalplacering & ränta
HSB Nordvästra Götaland,3-månanders konto
Årsstämma
Extrastämma
Dagordning på årsmöte/stämma
Vad får behandlas på stämma? - Vilka frågor ska behandlas?
Ansvarsfrihet
Votering
"Omedelbart justerat"
När ska motioner delas ut?
Motion och proposition
Avgiftsutvecklingen
Medlemsavgifter
Klander av föreningsstämma
Ogiltigförklaring av stämma
Vem har eg. rätt att rösta/skriftlig fullmakt
Förslag på ny röstningsordning
Fullmakt
Röstlängd respektive medlemsförteckning - Rösträtt på stämma
Valberedning - vad är valberedningen till för?
Valberedning (& ROT-avdrag/Skattereduktion)
Vicevärd - Besiktningsman
Lekmannastyrelse
Konstituering
Vem kan ingå i styrelsen
Hur länge kan ledamöter sitta?
Ordförandes ansvar
Studieorganisatör
Reservationer
Arvode
Datum för styrelsens möte
Anställda i föreningen - nepotism?
Fullmäktige
I styrelse "för egen vinnings skull"?
Ledamöter som handlar i egenintresse
Maktmissbruk av styrelsen
Tillvarata/främja medlemmarnas ekonomiska intressen
Kooperativt tänkande
Arbetsordning för styrelse
Arbetsordning: Vårdnadsplikt & Protokoll
Administration
Förvaltningen
Underhållsplan i budget och planeringsarbetet
Underhållsadministration
Driftkostnadsanalys av Bostadsrättsföreningar
Kontering av fakturor (& Arvode)
HSB-skandalen
HSB:s strategi
Prioriteringen för HSB
Exempel på hur HSB lurar medlemmarna
HSB skall bistå brf-föreningen genom...
Certifiering av bostadsrättsförening
Bospara/Bosparräntan
ROT-avdrag/Skattereduktion (& valberedning)
P-platser och skattemyndigheten
Skattskyldighet för uthyrd parkering.
P-plats
Elpriser - Elleverantör
Fjärrvärme, värmekostnader, värmeproblem, plåtfasader, etc
Vilka är grundproblemen i en bostadsrättsförening?
Ökning av utträden ur HSB
Att gå ur HSB - Annan förvaltning
Bilda bostadsrätt
HSB fungerar bra?
Fördelar/nackdelar med att vara med i HSB
Bara en handfull som är missnöjda med HSB?
Variationer i kvalitet mellan föreningar
Fungerar föreningen bra?
Föreningar som fungerar bra
En medlem som trivs i sin förening
Flytta till hyresrätt
Vad de som köper en bostadsrätt skulle vilja veta före köpet
Radiatorer - föreningens underhållsskyldighet
Vattenledningsskada/fuktskada
Tvättmaskiner
Nyckelsäkerhet
Rökning/balkongrökning
Alkoholförtäring
Parkeringsbommar
Balkonger
Ballofixer i lägenheter
Renovering av badrum
Dörrbyte
Bostadsrättshavarens underhållsskyldighet
Varje medlem har ansvar att inte orsaka egna föreningen skada
Besvärlig medlem?
Besiktningsmman
Garantibesiktningen
Överlåtelseavgift
Överlåtelse
För styrelseledamöter; Entreprenören gör följande...
Deposition, jäv, medlemsavgifter, beviljande av inträde för medlem
Organisationen HSB, en federation
HSB-avdelningens styrelse
Lurendrejerier
Svinn?
"Mutresa" för styrelsen
Märklig styrelse
Uppdrag Granskning
Indexuppräkning av uthyrning av lokaler
Störningsjour - Securitas löser problemen?
När blir något preskriberat?
Betala hyra i förskott?
Riksbyggen
Riksbyggen förvaltning, etc. Vad är bra/dåligt?
Riksbyggen, vem är medlem i vad och varför?
Riksbyggen tar betalt 8% av föreningens underhållskostnader
Mellanhanden Riksbyggen tjänar stora pengar på föreningarna
Riksbyggens kontroll över föreningen
Kan man lita på Riksbyggen?
Utträde ur Riksbyggen
Kritik ej tillåtet - Fel att kritisera eller tillåtet att kritisera?
Rättshaverist
"Vår Bostad"
Kommunala garantiåtaganden åt bostadsrättsföreningar
Bostadsbyggande
Hur många bostadsrätter finns det egentligen?
Medlemsantalet i HSB
HSB i bank-, försäkrings-, omsorgsbranschen
HSB = resebolag?
HSB:s inlåning
Likvärdiga lägenheter
Vem äger föreningen?
Bostadsrätts-körkort
Svarta listan
Konkurrenslagen
Ny lag om lägenhetsregister för folkbokföring
Aktier i SBC
Vem är det som bestämmer om medlemskap i föreningen?


Skriv till media ! NU !!!


 1. Internetuppkoppling - Bredband & IP-telefoni - Bredbandsbolaget.
  Vad är sanningen egentligen?
  12
  301
  320
  428
  487 710

  Bredband & Telefoni - HSB
  445


 2. Upphandlingskrav och offerter
  Om att ta in anbud
  480 796
  Upphandling/Offerter
  71 134
  Upphandla entreprenörer
  390
  Upphandling av förvaltning
  296
  Upphandla genom HSB
  704 709
  Anlita HSB i allt?
  488

 3. Revisorer
  583 591
  Revision/BoRevision
  5 8 14
  139 147 213 285 319 331
  340
  BoRevisions tilläggstjänster
  832
  Om 10 % av föreningens medlemmar önskar att ta bort borevision,så ska dom bort.

 4. Ingen insyn eller öppenhet
  321
  Offentlighet - Öppna protokoll - Ta del av utdrag från protokoll - offentliga styrelseprotokoll
  4
  28
  546
  641
  Stämmoprotokoll - Om dessa ej delas ut & Stämmer med verkligheten?
  Allt sekretessbelagt?
  82
  Censur - HSB stänger ner forum vid kritik
  208

 5. Tystnadsplikt - Vårdplikt - Lydnadsplikt - Lojalitetsplikt
  850

 6. Informationsplikt
  Plan för bättre information & mer engagemang
  97
  Måste styrelsen svara på frågor? - Styrelsen ska svara på skrivelser
  48 145
  Ingen information till medlemmarna
  201
  Webbsajter för HSB-föreningar, information på internet
  565
  Kontakt mellan styrelse och medlemmar
  152

 7. Demokrati?
  50
  Avsaknad av demokrati i föreningar
  819
  "HSB-demokrati"
  512
  Demokrati - Årsstämma
  56
  Ansvarsfrihet och demokrati
  815
  Ansvarsfrihet
  Medlemsinflytande
  513

 8. Har medlemmar några rättigheter?
  237
  Varför skall inte en styrelse få anlita en advokat mot medlem?
  403 412 414

 9. Ideel förening/Bostadsrättsklubb/medlemsorganisation "konsumentmaktorganisation" - konsumentmakt/stöd för medlemmar

 10. Tillsynsmyndighet för Bostadsrättsföreningarna
  37 52

 11. Stadgar
  3 36 51
  74
  Stadgar - skrivna till HSB:s och styrelsens fördel
  793
  Nya stadgar
  194
  Ändring av stadgar, Inre fond

  Stadgar och avtal
  376
  Stadgar - HSB:s Riksförbund
  72
  Gällande stadgar i en Brf i Eslöv
  558
  Åsundens stadgar Malmö
  195

 12. Ifrågasätta styrelsens arbete
  797
  Stämma styrelsen
  73 352

 13. Granskning och granskningsman
  218
  243 280
  290

 14. Bostadsrättslagen står över stadgarna för en brf-förening.
  373 375
  Lagen om ekonomiska föreningar
  843

 15. Hyresnämnden
  248
  HSB:s juridiska rådgivning
  844
  Svenskt rättsystem/bostadsrättslagen, fungerar?
  449
  Likhetsprincipen
  843

 16. Jäv
  176 217
  Jäv & HSB-representanten
  630
  Mötesordförande och jäv på stämma
  810 816

 17. HSB-representant/HSB-ledamot
  81 422 543 685 689
  HSB-representanten, Riksbyggen
  577 646
  Riksbyggen representant på styrelsemöten
  691 696
  Sitta i flera föreningars styrelse

 18. Årsredovisningen
  88 91
  Att läsa årsredovisningar - Hur man tolkar en årsredovisning
  Underhållsfond
  241
  Årsredovisning/Inventarielistor
  489
  Avgäld/Afgäld
  13
  Kapitalplacering & ränta
  825
  HSB Nordvästra Götaland, 3-månanders konto
  676

 19. Årsstämma
  16
  87
  Extrastämma
  Dagordning på årsmöte/stämma
  89
  Vad får behandlas på stämma? - Vilka frågor ska behandlas på stämma?
  49 219
  Votering
  178
  "Omedelbart justerat"
  När ska motioner delas ut?
  Motion och proposition

 20. Avgiftsutvecklingen
  Medlemsavgifter
  354 441

 21. Klander av föreningsstämma
  624
  Ogiltigförklaring av stämma

 22. Vem har eg. rätt att rösta/skriftlig fullmakt
  783 804
  Förslag på ny röstningsordning
  820
  Fullmakt
  98 512
  535
  Röstlängd respektive medlemsförteckning - Rösträtt på stämma
  177

 23. Valberedning - vad är valberedningen till för?
  85

 24. Vicevärd (& besiktningsman)
  366 368

 25. Lekmannastyrelse
  11
  Konstituering
  651
  Vem kan ingå i styrelsen
  86
  Hur länge kan ledamöter sitta?
  Ordförandes ansvar
  291
  Studieorganisatör
  214
  Reservationer
  Arvode
  674
  Arvode (& kontering av fakturor)
  135 138
  Datum för styrelsens möte
  288
  Anställda i föreningen - nepotism?
  Fullmäktige i HSB
  660

 26. Ledamöter som handlar i egenintresse
  322
  Maktmissbruk av styrelsen
  158
  Tillvarata/främja medlemmarnas ekonomiska intressen
  161 693 792
  Kooperativt tänkande
  168

 27. Arbetsordning för styrelse
  196
  Arbetsordning: Vårdnadsplikt & Protokoll
  171

 28. Administration
  136
  Förvaltning
  133 65 440
  Underhållsplan i budget och planeringsarbetet
  47
  Underhållsadministration
  700
  Driftkostnadsanalys av Bostadsrättsföreningar

 29. HSB-skandalen
  330 341 345 350 460

 30. HSB:s strategi
  544
  Prioriteringen för HSB
  627
  Exempel på hur HSB lurar medlemmarna
  701
  HSB skall bistå brf-föreningen genom...
  692

 31. Certifiering av bostadsrättsförening
  15 46 149 151
  581

 32. Bospara/Bosparräntan
  105 690 751 822

 33. ROT-avdrag/Skattereduktion & valberedning
  590 592 594 596
  612

 34. P-platser och skattemyndigheten - P-plats - Skattskyldighet för uthyrd parkering.
  392
  377 379 382
  409 411
  635
  675

 35. For Future Use

 36. Elpriser - Elleverantör
  96
  491 493 504

 37. Fjärrvärme, värmekostnader, värmeproblem, plåtfasader, etc
  758

 38. Vilka är grundproblemen i en bostadsrättsförening?

 39. Ökning av utträden ur HSB
  644
  655
  Utträde som medlem - HSB, vem är medlem i vad och varför?
  665

 40. Att gå ur HSB - Annan förvaltning - Föreningar som lämnat HSB

  Bilda bostadsrätt

 41. HSB fungerar bra?
  131
  Fördelar/nackdelar med att vara med i HSB - Vad är HSB bra för?
  57 645
  Bara en handfull som är missnöjda med HSB?
  794


 42. Variationer i kvalitet mellan föreningar
  140
  Fungerar föreningen bra?
  272
  Föreningar som fungerar bra
  545
  En medlem som trivs i sin förening
  541

 43. Flytta till hyresrätt

 44. Vad de som köper en bostadsrätt skulle vilja veta före köpet
  466

 45. Radiatorer - föreningens underhållsskyldighet
  Vattenledningsskada/fuktskada
  578 580
  Tvättmaskiner
  569
  Nyckelsäkerhet
  Rökning/balkongrökning
  Alkoholförtäring
  657 659 661
  Parkeringsbommar
  183
  Balkonger
  243

 46. Ballofixer i lägenheter
  821
  Renovering av badrum
  579
  Dörrbyte
  845

 47. Bostadsrättshavarens underhållsskyldighet

 48. Besvärlig medlem?

 49. Garantibesiktningen

 50. Överlåtelseavgift

  Överlåtelse
  352

 51. För styrelseledamöter; Entreprenören gör följande...
  169

 52. Deposition, jäv, medlemsavgifter beviljande av inträde för medlem
  75

 53. Organisationen HSB, en federation
  657

 54. HSB-avdelningens styrelse
  656

 55. Lurendrejerier
  438

 56. Svinn?
  55

 57. "Mutresa" för styrelsen
  27

 58. Märklig styrelse
  568

 59. Uppdrag Granskning
  502

 60. Indexuppräkning av uthyrning av lokaler
  506

 61. Störningsjour - Securitas löser problemen?
  531 534

 62. När blir något preskriberat?
  451

 63. Betala hyra i förskott?

 64. Riksbyggen
  684
  Riksbyggen förvaltning, etc. Vad är bra/dåligt?
  713
  Riksbyggen tar betalt 8% av föreningens underhållskostnader
  297
  Mellanhanden Riksbyggen tjänar stora pengar på föreningarna
  503
  Riksbyggens kontroll över föreningen
  170
  Kan man lita på Riksbyggen?
  546
  Utträde ur Riksbyggen
  782

 65. Kritik ej tillåtet - Fel att kritisera eller tillåtet att kritisera?
  45 62 124 230 250 251
  273
  611
  Rättshaverist
  420

 66. "Vår Bostad"
  617

 67. Kommunala garantiåtaganden åt bostadsrättsföreningar
  30

 68. Bostadsbyggande
  547

 69. Hur många bostadsrätter finns det egentligen?
  148
  Medlemsantalet i HSB
  652 654

 70. HSB i bank-, försäkrings-, omsorgsbranschen

  HSB = resebolag?
  789

 71. HSB:s inlåning
  100

 72. Likvärdiga lägenheter
  755

 73. Vem äger föreningen?
  137

 74. Bostadsrätts-körkort
  129

 75. Svarta listan
  572

 76. Konkurrenslagen
  397

 77. Ny lag om lägenhetsregister för folkbokföring
  391

 78. Aktier i SBC
  389

 79. Vem är det som bestämmer om medlemskap i föreningen?
  383
Tacksam för tips på förbättringar av detta index. Är det någon länk som inte fungerar? Är det något som placerats under fel rubrik? Förslag på rubriker som gör det lättare att hitta vad man söker? Några inlägg som bör struktureras om? Etc.

Not. Detta index är bara uppdaterat fram till och med inlägg # 845, och alla inlägg är ej medtagna här (om du söker efter något speciellt bland inläggen så använd gärna sökfunktionen i forumet).

Tipsa en vän


FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
(senaste inlägg)


Sök på denna sajt om bostadsrätter.
Relevans Datum