Motion #45 - Ingen info om semesteruppehåll
Styrelsen bryter mot lagen

År 2007 (och 2006) skrev jag en motion enligt följande;

Motion 17-14 - Semesteruppehåll

Medan andra styrelser har en månads semester eller mindre (eller ingen alls) så tar styrelsen i vår förening av gammal tradition minst två månaders semester.

Detta är alldeles för lång tid.

Mitt förslag här är att styrelsens semesteruppehåll maximalt ska uppgå till 1 månad.

Detta innebär bl.a. att styrelsens ("vicevärdens") öppettider, som bara är en gång i månaden (vilket jag tror är bland av Sveriges sämsta tillgänglighet för styrelser i bostadsrättsföreningar), utökas.

På denna motion kommer styrelsen kanske svara att den finns tillgänglig under semestern. Denna tillgänglighet har dock inte definierats och av erfarenhet kan vi se att tillgängligheten i praktiken är väldigt, väldigt liten eller obefintlig. Ett dylikt svar av styrelsen kan därför inte accepteras av medlemmarna.

Styrelsens svar år 2006 på denna motion (17-14)

Till skillnad från vad motionären försöker göra gällande har styrelsen varit anträffbar under hela sommaren oaktat att tex kontoret varit stängt under två månader.

Styrelsen anser därmed motionen besvarad.
Styrelsen protokollförde beslutet så som styrelsen formulerat svaret till motionen inför årsstämman, med tillägget "Stämman: Bifaller".

Mina kommentarer till styrelsens svar (17-14) med förslag

Trots att jag skrev hur jag trodde styrelsen skulle besvara denna motion så skrev styrelsen precis så som jag förutspått.

Kontoret stängt under två månader?
Kontoret har varit stängt under tre-fyra månader. Inte 2 månader som styrelsen hävdar. Styrelsen "glömde bort" en öppettid under föregående år, och brydde sig inte om att kompensera medlemmarna genom att utse ett nytt datum för öppettid.

"Till skillnad från vad motionären försöker göra gällande"... Vad menar styrelsen? Jag försöker inte göra gällande något. Jag bara presenterar verkligheten som den är. Om styrelsen anser att jag skrivit något som varit fel så är styrelsen välkommen att berätta vad detta skulle vara.

Styrelsen är ej sanningsenlig
Av egen erfarenhet vet jag att det inte är sant som styrelsen hävdar att den skulle vara tillgänglig under sommaren. Det tog mig ett antal veckor att få tag på styrelsen när jag försökte detta.

Styrelsen lämnar heller inte ut någon information om hur man ska nå styrelsen under sommaren.

Styrelsen svarade ej på motionen
Styrelsen svarar inte på vad motionen handlade om. Dvs en utökning av öppettiderna.

Jag föreslår att styrelsen ska informera före sommaren om vem i styrelsen som är tillgänglig under sommaren.

Styrelsens svar år 2007 på motion 17-14

Styrelsen kommer att ta under övervägande hur öppettiderna på kontoret och styrelsens tillgänglighet skall se ut under sommaren och informera medlemmarna före sommaren 2007.

Mina kommentarer till styrelsens svar 2007 (17-14)

Och sedan hände inget mer sedan början av 2007!
Precis som för alla andra stämmobeslut så bröt styrelsen mot även detta.


Jag yrkar att;
  1. Styrelsen ska börja följa stämmobeslutet från 2007 och informera före sommaren om vem i styrelsen som är tillgänglig under sommaren, under vilken tid och hur.
Admin, lgh 47 - 2010-07-20 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Sammanställning av motioner: http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010.htm
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral/etik - ansvar - respekt
Är Du inte en del av lösningen så är Du en del av problemet!


Övriga motioner


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.