Motion #26-7

Slöseri av styrelsen med dina pengar

Hur många kopiatorer behöver styrelsen?
På årsstämman 2007 framgick efter min förfrågan att styrelsen köpt in en kopiator. Till saken hör att styrelsen redan har en kopiator i form av en skrivare/kopiator. Uppenbarligen har styrelsen inte lärt sig att hantera denna kopiator, vilket är beklämmande.

Teknisk kompetens saknas i styrelsen
Om teknisk kompetens saknas i styrelsen så måste styrelsen naturligtvis be om hjälp av medlemmarna.

Stora mängder kopieringar... till vem då?
Styrelsen svarade att man inte kunde använda sig av skrivaren/kopiatorn pga de stora mängder som styrelsen kopierade. Men som alla kunnat notera som bott i denna förening några år så får vi medlemmar i princip ingen skriftlig information överhuvudtaget. I bästa fall hängs något litet papper upp i källaren.

Varför ska vi betala för styrelsens personliga kopieringsbehov?
Då är frågan vilka "stora mängder" med kopieringar som styrelsen gör... och om medlemmarna ska betala för styrelsens kopierande för personligt bruk (som det ju då uppenbart måste röra sig om)?

En kopiator kostar mer i drift än i inköp !!!
Alla måste också förstå att driftskostanden för en extra kopiator kan bli orimligt stor.

Jag yrkar att;
  1. Styrelsen ska förklara sitt agerande avseende den extra kopiatorn

  2. Stämman tar beslut att inga pengar får läggas på en separat kopiator (reparationer, underhåll, etc), utan styrelsen får vackert lära sig hur den första kopiatorn fungerar.
Admin, lgh 47 - 2010-07-14 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Sammanställning av motioner: http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010.htm
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral/etik - ansvar - respekt
Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka.

Styrelsens svar, skrivet av HSB, på motsvarande motion 2009 (kom ej medlemmarna till del):
Styrelsen kopierar inte papper för personligt bruk, vilket motionären påstår utan bevis.
Min kommentar (?): Är inte vad styrelsen säger att räkna som bevis?

Revisorer får gärna granska styrelsens användning av kopiator.
Min kommentar (1): Ja, det är lätt att säga när man vet att revisorerna inte granskar något överhuvudtaget, och aldrig heller kommer att granska styrelsens använding av kopiatorer för personligt bruk.

Någon anledning för styrelsen att förklara sitt agerande angående kopiator, eller att inte några pengar läggs på separat kopiator, finns inte.
Min kommentar (1): Var någonstans står det något om att pengar inte läggs på separat kopiator? Motionen handlar ju om raka motsatsen!

Styrelsen och HSB får INTE ta ifrån stämman dess roll som föreningens högsta beslutande organ!


Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman avslår motionerna.

Styrelsens svar (med skrivfel, som vanligt) på denna motion 2008 var;
"Eftersom inget belägg för detta föreligger så avslås denna skrivelse då den inte är relevant med verkligheten".
Fråga till styrelsen:
Vad finns det inte belägg för?
Det jag skrivit är rena fakta, och problemet är att revisorerna inte granskar verksamheten!

Är skrivelsen "inte relevant med verkligheten"???
Men då kan kanske styrelsen förklara verkligheten, eller?

Styrelsens ytterst undvikande svar säger en hel del, eller hur?

Man kan inte låta bli att undra vilken verklighet styrelsen befinner sig i, och det är svårt att förstå hur Du som medlem kan acceptera ett sådant svar från styrelsen.

Övriga motioner


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.