Motion #26-5

Revisor och styrelseledamot justerar sig själva

Styrelsen förberett val av justerare
Normalt sett är det inte så lätt att hitta någon som vill ställa upp som justerare.
På extrastämman 2007 så hade helt uppenbart styrelsen förberett sig genom att en medlem anlitats för att snabbt ropa upp två namn som justerare; Jonas Gustavsson och Carola Håkansson.

Revisor som justerare - Förstår inte lekmannarevisorn själv att detta inte är rätt ???
Jag vet inte om det är att stämman inte visste att Jonas Gustavsson är en av föreningens två interna revisorer eller om stämman inte förstår det högst olämpliga i att en revisor väljs som justerare, men självfallet så ska en revisor inte väljas som justerare. En så här grundläggande sak borde Jonas Gustavsson begripa på egen hand, kan man tycka. Konsekvensen blir då att han reviderar sig själv, och ingen vettig person kan anse att detta är särskilt lämpligt. Det finns inte något direkt uttalat förbud mot detta i lagen (en av otroligt många brister i lagen) men om det skulle prövas rättsligt är jag ändå säker på att det inte skulle anses giltigt (allt står nämligen inte uttryckligen i lagen).

Styrelsen justerar sig själv - förstår inte en styrelseledamot att hon inte kan göra detta?
Den andra justeraren, Carola Håkansson, kan vi känna igen som en styrelseledamot som styrelsen dessutom givit uppdraget att agera studieorganisatör.

Extrastämman 2007 var ytterst märklig på många sätt. Inte minst märkligt var att revisor Jonas Gustavsson inte bara svarade på de frågor som det fanns en expert på stämman för att besvara, utan han svarade även på frågorna som ställdes till styrelsen !!!
Högst olämpligt att ha en lekmannarevisor som är så bevisligen intimt förknippad med styrelsen, och nu väljs han dessutom, enligt styrelsens önskan, som justerare, enkom för att undvika att riskera att någon väljs som skulle kunna anmärka på fel i protokollet.

Föreningen har absolut inget att vinna på att justerare väljs som står på styrelsens sida. Tvärtom!

Vem som helst måste väl begripa att systemet missbrukas när styrelsen inte bara skriver protokollet utan även styr vem som ska justera protokollet så att inga av de fel som begås justeras/noteras i protokollet! Precis så blev resultatet!

Det kan också vara intressant att notera att av alla stämmoprotokoll jag sett i föreningen så har aldrig tidigare någon annan än jag haft en enda sak att anmärka på i protokollet under tidigare år, oavsett hur många fel som förekommit. Det är naturligtvis farligt för föreningen!

Jag yrkar att;
  1. Som justerare ska alltid väljas en oberoende person (behöver ej ens vara medlem i föreningen) som inte är helt okritisk till styrelsen och allt som styrelsen gör.

  2. Som justerare kan aldrig väljas jäviga personer, som;
    - styrelseledamot,
    - lekmannarevisor

lgh 47 - 2010-07-14 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Sammanställning av motioner: http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010.htm
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral/etik - ansvar - respekt
Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka.

Styrelsens svar, skrivet av HSB, på motsvarande motion 2009 (kom ej medlemmarna till del):
Medlemmarna på föreningsstämman beslutar själva vilka justerare som ska väljas. De har då möjlighet att föreslå lämpliga kandidater.
Min kommentar:
Mitt yrkande är;
Som justerare ska alltid väljas en oberoende person (behöver ej ens vara medlem i föreningen) som inte är helt okritisk till styrelsen och allt som styrelsen gör.

Mitt yrkande är;
Som justerare kan aldrig väljas jäviga personer, som;
- styrelseledamot OCH STYRELSESUPPLEANT,
- lekmannarevisor


Styrelsens svar på denna motion 2008 var;
"Då handhavandet inte strider mot gällande stadgar så avslås skrivelsen".
Styrelsen tycks tro att föreningens stadgar är det enda regelverk som finns!
Styrelsens okunnighet är frapperande, och det är naturligtvis inte till din fördel som medlem att styrelsen är så här skrämmande okunnig!


Även om styrelsen tycker det är bra att det väljs en styrelseledamot och lekmannarevisor som justerare bara för att de inte kommer att anmärka på något fel, så innebär inte detta att det är förenligt med lagen!
Övriga motioner


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.