Motion #26-3

Varför går du på stämmor? / Varför går du inte på stämmor?

Vill du inte vara med och besluta om Dina pengar?
Ett stadigt minskande antal medlemmar i denna förening går på föreningens stämmor. Detta är mycket tråkigt med tanke på att det är just dina pengar som beslut tas om på stämmorna.

Aggresiv stämning på stämman skrämmer bort medlemmar
Många blir säkert skrämda över den behandling som jag utsätts för och vill inte råka ut för samma sak. De som går på stämmor och beter sig som medlemmarna gjorde på t.ex. extrastämman 2007 borde skämmas. Rejält !!! Jag tål rätt mycket själv, men de fula angrepp som en specifik medlem riktade mot mig på extrastämman 2007 borde vara mer än tillräckligt för att åtalas för ärekränkning. Ingen medlem som bara utnyttjar sina få demokratiska rättigheter ska behöva utsättas för något sådant. Nästa stämma kanske inte heller jag kommer att acceptera detta.

Det krävs inte någon Einstein att räkna ut att styrelsen ger ut minsta möjliga information så att du som medlem i största möjliga utsträckning ska hållas lyckligt ovetande om hur dina pengar används. Genom att medlemmarna får i princip ingen information så kan styrelsen enkelt vända medlemmarna mot den eller de få medlemmar som vågar ställa frågor, och som vågar ifrågasätta, och som vågar ställa krav. En välkänd och väl använd metod i snart 100 år. Fungerar tyvärr än idag.

HSB stödjer odemokratiskt beteende
Det är också ytterst beklämmande att styrelsens odemokratiska agerande till fullo understödjs av HSB. Inte precis något man förväntar sig av en kooperativ organisation.
När en medlem utnyttjar sina demokratiska rättigheter så är HSB Malmö snabba och villiga med att hjälpa till att stävja detta beteende. Så ska det inte få gå till, enligt HSB. Medlemmarna ska veta sin plats, och får inte ha några åsikter om något.

Hur kan medlemmar avslå motioner som de inte ens läst (eller hört)?
Det är uppenbart att nästan ingen som kommer till stämmorna varken har läst årsredovisningen eller motionerna, än mindre skrivit någon motion själv.

Du måste ställa frågor på årsredovisningen för att förbättringar ska uppnås!
Att det bara är två personer som har synpunkter och frågor på årsredovisningen i en förening med 240 (eg. fler) medlemmar är ytterst pinsamt för föreningen.
Du som går på stämmor utan att ha synpunkter på något annat än på de som har synpunkter (90 %), vad gör du på stämmorna? Du kan ju lika gärna stanna hemma!

Varför tror du en lekmannastyrelse kan sköta Dina pengar bättre än Du själv?
Du som inte går på stämmor, varför gör du inte det? Du lämnar över dina surt förvärvade pengar i händerna på främmande personer som bevisligen kan slösa bort dina pengar precis hur som helst!


"Skjut inte på pianisten" !!!
Ett välkänt uttryck; "Skjut inte på pianisten!". I egenskap av medlem har jag ingen makt och inget att säga till om. Jag gör inget annat än presenterar sanningen. Jag förstår att styrelsen tycker detta är pinsamt för deras del, men om sanningen är obehaglig så är det styrelsen som ska kritiseras. Det borde inte vara särskilt svårt att förstå, kan man tycka.

Kom till stämman!
Jag kan bara hoppas att nästa föreningsstämma blir den mest välbesökta någonsin. Den kommer att vara särskilt viktig för din framtid, så nu är det upp till dig att visa att det inte bara är samma lilla oengagerade grupp som varje gång kommer till stämman!

Jag yrkar att:
  • En kurs anordnas för medlemmarna för att medlemmarna ska få lära sig dels vilka demokratiska rättigheter man har som medlem, och dels hur man ska bete sig på stämmor.
lgh 47 - 2010-07-14 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Sammanställning av motioner: http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010.htm
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral/etik - ansvar - respekt
Är Du inte en del av lösningen så är Du en del av problemet!

Styrelsens svar, skrivet av HSB:
Medlemmar i föreningen har möjlighet att deltaga i seminarier och utbildningar i bostadsrätt i HSB Malmös regi.
Någon anledning för styrelsen att arrangera utbildningar finns därmed inte.
Min kommentar:
Mitt yrkande i är;
En kurs anordnas för medlemmarna för att medlemmarna ska få lära sig dels vilka demokratiska rättigheter man har som medlem, och dels hur man ska bete sig på stämmor.

Anledningen till detta beskrivs i motionen, men styrelsen vill inte bemöta yrkande i sak.

Varför tycker styrelsen nu inte att medlemmarna behöver engageras och motiveras?

Styrelsen och HSB får INTE ta ifrån stämman dess roll som föreningens högsta beslutande organ!


Min kommentar:
Mitt yrkande är;
Styrelsen ska arrangera utbildningar för medlemmarna, gärna i flera etapper, totalt helst minst 10 timmar, om hur bostadsrättsföreningar ska fungera.Styrelsens svar (utan stöd av HSB) på denna motion 2008 var;
"Därför att medlemmarna upplever, på grund av vissa utanför styrelsens agerande under dessa möten, att stämman har blivit alltför odemokratisk".
Vad menas med detta svar från styrelsen ???

"Utanför styrelsens agerande"?
Det är ju i huvudsak styrelsens svar (i stil med ovanstående) som skapar problemen!
Det är också styrelsen som, så här långt, valt ut mötesordförande.
Alltså väl innanför styrelsens agerande!


I stället för att utreda motionen och ge stämman ett meningsfullt svar så väljer styrelsen bara att utnyttja sin position för att angripa mig som enskild medlem.

Att styrelsen ens dristar sig till att i svaret på denna motion hävda att motioner är odemokratiskt är bara så dumt att det inte kan beskrivas med ord.

Notera att styrelsen inte ens förstått att styrelsens uppgift är att lämna en rekommendation till stämman att bifalla eller avslå motionen!
Allt styrelsen svarade var ovanstående, utan någon rekommendation till stämman.

Övriga motioner


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.