Motion #26-2

Styrelsen skapar minskat engagemang i föreningen

Antalet stämmodeltagare är beklämmande!
Kvar av dem som går på stämmor är i princip bara de som inte har några frågor och som inte har några synpunkter utom när det gäller synpunkter på dem som har synpunkter. Det är en beklämmande samling oengagerade medlemmar som tar sig till stämmorna.
I kombination med att styrelsen inte informerar så får detta förödande konsekvenser för föreningen.

Engagemang förtrycks
Det låga antalet stämmodeltagare är en naturlig konsekvens av att dem som på det minsta sätt engagerar sig blir kraftigt nertryckta av styrelsen och att de ser att det är meningslöst att gå på stämmorna med en styrelse som inte bryr sig det minsta om vad någon utanför styrelsen har för åsikter om föreningen och driften av densamma.

Styrelsens agerande har - som vi alla kunnat konstatera - tyvärr fullt ut understötts av HSB Malmö, vilket naturligtvis inte gjort situationen bättre.

Jag yrkar att:
  • Styrelsen ska inom tre månader skriftligen presentera ett förslag till alla medlemmar på hur styrelsen tänker locka fler medlemmar till föreningens stämmor, så att besluten som tas blir mer demokratiska samt bättre.
Admin, lgh 47 - 2010-07-14 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Sammanställning av motioner: http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010.htm
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral/etik - ansvar - respekt
Är Du inte en del av lösningen så är Du en del av problemet!

Styrelsens svar, skrivet av HSB, på motsvarande motion 2009 (kom ej medlemmarna till del):
Styrelsen kommer på ett styrelsemöte att ta upp frågan om att locka fler medlemmar till föreningsstämmor.
Min kommentar: Trots att jag även skriver följande;
Styrelsens svar på denna motion 2008 var;
"Styrelsen önskar inget hellre än att engagemanget bland medlemmarna skall öka så vi tar gärna emot förslag".
så vill styrelsen inte bemöta själva sakfrågan.

Vad är förslaget från styrelsen, som nu haft tre år på sig att behandla denna fråga?


Förslag mottages gärna från medlemmar i föreningen. Kom ner på öppet hus och framför dessa
Min kommentar: Om det inte hjälper att framföra dessa förslag varken i motioner eller på stämman, varför skulle det göra någon skillnad om dessa förslag framfördes muntligen på styrelsens "öppet hus"?

Någon anledning för föreningsstämman att besluta i saken finns därmed inte.
Min kommentar: Styrelsen och HSB får INTE ta ifrån stämman dess roll som föreningens högsta beslutande organ!

Styrelsens svar på denna motion 2008 var;
"Styrelsen önskar inget hellre än att engagemanget bland medlemmarna skall öka så vi tar gärna emot förslag.
Kom ner på öppet hus och framför dessa
".
Notera att styrelsen inte ens förstått att styrelsens uppgift är att lämna en rekommendendation till stämman att bifalla eller avslå motionen!
Övriga motioner


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.