Motion #26-1
Seriös behandling av motioner
för att undvika att motioner återkommer
Styrelsen bryter mot lagen!

Motioner är allltid viktiga, men ibland är motionernas innehåll inte lika viktigt som hur styrelsen besvarar motionerna. Styrelsens svar på motionerna är den bästa indikatorn på kvaliteten på det arbete som styrelsen presterar. Dåliga svar på motionerna talar om för alla att styrelsens arbete i övrigt då också som regel håller samma låga kvalitet! Till årsstämman 2008 kunde alla medlemmar se hur styrelsen besvarar motioner när styrelsen inte använder Dina pengar för att betala HSB att göra styrelsens arbete att besvara motioner.

Notera också att föreningens HSB-ledamot, Bengt Skånhamre, inte ens redogjort för övriga delar av styrelsen om hur motioner ska besvaras!

Nedan följer några exempel från årsstämman 2008 på hur illa styrelsen besvarar motioner, och nedanstående yrkande återkommer även till denna stämma.


Sveriges mest odemokratiska förening?
Du är en del av problemet!

På extrastämman 2007 så började en f.d. ledamot i föreningens styrelse att helt omotiverat rikta rena personangrepp mot mig.

Han inledde med att säga att han höll med mig "trots att det är motbjudande".
Personligen anser jag att det är högst motbjudande med dylika angrepp på en stämma med vuxna människor.

Den mötesordförande styrelsen anlitat är alltid på styrelsens sida
Angreppen mot mig fortsatte, även då helt omotiverat, vid senare tillfällen. Detta utan att mötesordföranden utförde sin skyldighet som mötesordförande och styrde upp stämman genom att klargöra att det inte är tillåtet att bete sig så här illa.

Konsekvensen av detta blir att andra medlemmar upplever stämman som obehaglig, och själva inte vågar ställa frågor eller yttra sig med risk för att bli utsatta på samma hemska sätt. Rent konkret innebär det att demokratin sätts helt ur spel.

Nya medlemmar skräms bort
Nya medlemmar tror inte sina öron när de kommer till en stämma i den här föreningen där medlemmar obehindrat får bete sig så illa som de gör. De upplever stämmorna som en lekstuga med små barn, och det är knappast något som främjar utvecklingen i föreningen.

Mina motioner ligger i allas intresse
Jag kan kanske tyckas hård i min kritik mot styrelsen i mina motioner, men skillnaden är att det ligger i allas intresse att sanningen kommer fram, det är väsentliga frågor för föreningen, allt jag tar upp är sakligt grundat, styrelsen innehar positioner där de måste räkna med att riskera att utsättas för kritik (speciellt med tanke på att styrelsen försöker stoppa medlemmarna från all insyn) och de som jag riktar kritik mot har möjlighet ett svara (denna möjlighet ges inte för medlemmarna på en stämma), etc.!

Medlemmar ska inte trakasseras
Att däremot maktlösa medlemmar trakasseras på en stämma bara för att de ställer frågor eller för att de värnar om sina pengar hör inte hemma i en demokratisk stat.

Är denna brf Sveriges mest odemokratiska förening?
Jag vet inte om vår förening är Sveriges mest odemokratiska, men det är garanterat en av de värsta. Ändå vill jag inte rikta kritiken för detta mot styrelsen. Vissa människor tar sig bara den frihet som andra ger dem, och så är det i detta fall. Styrelsen ser att de kan göra hur de vill, och då utnyttjar de detta, vilket tyvärr skadar hela föreningen.

Vem skapar problemen?
 • Du som inte kommer på stämmorna är en del av detta problem.
 • Du som kommer på stämmorna utan att ställa frågor till styrelsen är en del av detta problem.
 • Du som kommer till stämmorna utan synpunkter är en del av detta problem.
 • Du som hätskt angriper andra medlemmar på stämmor är en del av detta problem.
 • Du som tillåter smutskastning på stämmor är en del av detta problem.
 • Du som faller för grupptrycket och röstar ner annars för föreningen bra motioner är en del av detta problem.
 • Du som inte engagerar dig i föreningen är en del av detta problem.
 • Du som är helt okritisk till allt styrelsen gör är en del av detta problem.
 • Du som inte respekterar andra människor & de medlemmar som engagerar sig, samt demokrati är en del av detta problem!

Jag yrkar att;
 1. Alla medlemmar informeras skriftligt om hur man ska bete sig på en stämma och de ska informeras om att de till och med kan ställas till svars rättsligt för sitt beteende.

 2. En mötesordförande som, i stil med Mats Engstrand, utan att reagera det minsta tillåter att medlemmar smutskastar andra medlemmar på en stämma ska avsättas och aldrig få komma tillbaka som mötesordförande.

 3. En mötesordförande som för medlemmarna bakom ljuset (som i fallet med stadgeändringarna, där Mats Engstrands uttalande var helt felaktigt) ska självklart ej heller få utnyttjas igen!
lgh 47 - 2010-07-14 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Sammanställning av motioner: http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010.htm
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral/etik - ansvar - respekt
Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka.

Styrelsens svar, skrivet av HSB:

Motion om seriös behandling av motioner

Styrelsen vill med anledning av motionerna avge följande svar:

Medlemmar i föreningen kan välja att inte komma på en föreningsstämma, att inte ställa frågor eller ge synpunkter och att inte engagera sig även om det är eftersträvansvärt att de gör det.

Styrelsen ser ingen anledning att informera medlemmarna, eller hålla en kurs för medlemmarna, i enlighet med motionärens önskemål.

Att påstå att medlemmar som inte väljer att utöva sin rätt på föreningsstämman skulle kunna drabbas av rättsliga påföljder är löjeväckande.

Min kommentar: Vad som är löjeväckande här är att styrelsen inte ens med stöd av HSB-organisationen har förmåga att ens kunna läsa innantill.

För den som är läskunnig så står det i motionen att det kan få rättsliga påföljder med kränkningar av medlemmar på stämman.


Styrelsen utgår från att medlemmarna i föreningen känner till sin rätt att gå på föreningsstämmor.

Ordförande vid föreningsstämma utses av de närvarande, röstberättigade medlemmarna på föreningsstämman och denne behöver inte vara medlem i föreningen. Medlemmar har därmed möjlighet att lämna förslag på stämmoordförande.

Styrelsen har vid ett flertal föreningsstämmor föreslagit advokat Mats Engstrand som stämmoordförande, och de röstberättigade medlemmarna har beslutat i enlighet med förslaget. Någon anledning för styrelsen att inte föreslå advokat Mats Engstrand som stämmoordförande finns därmed inte.
Min kommentar: Anledningen till att inte föreslå Mats Engstrand som mötesordförande har jag beskrivit i motionen och i yrkandet, dvs att han tillåter kränkningar på stämman av dem som inte tycker helt som styrelsen. Detta vill styrelsen dock inte bemöta.

Styrelsen och HSB får INTE ta ifrån stämman dess roll som föreningens högsta beslutande organ!

Styrelsen/HSB väljer också strategiskt att inte bemöta yrkande # 3 här.Styrelsens svar på denna motion 2008 var;
"Då denna skrivelse är ett direkt påhopp utan grund så avslås denna skrivelse".
Kan styrelsens märkliga svar på ovanstående konkreta fakta mer visa på den bristande kompetensen i styrelsen?

Utan grund? Motionen är full av "grund".

Styrelsen har inte den minsta vetskap om hur motioner ska besvaras och styrelsen förstår inte ens att styrelsen inte kan avslå någon motion. Det är stämman som bestämmer!

Övriga motioner


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.