GÅVOBREV BOSTADSRÄTT

- Med övertagande av lån


Gåvogivare

Namn

Personnummer

   

Adress

Postnummer

Ort

     

Telefonnummer

Mobilnummer

E-postadress

     

Gåvotagare

Namn

Personnummer

   

Adress

Postnummer

Ort

     

Telefonnummer

Mobilnummer

E-postadress

     

Objekt

Lägenhetsnummer och namn på bostadsrättsförening

Kommun

   

Adress

Postnummer

Ort

     

Län

Boyta

   
 

Överlåtelseförklaring

Till gåvotagare lämnar jag härmed som gåva ovanstående bostadsrättslägenhet.

Gåvobrev ska skickas till bostadsrättsföreningens styrelse tillsammans med

1.     ansökan om utträde ur bostadsrättsföreningen för gåvogivaren,

2.     ansökan om inträde i bostadsrättsföreningen för gåvotagaren.

Villkor (§§ 2-3 är valfria)

§ 1

Gåvotagare ska överta betalningsansvaret för mina lån i:

a)      på kronor.

b)      på kronor.

c)      på kronor.

§ 2  

Gåvan ska avräknas som förskott på arv.

§ 3  

Observera! Gåvogivare avgör om gåvan ska vara och även förbli gåvotagares enskilda egendom eller om gåvotagare ska ha rätt att låta omvandla gåvan till giftorättsgods framöver.

___ Gåvan ska vara och förbli gåvotagares enskilda egendom.

___ Gåvotagare ska ha rätt att framöver genom äktenskapsförord omvandla gåvan till giftorättsgods.


Underskrift

Godkännes

Ort och datum

Ort och datum

   

Namnteckning, gåvogivare

Namnteckning, make/sambo/registrerad partner till gåvogivare

   

Namnförtydligande

Namnförtydligande

   

Härmed mottages ovanstående gåva

Ort och datum

 

Namnteckning, gåvotagare

 

Namnförtydligande

 

Bevittnas (frivilligt)

Gåvogivares, gåvotagares och i förekommande fall gåvogivares makes/sambos/registrerad partners egenhändiga namnteckningar bevittnas

Ort och datum

Ort och datum

   

Namnteckning, vittne

Namnteckning, vittne

   

Namnförtydligande

Namnförtydligande

   

Telefonnummer

Mobilnummer

Telefonnummer

Mobilnummer

       
 


GÅVOBREV BOSTADSRÄTT - GE BORT BOSTADSRÄTT

Ovanstående blankett för för att skriva över bostadsrätt till barn, sambo, make, etc som gåva är gratis.

Se även Gåvobrev bostadsrätt utan övertagande av lån för bostadsrätt


Gåvobrev bostadsrätt, blankett

Mall för gåvobrev av bostadsrätt

Gåva/arv av bostadsrätt

Förvärv av bostadsrätt. Faktabanken

Vad gäller vid överlåtelse av bostadsrätt?


Forum för alla i bostadsrätt Tipsa en vän
  Pusha

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Forum för alla i bostadsrättSenaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)

FAKTABANKEN - FORUM FÖR ALLA I BOSTADSRÄTT
Störningar i BRF A 01
Avgifter i BRF A 02
Underhåll bostadsrätt, Ansvarsfördelning, Förändring av lägenhet A 03
El, Värme och Vatten i BRF A 04
Balkong och Uteplats, Utemiljö, Parkering & Garage i BRF A 05
Styrelse, Styrelsemöte, Protokoll, Tystnadsplikt, Dagordning A 06
Bostadsorganisation - Förvaltare A 07
Likhetsprincipen - Likabehandlingsprincipen A 08
Jäv A 09
Särskild granskning, Medrevisor, Revisor & Revisorssuppleant A 10
Hyresnämnden - Bostadsrätt A 11
Regelverk för bostadsrätt A 12
Avhysning, Uppsägning, Förverkande, Avsägelse, Tillträde bostadsrätt A 13
Andrahandsuthyrning i BRF B 01
Andelstal och Mätning bostadsyta B 02
Kapitaltillskott, Insatshöjning, Förändring av insats bostadsrätt B 03
Överlåtelse, Köp av bostadsrätt, Mäklare, Medlemskap B 04
Vattenledningsskada och Vattenskada i bostadsrätt B 05
Ekonomisk plan bostadsrättsförening B 06
Lägenhetsförteckning, Medlemsförteckning B 07
Föreningsstämma, Röstning, Ansvarsfrihet, Motioner i BRF & Arvoden B 08
Valberedning i BRF B 09
Ändring av stadgar i BRF B 10
Självförvaltning i BRF B 11
Sambolag bostadsrätt B 12
PUL BRF B 13
Väsentlig förändring av fastighet B 14
Likvidering av bostadsrättsförening, Fusion, Överlåtelse av hus i BRF B 15
Utvidgning av verksamhet i BRF B 16
Statistik bostadsrätter B 17
   FAKTABANKEN
   Gå direkt till Faktabanken i Forum för alla i bostadsrätt© 2010 - Uppdaterad 2018-01-27 Stockholm • Göteborg • Malmö / Skåne