Motion #26-6

Ingen framförhållning av styrelsen

Styrelsen måste lära sig att planera
Styrelsen vill genomföra en s.k. "VVS-inventering" i bostadsrätterna.
Två dagar innan detta ska genomföras så går då styrelsen ut med ett meddelande om att inventeringen ska göras under vecka 44 på kvällstid, kl. 17.00-21.00.

Styrelsen tycks tro att alla i denna förening under styrelsen nästan förslavade medlemmar ska sitta hemma en hel vecka och vänta på att någon behagar komma och inventera.


Styrelsen skriver;
"Anledningen till detta är att vi vill ta reda på hur många lägenheter som redan har bytt radiatorer och tappvattenkranar. Vi vill även se hur rördragningen skall utföras i dom olika lägenheterna för att det ska bli så liten olägenhet under arbetet, och så bra som möjligt för alla".

Som alla kan se så har styrelsen heller inte den minsta koll på vad som gjorts i denna förening.

Frågor till styrelsen:
1. Varför ville styrelsen veta hur många som bytt tappvattenkranar?
2. Varför gjordes ingen inventering hos mig?


Jag yrkar att:
  • Styrelsen ska ha framförhållning.
    Minst två veckor innan tillträde till lägenhet behövs så ska styrelsen informera om detta, och då ska anges exakt dag, och en tidpunkt med ett tidsintervall på max 3 timmar, samt för hur lång tid tillgång önskas (så exakt som möjligt).
lgh 47 - 2008-12-14 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Styrelsens/HSBs svar:

Det finns inga regler om tidpunkt för tillträde eller om skyldighet för föreningen att anmäla sitt önskemål viss tid i förväg. Det ankommer på föreningen att bestämma tiden för tillträde, men hänsyn ska tas till bostadsrättshavarens intressen. Styrelsen har för avsikt att i god tid informera om tillträde på bestämd dag mellan bestämda tidpunkter för att underlätta för medlemmarna att vara hemma. Någon anledning för föreningsstämman att besluta i saken finns därmed inte.

Min kommentar:
Mitt yrkande är;
Styrelsen ska ha framförhållning. Minst två veckor innan tillträde till lägenhet behövs så ska styrelsen informera om detta, och då ska anges exakt dag, och en tidpunkt med ett tidsintervall på max 3 timmar, samt för hur lång tid tillgång önskas (så exakt som möjligt).Styrelsens svar (med skrivfel, som vanligt) på denna motion 2008 var;
"Då man har följt stadgarna så avslås denna skrivelse som inte bedöma att överensstämmande med verkligheten".
"Man"? Vem är "man" i denna mening på usel svenska?

Det står inget om detta i stadgarna, och därför blir styrelsens svar särskilt märkligt.

Fråga till styrelsen:
Vilka stadgar menar styrelsen att styrelsen har följt här?

Om man hänvisar till stadgar så är det kanske bra om man vet vad som står där, och vad som inte står där!

Övriga motioner


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.