previous home next


POSSESSIVE PRONOUNSSome properties of possessive pronouns

This table shows Swedish possessive pronouns (3rd person singular neuter and non-neuter excluded).

non-neuter (sing) neuter (sing) non-neuter/neuter (plur)
1st person singular min mitt mina
2nd person singular din ditt dina
3rd person singular (mask) hans/sin hans/sitt hans/sina
3rd person singular (fem) hennes/sin hennes/sitt hennes/sina
1st person plural vår vårt våra
2nd person plural er ert era
3rd person plural deras/sin deras/sitt deras/sinaWhen the owner is the subject of a sentence, some possessive pronouns will be replaced by a special reflexive pronoun, SIN. This word is the possessive correspondence to the object form "sig". SIN is used instead of HANS, HENNES and DERAS, when the owner is the subject in the same sentence.
For example:

Olle tar SIN boll. - Olle takes his own ball.
Olle har en boll. Stina tar HANS boll. - Stina takes Olle's ball.

Stina tar SIN boll. - Stina takes her own ball.
Stina har en boll. Olle tar HENNES boll. - Olle takes Stina's ball.

Stina och Olle har en boll. De tar SIN boll. - They take the ball they have got together.
Stina och Olle har en boll. Lisa tar DERAS boll. - Lisa takes the ball which belogs to Stina and Olle.

When the possessive pronouns VÅR and ER appear in front of a neuter word in singular they get a -t.
The possessive pronouns MIN, DIN and SIN replace n with tt when they appear in front of a neuter word in singular.
When these appear in front of a plural word, they get an -a.
The other possessive pronouns, HANS and HENNES, remain the same.
For example:

Vi har ett tält. Vi tar VÅRT tält. - We take our tent.
Jag har ett tält. Jag tar MITT tält. - I take my tent.
Vi har flera bollar. Vi tar VÅRA bollar. - We take our balls.
Jag har flera tält. Jag tar MINA tält. - I take every tent that belongs to me.
Olle har ett tält. Jag tar HANS tält. - I take his tent.


Vems är bollen?

Solen skiner idag så Kalle och Stina går ut för att leka med SINA vänner.
De vill sparka boll men DERAS är trasig.
När de kommer ut på gården ser de att Olle leker med SIN boll.
-Får vi också leka med DIN boll? frågar Kalle.
-Ja, ni kan få låna den när jag ska hem och äta, svarar Olle. Men när jag har ätit färdigt vill jag ha MIN boll tillbaka.
-Ja visst, säger Stina glatt.

När Olle kommer tillbaka leker Lisa också med HANS boll.
-Du får inte vara med och leka med VÅR boll, säger hon till Olle.
-Den är inte ER, svarar Olle.
-Nej, den är DERAS, säger Lisa och pekar på Stina och Kalle.
-Det är den inte alls, säger Stina. Det är Olles boll.
-Är det HANS boll? utropar Lisa förvånat. Då vill jag inte leka med den.
Jag går hem till Greta istället. HENNES boll är mycket roligare att leka med.


Wordlist

boll - ball
leka - play
vän - friend
sparka boll - play football
gård - backyard
låna - borrow
äta - eat
tillbaka - back
vara med - join, take part
peka på - point at


Gap exercise

Fill in the possessive pronouns that is missing.


Multiple choice questions

Pick out the possessive pronoun that fits in the context.

Stina och Kalle går ut för att leka med ___ (their own) vänner.
deras sin sina sitt (1)

Olle leker med ___ (his own) boll.
sin sitt hans sina (2)

Jag vill ha ___ boll tillbaka när jag har ätit färdigt.
sin min mitt mina (3)

Lisa leker också med ___ boll.
sitt sina mina hans (4)

Du får inte leka med ___ boll.
vår våran vårt vårat (5)

Bollen är inte ___.
erat ert er eran (6)

Får vi leka med ___ boll?
ditt din sin dina (7)


Indiantältet

Stina har fått ett indiantält av SIN storebror.
När han håller på att slå upp det hemma på gården kommer Kalle och går förbi.
-Vad gör ni? frågar han.
-Vi sätter upp MITT nya indiantält, svarar Stina.
-Är det DITT eget tält? undrar Kalle.
-Ja, men vi kan ha det tillsammans, föreslår Stina.
-Ja, vad kul! utbrister han. Kan vi inte bjuda in Lisa och Olle till VÅRT tält?
-Det kan vi väl göra, svarar Stina. Det var en jättebra idé.
Just då kommer Lisa och går förbi.
Hon bär på en stor godispåse.
Stina passar på att fråga om hon och Olle kan komma till DERAS tält ikväll.
-Är det ERT tält? frågar Lisa förvånat. Vad fint det är.
-Jag fick det av MIN bror, svarar Stina och ser stolt ut över SITT indiantält.
-Okej, vi kommer klockan sju, säger Lisa. Då kan jag ta med mig godispåsen som jag har fått av MINA föräldrar.
-Vad snälla DINA föräldrar är! utbrister Stina. Jag och min bror får aldrig godis av VÅRA föräldrar.
-Är ERA föräldrar så snåla? frågar Lisa.
-Nej, men de säger att godis inte är bra för tänderna, svarar Stina.
-Ja, det är sant, säger Lisa. Men jag äter godis ibland ändå. Nu ska jag hem och äta mat, men vi ses ikväll.
-Ja, det gör vi. Hej då.
-Hej då.


Wordlist

indiantält - indian tent
storebror - big brother
slå upp - strike up
gå förbi - walk past
tillsammans - together
föreslå - suggest
bjuda in - invite
godispåse - bag of sweets
passa på - take the opportunity
fråga - ask
se stolt ut - look proud
föräldrar - parents
snäll - nice
snål - stingy
tand - tooth


Gap exercise

Fill in the possessive pronouns that is missing.


Multiple choice questions

Pick out the possessive pronoun that fits in the context.

Stina har fått ett indiantält av ___ (her own) storebror.
sitt sin sina hennes (1)

Vi slår upp ___ indiantält, säger Stina.
min sin sitt mitt (2)

Är det ___ eget tält? frågar Kalle.
ditt sitt din sin (3)

Ska vi bjuda in Lisa och Kalle till ___ tält?
vårat vårt våran vår (4)

Är det ___ tält, frågar Lisa.
er erat ert eran (5)

Stina är stolt över ___ (her own) indiantält.
sitt sin hennes mitt (6)

Lisa har fått en godispåse av ___ (her own) föräldrar.
sin hennes sitt sina (7)

Vad snälla ___ föräldrar är!
din ert dina er (8)

Vi får aldrig godis av ___ föräldrar.
vår våra vårt våran (9)

Är ___ föräldrar snåla?
er ert eran era (10)
Sajtkarta
Bredband / ADSL - Sanningen om Sveriges internetleverantörer !
Klicka på bannern här för att gå till huvudsidan om bredband, ADSL och internetleverantörer.