previous home next

Teach Yourself Swedish Irregular Verbs!

About Swedish Verbs

These following texts contains eight irregular Swedish verb in different tenses. Since their conjugation does not follow a common pattern the only way to learn them is by practising. On the other hand, Swedish verbs do not, like English and French verbs, change form according to person. The verbs we have chosen are all very frequent and therefore very handy to know.

Reading Exercise

Read the following three texts carefully, check if you know all the words. If you don't consult the link WORDLIST. Give extra attention to the verbs. Further down you will be asked to remember the different verb forms.

The Present tense

Bodil tar bussen till kontoret.
Hon bär på sin nya portfölj.
Hon sätter sig på ett säte och ser ut genom fönstret.
Mannen bredvid äter ett äpple och ger även Bodil ett.
Bodil blir mycket glad och säger tack.

The Past tense

Igår tog Kristina bussen till torget.
I handen bar hon en påse med bullar.
Hon satte sig bredvid en liten pojke och åt en bulle.
Pojken såg ledsen ut så hon gav honom en bulle.
Han blev mycket glad och sade tack.

The Perfect tense

Kristina och Bodil har tagit en taxi till stationen.
Kristina har burit sin tunga ryggsäck en kilometer.
Kristina och Bodil har satt sig vid ett bord.
De två vännerna har inte sett varandra på länge.
De har ätit wienerbröd och gett servitrisen dricks.
Bodil och Kristina har blivit serverade av servitrisen många gånger.
Servitrisen har sagt "välkomna!"

Gap Exercises

Verbs in their context

 1. English: The boy carries the rucksack

  Pojken (1) ryggsäcken. 2. English: The waitress looks happy

  Servitrisen (2) glad ut. 3. English: Kristina seated herself at the table.

  Kristina (3) sig vid bordet. 4. English: She looked through the window.

  Hon (4) ut genom fönstret. 5. English: Bodil has seen a bus.

  Bodil har (5) en buss. 6. English: The man carried a rucksack

  Mannen (6) en ryggsäck.. 7. English: Kristina has carried a bag with apples.

  Kristina har (7) en påse med äpplen. 8. English: The boy seats himself down on a seat in the bus.

  Pojken (8) sig på ett säte i bussen. 9. English: The waitress has seated herself down in the train.

  Servitrisen har (9) sig på tåget.


Verb paradigms

Test your how much you have learned in the exercises above. See if you can fill in all the verbforms of the given verbs in the gaps.
  The verb ta/taga (take)
 1. The Present tense: (1)
 2. The Past tense: (2)
 3. The Perfect tense: (3)  The verb ge (give)
 4. The Present tense: (4)
 5. The Past tense: (5)
 6. The Perfect tense: (6)  The verb säga (say)
 7. The Present tense: (7)
 8. The Past tense: (8)
 9. The Perfect tense: (9)  The verb bli/bliva (become)
 10. The Present tense: (10)
 11. The Past tense: (11)
 12. The Perfect tense: (12)  The verb äta (eat)
 13. The Present tense: (13)
 14. The Past tense: (14)
 15. The Perfect tense: (15)Multiple Choice Exercise

The Infinitive

 1. What is the infintive form of tog:
  toga ta taga tatt (1)

 2. What is the infintive form of bära:
  burit bärut bära bara (2)

 3. What is the infintive form of satte:
  sätta sätter säte satta (3)

 4. What is the infintive form of ätit:
  äta ata åta ätta (4)

 5. What is the infintive form of gett:
  geta gav gera ge (5)

 6. What is the infintive form of säger:
  sagt saga säga sägit (6)

 7. What is the infintive form of blev:
  bleva blir bli blavit (7)

 8. What is the infintive form of såg:
  såga sega se sett (8)
Sajtkarta
Bredband / ADSL - Sanningen om Sveriges internetleverantörer !
Klicka på bannern här för att gå till huvudsidan om bredband, ADSL och internetleverantörer.