previous home next


PERSONAL PRONOUNS (subject and object pronouns)Some Properties of Personal Pronouns in Swedish

Subject Object
1st Person Singular jag mig
2nd Person Singular du dig
3rd Person Singular Fem. hon henne
3rd Person Singular Masc. han honom
3rd Person Singular Neutr. det det
3rd Person Singular Non-Neutr. den den
1st Person Plural vi oss
2nd Person Plural ni er
3rd Person Plural de dem


This table shows a summary over Personal Pronouns, in subject and object form, in Swedish.

Note that in third person there is the reflexive word 'sig' -which in general refers in the same way as the subject in a clause.
Ex.
Hon går hem till sig. (She goes home to her own place.)
Hon går hem till honom. (She goes home to his place.)


English and Swedish uses the same form of personal pronouns in most cases.
In Swedish, 'Ni' and 'Er' can be written with a capital letter, but it is mostly used in business and formal correspondence.
The objectform of pronouns in Swedish are not used as often as it is in informal-English.
A more formal-English uses the the same form as in Swedish.
The word 'de' (3rd person plural, subjectform) is pronounced 'dom' in almost every situation.
The general pronoun 'man' is often used in Swedish. It covers situations with 'you','they','we' or 'people' and can be expressed in different ways in English.


Text1 - På bio
Personliga pronomen i subjektsform

Jag och Louise satt på konditoriet.
Vi väntade på våra vänner.
De skulle följa med Louise på bio.
Hon ville inte gå ensam och jag hade redan sett filmen.
Först kom Pelle och Sofi.
-Hej! Vad tidiga ni är! sa jag.
-Ja, du sa att filmen började klockan sju.
Den vill vi inte missa! sa Sofi.
Pelle gick och handlade.
Han kom tillbaka med en kopp kaffe.
Vi pratade en stund och sedan gick jag hem.
Strax därefter gick de andra till bion.


Ordlista

konditori - café
vänner - friends
bio - cinema
ensam - alone
redan - already
först - first
tidig - early
börja - start
missa - miss
kopp kaffe - cup of coffee
strax därefter - soon after


Gap Questions for Text1

 1. Var är Pelle och Louise? (1) är hemma.
 2. Vad vill du göra? (2) vill sjunga. Vad vill (3) göra?
 3. Sture cyklar. (4) ska till skolan.
 4. Vart ska (5) gå, Pelle och Sofi?
  (6) ska till zoo. Där finns många djur.
  (7) sitter i bur.
 5. Louise är glad. (8) har fått en ny cykel.
  (9) är blå.
 6. Kaffet ryker. (10) är hett.


Multiple Choice Questions for Text1

Fill in the missing words in the sentences below:

Sofi tyckte att filmen var bra. __ var glad att hon följde med och såg den.
Han Vi Den Hon (1)

Pelle och Sofi var inte nöjda, __ gillade inte alls slutet på filmen.
det jag de vi (2)

Jag och Sture cyklade till Zoo. __ tänkte mata djuren.
Ni Vi De Hon (3)

Jag tycker att det är roligt här på Zoo, Sture. Vad tycker __?
du de jag vi (4)

Vi såg Louise och Pelle vid apburen. Vad gör __ här? sa jag.
du det honom ni (5)


Text2 - Efter bion
Personliga pronomen i objektsform

När filmen var slut frågade Louise om Pelle och Sofi ville
följa med henne hem.
- Är det inte bättre att gå hem till oss? sa Pelle och Sofi.
- Nej, jag vill inte hem till er, sa Louise.
Jag vill hem till mig.
- Då säger vi 'hejdå'. Vi går hem till oss och du går hem
till dig, sa Sofi.
Sofi och Pelle började gå hem.
Pelle höll om henne.
Louise började gå hem till sig.
På vägen hem träffade hon Sture.
- Hej Louise! Var är Pelle och Sofi?
Jag tänkte hälsa på dem, sa Sture.
- De gick hem till sig. Jag ville inte följa med dem, sa Louise.
- Ska jag följa med dig istället? frågade Sture.
Så fick Louse sällskap av honom hem.


Ordlista

följa med - come with
hem - home
på vägen hem - on the way home
hälsa på - visit
istället - instead
sällskap - company


Gap Questions for Text2

 1. -Nu går Louise. Vad tycker du om (1) ?
 2. - Varför frågar du (2) om det?
  - Jag tycker att det var konstigt att hon inte ville följa med (3) hem, sa Stina till Pelle.
 3. - Jag har bara (4) att fråga, Pelle!
 4. - Låt Louise gå hem till (5) .
  Nu går du och jag hem till (6)


Multiple Choice Questions for Text2

Fill in the missing words in the sentences below:

Louise gick hem till sig och Sture följde med __.
honom mig oss henne (1)

Jag var hemma hos __ och lagade mat.
mig de vi ni (2)

- Jag var på väg att hälsa på __ igår, sa Sture till Pelle och Sofi
oss er honom mig (3)

- Varför kom du inte till __ då? sa Sofi
dig oss er honom (4)

- Fråga Pelle, jag har redan pratat med __.
oss henne mig honom (5)
Sajtkarta
Bredband / ADSL - Sanningen om Sveriges internetleverantörer !
Klicka på bannern här för att gå till huvudsidan om bredband, ADSL och internetleverantörer.