previous home next


Svenska, fortsättningskurs


Komparering av adjektiv

Lektionens mål

Målet med denna lektion är att studenten ska få en första inblick och förståelse för hur komparering av adjektiv sker på svenska. Det finns flera böjningsmönster men denna lektion kommer endast att behandla ett, det vanliga regelbundna. Studenten förutsätts veta hur adjektiv kongruerar med substantiv.

Lektionens delar (i rekommenderad ordning)

 1. Text
  Exempeltext
  Ordförklaring
  Lista med komparerade adjektiv
 2. Grammatisk introduktion
  Kompareringens funktion
  Kompareringens morfologi
 3. Övningar
  Lucktext
  Allmänna frågor


Exempeltext

Här följer en exempeltext som innehåller flera komparerade adjektiv. (klicka på de länkade orden för en ordförklaring)

Tore, en hederlig karl, har två bröder, Olov och Östen. Deras främsta intresse är att fiska vid floden. Låt oss se vad som händer där en fin dag som denna!

Oj! utbrister Östen och halar upp en fin fisk. Buttert sneglar Tore och Olov på fisken, den är finare än deras fiskar. Bredvid Olov ligger en smal abborre som han försökt dölja med en tidning. Tore har en liten mört. Östen tittar på deras samlade fångst och konstaterar nöjt att han har den finaste och fetaste fisken. Mörten mjuknar i den gassande solen. Olov protesterar och säger att Östens fisk förvisso är finare än Tores, men att han själv föredrar smala fiskar:
- Tores fisk är smalast, men mjuk. Min är smalare än din. Min abborre är således finare än båda era fiskar.

Tore, som är hederligare än Olov, hittar inte något liknande utan fortsätter lugnt att fiska. Hans fisk är åtminstone mjukast.


Ordförklaring till exempeltext

Ord Förklaring Ordklass
butter sur, vrång adjektiv
hederlig ärlig, rekorderlig, pålitlig adjektiv
förvisso helt visst adverb
dölja gömma verb
gassa varmt stråla verb
hitta på fantisera fram, ljuga verb
konstatera fastställa, förvissa sig om verb
snegla titta ur ögonvrån verb
fångst summan av det fångade nomen

Åter till exempeltexten.


Lista över komparerade adjektiv

Här följer en lista över exempel på regelbundna komparerade adjektiv.
positiv komparativ superlativ
fin finare finast
hederlig hederligare hederligast
mjuk mjukare mjukast
nöjd nöjdare nöjdast
smal smalare smalast


Kompareringens funktion

Adjektiv som inte komparerats beskriver något utan referens till något annat, medan komparering erbjuder en graderad jämförelse mellan olika ting. Det är inte nödvändigt för det som refereras till att vara utskrivet (jmf "Oscar är slarvigast." med "Oscar är slarvigast av bröderna."). positiv är den okomparerade formen av adjektivet, komparativ är den jämförande formen och superlativ är den starkaste kompareringen.

Exempelvis:
den mjuka fisken positiv
den mjukare fisken komparativ
den mjukaste fisken superlativ


Kompareringens morfologi

Komparering av adjektiv sker med suffixbyte. Kompareras det med hjälp av mera och mest är det istället adverb som får komparativ och superlativ.
Den regelbundna adjektivkompareringen använder följande suffix:
- positiv
-are komparativ
-ast superlativ


Lucktext

Nedan följer ett antal frågor från texten. Fyll i luckorna och klicka på Check Answers nedan för att kontrollera dina svar.

Oj! utbrister Östen och halar upp en (1) [fin] fisk. Buttert sneglar Tore och Olov på fisken, den är (2) [fin] än deras fiskar. Östen konstaterar nöjt att han har den (3) [fin] och (4) [fet] fisken. Östens fisk är förvisso (5) [fin] än Tores. Han själv föredrar (6) [smal] fiskar. - Tores fisk är (7) [smal], men mjuk. Tore är (8) [hederlig] än Olov. Hans fisk är åtminstone (9) [mjuk].


Allmänna frågor

Kryssa i svaret på följande påståenden och frågor:

"nöjdast" är ett adjektiv i komparativ. Ja Nej (1)
"mera datoriserad" är ett adjektiv i komparativ. Ja Nej (2)
"mjuk" i superlativ heter "mjukast". Ja Nej (3)
"-are" är ett suffix för superlativkomparering. Ja Nej. (4)
Sajtkarta
Bredband / ADSL - Sanningen om Sveriges internetleverantörer !
Klicka på bannern här för att gå till huvudsidan om bredband, ADSL och internetleverantörer.