previous home nextSwedish plural nouns
En dag i parken

Det var en vacker vårdag i parken. Många människor och djur hade samlats i parken denna dag. Luften var full av humlor och bin . Några löv låg på marken. I sjön simmade två gäss och några grodor. Två hundar hoppade över ett par buskar i sin jakt på katter . Det fanns många olika sorters träd och blommor i parken. Skolbarn hade picknic med sina lärare . De hade inga böcker med sig. Pojkar och flickor lekte med varandra i gräset. De blev smutsiga om händer och fötter . Fjärilar och fåglar flög genom luften. Kvinnor och män gick hand i hand. Mammor visade bilder kor och spindlar för sina söner. Pappor och döttrar spelade volleyboll. Bröder och systrar lekte scharader med sina föräldrar . Det var en underbar dag för alla varelser i parken.

Text in English


Properties of plural nouns

Declinations

Most nouns form the plural according to one of the five declinations in the table below:

Singular Plural Ending
1st declination flicka (girl) flickor (girls) -or
2nd declination pojke (boy) pojkar (boys) -ar
3rd declination rad (row) rader (rows) -er or
" ko (cow) kor (cows) -r
4th declination äpple (apple) äpplen (apples) -n
5th declination hus (house) hus (houses) -

Rules

 - Nouns in the neuter which end in -a make the plural with -or

Examples: flicka (girl) - flickor (girls) blomma (flower) - blommor (flowers)
- Nouns in the non-neuter which end in an unstressed -e make the plural with -ar
Examples: pojke (boy) - pojkar (boys)
- Other nouns in the non-neuter make the plural with one of the following, -ar, -er or -r (the latter only applies if the word ends in a vowel)
Examples: stol (chair) - stolar (chairs) rad (row) - rader (rows) ko (cow) - kor (cows)
- Nouns in the neuter make the plural with -n if they end in a vowel, otherwise they do not change
Examples: äpple (apple) - äpplen (apples) hjärta (heart) - hjärtan (hearts)
hus (house) - hus (houses) fönster (window) - fönster (windows)


Irregular noun plurals

Unfortunately, there are many irregular formations for Swedish noun plurals. Some of them are mutated according to the following pattern:

a --> ä
o --> ö
å --> ä

Some of the most common irregular formations for noun plurals are listed below. I suggest that you learn them by heart.

stad (city) - städer (cities)
natt (night) - nätter (nights)
rot (root) - rötter (roots)
bonde (pesant) - bönder (pesants)
tand (tooth) - tänder (teeth)
hand (hand) - händer (hands)
fot (foot) - fötter (feet)
gås (goose) - gäss (geese)
tång (tongs) - tänger (tongs)
man (man) - män (men)
dotter (daughter) - döttrar (daughters)
son (son) - sons (sons)
moder (mother) - mödrar (mothers)
fader (father) - fäder (fathers)
syster (sister) - systrar (sisters)
bok (book) - böcker (books)
bokstav (letter) - bokstäver (letters)
ros (rose) - rosor (roses)
våg (wave) - vågor (waves)
spindel (spider) - spindlar (spiders)
regel (rule) - regler (rules)
sommar (summer) - somrar (summers)


Exercise 1

Complete the text by filling in the gaps

Det var en vacker vårdag i parken. Många (1) (people) och (2) (animals) hade samlats i parken denna dag. Luften var full av (3) (bumble bees) och (4) (bees). Några (5) (leaves) låg fortfarande på marken. I sjön simmade två (6) (geese) och några (7) (frogs). Två (8) (dogs) hoppade över några (9) (bushes) i sin jakt på (10) (cats). Det fanns många olika sorters (11) (trees) och (12) (flowers) i parken. Skolbarn hade picknic med sina (13) (teachers). De hade inga (14) (books) med sig. (15) (Girls) och (16) (boys) lekte med varandra i gräset. De blev smutsiga om (17) (hands) och (18) (feet). (19) (Butterflies) och (20) (birds) flög genom luften. (21) (Women) och (22) (men) gick hand i hand. (23) (Moms) visade (24) (pictures) (25) (cows) och (26) (spiders) för sina (27) (sons). (28) (Dads) och (29) (daughters) spelade volleyboll. (30) (Brothers) och (31) (sisters) lekte scharader med sina (32) (parents). Det var en underbar dag för alla (33) (creatures) i parken.


Exercise 2

Complete the following sentences by filling in the gaps

 1. Jag äger två (1) (houses).
 2. Gillar du (2) (cars)?
 3. Sex (3) (months).
 4. Han har två (4) (apples).
 5. Jag älskar (5) (cakes) och (6) (cookies).
 6. Du har fyra (7) (messages) på telefonsvararen.
 7. Sara är rädd för (8) (spiders). och andra (9) (insects).
 8. Han halkade på två (10) (banana skins).
 9. Det är brist på (11) (teachers) i många (12) (countries).
 10. Vegetarianer äter (13) (carrots) och andra (14) (vegetables).
 11. Peter har nya (15) (shoes) och (16) (mittens).


Exercise 3

Give the plural indefinite form of the following singulars
Singular Plural
kille (guy) (1)
tjej (chick) (2)
tisdag (Tuesday) (3)
problem (problem) (4)
station (station) (5)
höst (autumn) (6)
sommar (summer) (7)
hjul (wheel) (8)
jul (Christmas) (9)


Exercise 4

Give the singular indefinite form of the following plurals
Plural Singular
städer (cities) (1)
kråkor (crows) (2)
äpplen (apples) (3)
rum (rooms) (4)
kvinnor (women) (5)
bilar (cars) (6)
rörelser (movements) (7)
fåglar (birds) (8)
gator (streets) (9)
regler (rules) (10)


Exercise 5

A pair drill for irregular plural nouns
Singular Plural
man (man) (1)
fader (father) (2)
moder (mother) (3)
son (son) (4)
dotter (daughter) (5)
broder (brother) (6)
syster (sister) (7)
hand (hand) (8)
fot (foot) (9)
tand (tooth) (10)
natt (night) (11)
bok (book) (12)
bonde (pesant) (13)
rot (root) (14)
gås (goose) (15)


Exercise 6

Multiple choice questions

The plural form of apotek is:
apoteker apotekar apotek apotekan (1)

The plural form of ros is:
roser rosor ros rosar (2)

The plural form of bord is:
bord bordar bordor border (3)

The plural form of handske is:
handskor handsker handsken handskar (4)

The plural form of stol is:
stolar stolor stol stoler (5)

The plural form of skola is:
skoler skolor skolar skolan (6)


Plural nouns in the text

människor - people
djur - animals
humlor - bumble bees
bin - bees
löv - leaves
gäss - geese
grodor - frogs
hundar - dogs
buskar - bushes
katter - cats
träd - trees
blommor - flowers
skolbarn - school children
lärare - teachers
böcker - books
pojkar - boys
flickor - girls
händer - hands
fötter - feet
fjärilar - butterflies
fåglar - birds
kvinnor - women
män - men
mammor - moms
bilder - pictures
kor - cows
spindlar - spiders
söner - sons
pappor - dads
döttrar - daughters
bröder - brothers
systrar - sisters
föräldrar - parents
varelser - creatures

Back to the text


A day in the park

It was a beautiful spring day in the park. Many people and animals had gathered in the park this day. The air was full of bumble bees and bees. A few leaves were lying on the ground. In the lake two geese and some frogs were swimming. Two dogs jumped over some bushes in their hunt for cats. There were many different types of trees and flowers in the park. School children had picnic with their teachers. They had no books with them. Boys and girls were playing with each other in the grass. Their hands and feet got dirty. Butterflies and birds were flying through the air. Women and men were walking hand in hand. Moms were showing pictures of cows and spiders to their sons. Dads and daughters were playing volleyball. Brothers and sisters were playing scharades with their parents. It was a wonderful day for all creatures in the park.

Back to the top

Sajtkarta
Bredband / ADSL - Sanningen om Sveriges internetleverantörer !
Klicka på bannern här för att gå till huvudsidan om bredband, ADSL och internetleverantörer.