previous home


Svåra ord i svenskan


Välkommen till sidan där Du kan utöka Ditt svenska ordförråd. Eller, om Du redan har ett stort ordförråd, hålla det i trim. Vi koncentrerar oss på ord med icke-svenskt ursprung, sk lånord. Som en introduktion ger vi Dig en översikt över prefix som kan hjälpa Dig att lättare förstå lånord i svenskan.Några prefix och deras betydelse

Ett ord kan ofta delas upp i olika delar där varje del bär en betydelse. Dessa delar kallas för morfem, vilket brukar definieras som 'minsta betydelsebärande enhet'. Morfem som ofta förekommer i början av ord kallas för prefix. Ett prefix har ofta samma betydelse även då det kombineras med olika morfem. De ord där prefix förekommer är ofta lånord från latinet. Det finns även prefix i helsvenska ord, som t ex o- som fungerar som en negation. Om man har t ex adjektivet 'fin' och lägger till o- får man 'ofin' som kan sägas vara en motsats till ursprungsordet. Några av de vanligaste latinska prefixen är:

a-/ab- som betyder 'från'.
Exempel: ab|norm ('från normen').

a-/acc-/ack- m fl som betyder 'till'.
Exempel: ad|versativ ('som vändersig mot'), ag|glutinera ('klumpa ihop sig').

ante- som betyder 'före'.
Exempel: ante|cedent ('föregångare'), ante|cipera ('föregripa').

ex-/e- som betyder 'ut/ur'.
Exempel: ex|it ('utgång'), ex|pandera ('föregripa').

hyper- som betyder 'över'.
Exempel: hyper|bol ('överdrift').

in- som betyder 'icke' (kan också betyda in/i).
Exempel: in|definit ('icke bestämd'), in|deterministisk ('som icke tror på ödet').

inter- som betyder 'mellan'.
Exempel: inter|imistisk ('mellan tidevarv','tills vidare'), inter|foliera ('lägga mellan sidor').

con-/kon-/com-/kom- som betyder 'med', 'samman'.
Exempel: kon|spiration ('sammansvärjning'), kom|positör ('samman sättare här: av toner).

post- som betyder 'efter'.
Exempel: post|ponera ('placera efter ngt'), post|datera ('före med senare datum').

pre- som betyder 'före'.
Exempel: pre|fix ('betydelsebärande orddel före ordroten'), pre|ludium ('förspel').

re- som betyder 'åter'/'tillbaka'.
Exempel: re|pris ('återupprepning'), re|inkarnation ('återfödelse').

trans- som betyder 'över'
Exempel: trans|vetsit ('över klädgräns'), trans|fer ('bära över').

Våra översättningar är medvetet överdrivna för att visa på sambanden mellan de latinska morfemen och de svenska orden/morfemen.


Samtal på bussen


Svåra ord

abdikera - avsäga sig tronen
pretendent - här: tronkrävare
antecedent - föregångare
kongenital - medfödd
abrupt - plötsligt
postoperativ - som äger rum efter operation
excerpt - utdrag
adoratör - beundrare
preludium - förspel
postludium - efterspel
predestinerad - förutbestämd
antecipera - föregripa
indifferent - likgiltig
recession - tillbakagång
adversativ - motsättande
konspiration - sammansvärjning
hyperbol - överdrift


Minns du texten?

Läs texten "Samtal på bussen" och försök sätta in de ord som fattas utan att titta i texten. Lycka till!

Du fick rätta svar av 17 möjliga.

Prefixöversikt


Välj rätt ord

 1. hyperbol
  antenn ngt påhittat överdrift (1)
 2. recession
  skrivna åsikter om t ex en föreställning tillbakagång förfrågan (2)
 3. predestinerad
  död i förtid vidskeplig förutbestämd (3)
 4. postludium
  förspel brevlåda efterspel (4)

 5. Prefixöversikt


  Rätt eller fel?

  1. Musiken avslutades abort när larmet gick. Rätt Fel (1)

  2. Idrottsmannen exkluderades ur laget efter att han hade fuskat. Rätt Fel (2)

  3. Vi presumerar på en dagstidning för att få färska nyheter varje dag. Rätt Fel (3)

  4. Hästen hade en kongenital skada och kunde därför inte tävla. Rätt Fel (4)

  5. Talaren fick beröm för sitt inadekvata tal. Rätt Fel (5)

  6. Prefixöversikt


   Välj rätt ord - upp till bevis!

   1. exklamera
    utropa byta vara tala (1)

   2. prefekt
    jättebra en tempusform föreståndare (2)

   3. abradera
    trolla nöta bort förespråka (3)

   4. interfoliera
    lägga mellan sidor förstöra förse med folie (4)

   5. konform
    bekväm bekräfta likformig (5)

   6. translator
    tyrann översättare reptil (6)

   Prefixöversikt   Sajtkarta
   Bredband / ADSL - Sanningen om Sveriges internetleverantörer !
   Klicka på bannern här för att gå till huvudsidan om bredband, ADSL och internetleverantörer.