Förslag på motion för konkurrens till HSB Bo-Lina


MOTION

Fler/alternativa internetleverantörer i vårt fastighetsnät

PTS (Post och Telestyrelsen) lämnar följande rekommendationer:
Det är viktigt att i så stor utsträckning som möjligt behålla rätten att bestämma över det egna nätets användning. Några viktiga frågor att ställa är:
  • Får nätet kopplas till andra bredbandsleverantörer än dem som ordnar anslutningarna?
  • Vilka bindningstider finns i avtalen?
  • Hur kan användarna försäkra sig om tillgång till bra, framtida tjänster i det egna nätet?
HSB Bo-Lina är en leverantör av bredband som förmodligen aldrig kommer att erbjuda några attraktiva tjänster. Andra föreningar där Bo-Lina inte finns har attraktiva tilläggstjänster att erbjuda, i motsats till HSB Bo-Lina.

HSB Bo-Lina kommer dessutom aldrig att erbjuda attraktiva priser så länge de inte har konkurrens. Bo-Lina tar ut så mycket de bara kan. Det finns idag många, många andra som är billigare på bredband än vad HSB Bo-Lina är. Andra föreningar där HSB Bo-Lina inte finns tar ut t.ex. 170 - 195 kr/månaden (och får då dessutom mer för pengarna), att jämföra med nästan 300 kr för HSB Bo-Lina (dvs andra leverantörer är mer än 100 kr billigare per månad, eller nästan 1.300 kr billigare per år). När fler än en operatör får agera i ett nät visar det sig genomgående att priserna för de boende sjunker.

Vem som helst kan få både billigare och bättre bredband än de som nyttjar HSB Bo-Lina. Det är bara för var och en att ge sig ut på Internet och i sökmotorerna söka på ordet "bredband" och/eller "internetleverantörer" för att hitta alternativ.

Med tanke på att vår förening har ett eget fastighetsnät i huset, och att denna stora investering utnyttjas på ett tämligen dåligt sätt kan det vara mycket lämpligt att nu snabbt göra något åt detta.

En leverantör som erbjuder praktiska och användbara tjänster är Bredbandsbolaget, där man t.ex. kan få IP-telefoni och bio via bredband. MKB har redan bl.a. Bredbandsbolaget, och för att göra även vår förening lite attraktivare kan vi också dra nytta av Bredbandsbolagets tjänster.

För att kunna nyttja Bredbandsbolagets tjänster måste Bredbandsbolaget koppla in sig på det fastighetsnät som Telia en gång installerat i föreningen. Det enda som krävs är att styrelsen fyller i två formulär och skickar dessa till Bredbandsbolaget. Checklista och fastighetsbeskrivning behöver Bredbandsbolaget för att göra en bedömning om vårt nät kan nyttjas för deras tjänster (vilket som regel går alldeles utmärkt).

Det finns många alternativ till Bredbandsbolaget, men det viktiga är att fler leverantörer kommer in i nätet att välja mellan för att få ner priserna och få bättre kvalitet. HSB Bo-Lina behöver inte ens vara bland de leverantörer som vår förening väljer.

Även om man inte själv använder sig av (eller ens i framtiden vill använda sig av) bredband, så är en billig och intressant bredbandstjänst en viktig del av föreningen som gör föreningen attraktivare och som höjer värdet på våra bostadsrätter.

Jag föreslår således att föreningen genast tar in fler leverantörer av Internetuppkoppling.


För mer info se HSB Bo-LinaNAMN och DATUM

Förslag #2 (enl. Rix Telecom)

Mål: Att varje medlem skall kunna spara pengar.

Syfte: Minska kostnaderna för telefoni och bredband genom installation av ett lokalt datanätverk (LAN) i fastigheten. Samtidigt ges medlemmen möjlighet till bättre och snabbare bredband.

Fördelar: – Konkurrens på telefoni. Man slipper Telia och den fasta kostnaden på 125:-/mån
– Billigare och bättre bredband. Framtidssäkert, dubbelriktat och billigare än andra former.
– Mindre låsning till monopolföretag.
– Positiv påverkan på värdet på både fastighet och bostadsrätt.
– Möjlighet till värmestyrning, larm, övervakning mm i samma nät.
– Smidigare interninformation på sikt.


Nackdelar:
- Motstånd från medlemmar som inte vill ha några ändringar.
- Bredbandstelefoni har något sämre servicenivå än vanlig telefoni:
* Kan med IP-telefoni inte ringa betalsamtal (Bingolotto, bilregistret m fl ).
* IP-telefoni fungerar inte vid strömavgrott (ej lämpligt för trygghetslarm).


Investering:
Varje fastighet har olika förutsättningar och storleken på investeringen avgörs av detta. Kontakta några internetleverantörer för kalkyler och förslag på nätinstallatörer.
Rix Telecom är ett exempel på leverantör som hjälper till med en helhetsbild, kalkyler mm. (Hasse Hellström 031-780 00 03, 0702-95 31 40).
Normalt hamnar investeringen på 25 – 50 kr per månad och lägenhet.


Arbetsgång:
1. Bilda en IT-grupp av intresserade för att göra förberedelser och hjälpa till.
2. Kontakta 3 internetleverantörer. Be om förslag och kalkyler
3. Kontakta 3 nätinstallatörer, både förslag från internetleverantören och eget val.
4. Ta fram underlag för jämförelse. Ta in intressanta leverantörer på styrelsemöte.
5. Ta fram informationsmaterial och dela ut till medlemmarna.
6. Ordna informationsmöte eller extrastämma, med mer information i kallelsen.
7. Om det behövs, stämmobeslut på ja/nej till bredband via lokalt nätverk.
8. Beslut om internetleverantör efter kontroll av referenser mm.
9. Beslut om nätverksinstallatör efter synpunkter från internetleverantören.
10. Ta hjälp av internetleverantören för genomförande.Förslaget är:
Att föreningen installerar ett lokalt datanätverk (LAN) och erbjuder medlemmarna billigt och snabbt bredband, billig telefoni och samtidigt sänka sina kostnader och öka värdet på både bostadsrätt och fastigheten.


Förslag till ITgrupp:
Undertecknad ställer naturligtvis gärna upp. Minst en ur styrelsen, samt t ex:

........................................................... och ...........................................................

Läs här om Bo-Linas nya avtal !

Varning för BoRevisionTipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.


Sajtkarta
Bredband / ADSL - Sanningen om Sveriges internetleverantörer !
Klicka på bannern här för att gå till huvudsidan om bredband, ADSL och internetleverantörer.