Sverige - Ett rättslöst samhälle?

Jag tror jag måste ha råkat upptäcka en rättsröta av sensationella mått inom bl.a. Tingsrätten och Hovrätten... och framtiden får utvisa om denna rättsröta finns även så högt upp som i Högsta Domstolen.

När staten, myndigheter och rättsväsendet håller varandra om ryggen (exemplen med domaren i Malmö som fick tillbaka sitt arbete på hovrätten trots att han begått brott i form av sexköp, liksom justitierådet vid HD, är inga unika exempel på detta) så kan man känna sig bra liten. Efter lite efterforskningar har jag lurat fram att det tycks finnas endast två vägar att gå om en dylik situation inträffar. Det är JO-anmälningar och Europadomstolen. Efter detta har man, vad jag förstår, uttömt alla möjligheter att få rättvisa skipad. Gissningsvis har man i praktiken egentligen bara en möjlighet, eftersom alla - Staten, Statlig myndighet, Tingsrätten, Hovrätten, HD och JO - är en och samma part, och det är att vända sig till Europadomstolen. Hur detta går till vet jag inte ännu, men det ska bli intressant att forska i detta (tur man är bra på engelska... om man nu måste dra allt på engelska).

Utan att gå in på för många detaljer i detta läge så har jag lite indirekt (som 3:e part) drabbats av en statlig myndighet som enligt min mening bl.a. begått en rent brottslig handling. Denna myndighet arbetar i sin tur för en fiktiv förening (att den ej existerar är utrett i en Tingsrättsdom) där jag klargjort att den som står bakom den fiktiva föreningen har begått en brottslig handling som kan ge upp till två års fängelse, nämligen urkundsförfalskning. Denna handling understödjs sedan av först Tingsrätten på ett konkret och direkt sätt, och sedan av Hovrätten ("partners in crime"). Varken Tingsrätten eller Hovrätten vill ens ge det minsta svar eller kommentar på mina synpunkter (notera här att rättsväsendet ser mellan fingrarna vad gäller urkundsförfalskningen).

Utöver att den statliga myndigheten i fråga arbetar för en fiktiv förening (vilket bara i sig är ofattbart) så har samma myndighet framfört påvisbara lögner, och har i andra delar av ärendet vägrat att följa lagen. Så vitt jag känner till är statliga myndigheter skyldiga att svara på frågor. Men denna specifika myndighet anser sig stå över lag och rätt, för de vägrar svara på alla frågor (precis som sina kollegor; Tingsrätten och Hovrätten)!

Det finns något som heter "prövningstillstånd", där ett av tre kriterier måste uppfyllas för att Hovrätten ska ta upp ett ärende. Inte ett utan samtliga tre kriterier uppfylldes i mitt specifika fall, men Hovrätten var tydligen så livrädd över att bemöta mina synpunkter att de utnyttjade prövningstillståndet för att försöka stoppa mig från att kunna komma vidare. Hovrätten visste att de inte kunde bemöta mina argument, och det enklaste sättet att slippa tvingas göra detta var helt enkelt att inte ge prövningsstillstånd. Detta gjorde Hovrätten utan den minsta förklaring eller motivering till sitt beslut. Det kan de tydligen göra (de har makten, de kan göra som de vill och ingen riskerar några efterverkningar av sina handlingar). Och hur lätt är det att bemöta inga argument?

Mina synpunkter finns svart på vitt och har t.o.m. i vissa delar skriftligt bekräftats av Tingsrätten själv. Trots det mest tydliga stöd som går att få i lagen och trots en solklar dom i Tingsrätten som svart på vitt bekräftar att vad jag säger är till 100 procent rätt, så vägrar rättsväsendet nu att ta någon som helst notis om detta när de bl.a. försöker skydda en statlig myndighet.

Hovrättsfiskal Malin Kjell på hovrätten i Malmö har förklarat för mig att tingsrätten/hovrätten inte behöver göra någon utredning i de ärenden de behandlar. Med andra ord, om en statlig myndighet säger att jorden är platt, ja då är planeten platt, för tingsrätten/hovrätten behöver inte kontrollera eller verifiera detta med någon annan (och en statlig myndighets ord väger tydligen alltid tyngre än en vanlig medborgares ord).

Malin Kjell informerar vidare att man har inte rätt att närvara när rätten tar beslut och man har ingen rätt att få reda på eller bemöta tingsrättens åsikter i något läge, eller att få reda på vilka punkter som är av vikt för rätten i sitt beslutstagande (förrän i bästa fall efter att beslut tagits och ingen återvändo finns). Beslut ska alltid tas över huvudet på den drabbade, utan att denne ska få den minsta chans att påverka eller bemöta/svara på ev. förekommande frågor.

Jag får sedan veta att man kan inte ens ställa frågor om vilken typ av material eller bevis som rätten önskar. Det får aldrig finnas en dialog mellan den rättsliga instansen som ska ta beslut och den drabbade. Det innebär att om man exempelvis tror att något eller några papper/kvitton kan vara av intresse så får man inte reda på om rätten är intresserad av att ta del av dessa. Man får inte ens reda på om några krav ställs (och i så fall vilka) på dessa papper/kvitton (t.ex. om originalintyg krävs, eller vad det nu kan vara).

Rätten behöver inte ens svara på en enda fråga som man ställer i sitt material för att man anser att det är av vikt.

Man har inte ens rätt i en så grundläggande och elementär sak som att få ett mottagningsbevis om att rätten tagit emot inlämnat material. Något mottagningsbesvis får man alltså inte. Och man får ingen som helst information om ärendets gång och när beslut ska tas.

Sist men inte minst så kan jag nu alltså konstatera att rätten inte behöver motivera sina beslut. Rätten kan säga "Nej" men behöver inte förklara varför rätten säger "nej", vilket alltså fullständigt och totalt tillintetgör alla möjligheter att överklaga och gå vidare.

Vari ligger rättssäkerheten för medborgare här?
Låter det otroligt vad jag skrivit här? Jo, det låter helt osannolikt, men det är faktiskt inget annat än rena fakta hämtade från verkligheten i Sverige!

Om du som läser detta inte redan noterat de skrämmande likheterna mellan de på Guantanamo-basen och att vara en av statlig myndighet utsatt medborgare i Sverige, så vill jag understryka detta. Det är i praktiken ingen större skillnad mellan att sitta på Cuba inlåst i detta fångläger och att kämpa mot staten i Sverige. Du är exakt lika rättslös!!!Ja, det finns så mycket att säga om detta att det mer än väl är material nog redan nu för en hel bok. Om man sedan forskar i detta så kan det gissningsvis bli en hel serie av böcker. Det var bara en liten parantes i detta bostadsrättsforum, men det kommer nog att bli lite mer än en parantes på andra ställen.


Om det är någon som vet hur man hittar en bra advokat, som är kompetent för sina uppgifter, så är jag tacksam för tips.


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Sedan finns det även en enklare gästbok.