Utträde HSB

Avseende min andel i HSB önskar jag följande:
Kvarstå som medlem Önskar kvarstå som medlem Kvarstå som medlem Önskar kvarstå som medlem
Jag vill gå ur HSB och få tillbaka min insats Önskar utträda som medlem.
Avräkning sker mot överlåtelseavgift.
Jag vill gå ur HSB och få tillbaka min insats Önskar utträda som medlem.
Avräkning sker mot överlåtelseavgift.

Vi är en/två ägare som önskar utträda som medlem i HSB

Överskjutande belopp ska återbetalas genom (fyll i ett alternativ):
Insättning på bankkonto:
Kontoförande bank

_______________________________________
Kontonummer

________________________
Clearingnr

_______________

Insättning på personkonto (Nordbanken):
Personkonto

_______________________________________
 

Insättning på postgiro:
Postgironr

_______________________________________
 

Insättning på postavi:
Namn

_______________________________________
Gatuadress

________________________
Postadress

_______________
OBS! En utbetalning via postavi kostar f n att lösa in.


Ort och datum

____________________________________________


Ovanstående blankett/information skickas in till HSB tillsammans med köpeavtalet.Följande information med begäran om utträde ur HSB
kan mejlas eller skickas via post till HSB:

Formulär för utträde ur HSB