Besök den enda riktiga hemsidan för bostadsrättshavare!

Sveriges största sajt om bostadsrätter

FORUM: http://hotpot.se/forum

http://hotpot.se/riksbyggen.htm - specifikt Riksbyggen

Här hjälps bostadsrättshavare åt från hela Sverige (ledamöter i styrelser och övriga medlemmar) med öppna diskussioner i forum om bostadsrättens framtid. Med problemställningar & lösningar.

Alltid aktuella frågor!

 • Demokrati, öppenhet, information och insyn.
 • Föreningen ska styras som ett företag.
 • Stämmofrågor - årsstämma, extrastämma.
 • Motioner - varför & hur ska man skriva? Förslag & många exempel.
 • Vad kan du som medlem påverka? Hur kan man säkra sitt boende?
 • Hur kan föreningen spara pengar och få en bättre ekonomi?
 • Styrelsens uppgifter - styrelsens arbete, ansvar och kompetens.
 • Styrelsen, hjälp eller stjälp till medlemmarna?
 • Stämmoprotokoll / styrelseprotokoll.
 • Stadgar, lagar och regler. Vilka rättigheter har du? Vilka brister finns?
 • Vart kan du vända dig om problem uppstår i föreningen?
 • Valberedningen - vilka uppgifter, hur ska det fungera?
 • Skador på olika ledningar i lgh:en, t.ex. vattenskador, vem betalar?
 • Praktiska frågor; försäkringsfrågor, störningar, andrahandsuthyrning
 • Revision - hur utförs den på bästa sätt?
 • Bostadsorganisationerna och deras roll. Vilka krav ska ställas på dem?
 • HSBs, Riksbyggens och andra förvaltares representanter i styrelserna.
 • Förvaltarnas tjänster - vad kan/bör/ska föreningen sköta själv?
 • Goda eller dåliga entreprenörer?
 • Och mycket, mycket annat!
Det är viktigt att du engagerar dig !!!

För bostadsrättsinnehavaren innebär boende i en bostadsrätt att man gjort en investering som man vill ska förvaltas så väl som möjligt. Ju större engagemang bland medlemmarna desto bättre säkrad blir din investering i bostadsrätten, din kanske livs största investering !!!

http://hotpot.se/bo.htm - HSB, Riksbyggen, SBC, etc